Missionplanner

Sagsbehandler til Logistiksektionen ved Forsvarets Sanitetskommanodo


Sagsbehandler til Logistiksektionen ved Forsvarets Sanitetskommando

Forsvarets Sanitetskommando søger en selvstændig, erfaren og kvalitetsbevidst sagsbehandler til vores logistiksektion. Stillingen indbefatter en bred opgaveportefølje indenfor materielforvaltning (dækkende fra ANSV 4 til NIV II), sagsbehandling på vedligeholdelsesområdet, samt generel styring af myndighedens logistikområde.
Om os
Logistiksektionen indgår i Program- og driftsafdeling, som er placeret i staben i Brabrand og varetager den overordnede faglige ledelse af myndighedens logistikorganisation, som bl.a. omfatter et forsyningskontor ved Center for Sanitets- og Sundhedsuddannelser i Åbyhøj (Århus) og en række logistiske medarbejdere, som er ved myndighedens underenheder.

Sektionen varetager bl.a. følgende opgaver:
• Udvikling og justering af logistiske direktiver, bestemmelser og vejledninger ved FSK
• Sagsbehandling af henvendelser fra FMI og FKO, normeringssager, vedligeholdelsessager, MATDATA og markskader.
• Sagsbehandling indenfor vedligeholdelsesområdet.
• Deltager i logistiske erfaringsmøder (ERFA MYBEH, NORM og VEDL).
• Forestår/deltager i kontaktbesøg ved underlagte enheder med myndighedsbeholdninger.
• Bidrager til og sikrer tværgående prioriteringer og styring af større projekter inden for det logistiske område.

Forsyningskontoret varetager følgende opgaver:
• Er beholdningsregnskabsansvarlig for alt materiel ved Center for sanitet og Sundhedsuddannelser.
• Rekvirerer og udleverer materiel, herunder medicin.
• Planlægger og udfører logistiske mønstringer.
• Planlægger og initierer vedligeholdelsesarbejder.
• Bidrager til sagsbehandling af MATDATA sager.
• Udfører materielkoordination for landshold.
• Prioriterer og rekvirerer trykkeriopgaver.
Om stillingen
Som sagsbehandler ved Logistiksektionen vil dine primære opgaver være sagsbehandling indenfor logistikområdet. Du skal bidrage til, at sektionen leverer de efterspurgte produkter til tiden og med den rette kvalitet. Du får stor frihed til at opnå den maksimale kvalitet inden for de givne rammer og samtidig, bliver du en væsentlig bidragsyder med hensyn til den mere langsigtede planlægning – herunder koordinering af vedligeholdelsesområdet, og forventningsafstemninger med Forsvarsministeriet Materiel og Indkøbsstyrelse.

Som sagsbehandler i Logistikelementet forventes du at støtte og referere til chefen for Logistiksektionen som er chefsergent.
Om dig
Det er en forudsætning, at du har gennemført Videreuddannelsestrin II for mellemledere og som minimum, grunduddannelsen i forsyningstjeneste. Det forventes endvidere, at du har gennemført relevante uddannelser inden for logistik, Demars og KESDH.

Vi søger en selvstændig, helhedsorienteret og engageret kollega, der evner at arbejde på tværs af niveauer og faggrænser. Du forventes at være en samlende leder, der har øje for udvikling af opgaver, organisation og medarbejdere. Du kan træffe effektive beslutninger og følge disse til dørs, når det er påkrævet. Det er samtidig vigtigt, at du har forståelse for, at sektionens opgave med at yde støtte til de øvrige dele af Forsvarets Sanitetskommando således, at disse kan fokusere på Forsvarets Sanitetskommandos primære ydelser.

Du skal kunne arbejde sevstændig og har erfaring med sagsbehandling/analytisk arbejde samt de krav til stringens og klarhed, der stilles til skriftligt arbejdet i nationale stabe.
En baggrund som logistikbefalingsmand og gerne kombineret med sagsbehandlingserfaring vil således være en fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Sektionschef seniorsergent Allan Berenthz Andersen på telefon: 21 24 78 48.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-s243@mil.dk eller på telefon 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er den 5. maj 2019 og vi forventer at afholde samtaler i uge 20. Stillingen er til besættelse fra 1. juli 2019. Ansøgning sendes via linket.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS SANITETSKOMMANDO
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi hygiejneinspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vore udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Sødalsparken

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

05.05.2019

Indrykningsdato

12.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent