Hæren 06

Kontorhjælper til kommandokontoret for Grænsekontrolstyrke Øst ved Hærhjemme-værnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster - Genopslag


Kontorhjælper til kommandokontoret for Grænsekontrolstyrke Øst ved Hærhjemme-værnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster

Har du lyst til at blive en del af et professionelt og engageret team og bidrage til uddannelsen af de frivillige hjemmeværnsoldater – Så er du måske vores kommende konstabel?
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster (HDSLF) er en operativ national militær myndighed under Landsdelsregion Øst.

Vi opstiller, uddanner og indsætter enheder af Hærhjemmeværnet og Totalforsvarsstyrken.

HDSLF består af en fast stab med 13 militære og civile medarbejdere, 16 hjemmeværnskompagnier i den frivillige struktur, en reservestruktur med 24 officerer og befalingsmænd på rådighedskontrakt samt en frivillig operativ stab.

Distriktsdomicilet er placeret Vordingborg Kaserne.

HDSLF indsætter og understøtter grænsekontrolvagterne i Grænsekontrolstyrke Øst i samarbejde med Politiet på grænsen ved Rødby og Gedser.

Selve grænsekontrolopgaven løses af 44 dedikerede medarbejdere, som støttes administrativt og planlægningsmæssigt af et Stabselement (STELM) hvori der indgår en operationsofficer, en kommandobefalingsmand og en kontorhjælper.

STELM gennemfører tjenesten fra kommandokontoret som er placeret på Vordingborg Kaserne.
Om stillingen
I dit daglige virke kommer du til at indgå i et samarbejde med en operationsofficer samt kommandobefalingsmanden.

Du vil have direkte kontakt til grænsekontrolvagterne og løse opgaver i dialog med Politiet, Hæren samt Forsvarets Personelstyrelse (FPS).

Som kontorhjælper ved kommandokontoret vil dine primære arbejdsopgaver omfatte gennemførelse af den generelle administration, herunder selvstændigt at foretage, på vegne af myndigheden, ekstern korrespondance indenfor eget ansvarsområde.

Du skal registrere og vedligeholde arbejdstid i DeMars arbejdstidsstyring, rejser i DeMars rejsestyring, registrere deltagere til kurser i DeMars arrangementsstyring.

Herudover skal du registrere og vedligeholde data i DeMars personalestamdata og udføre øvrigt relevant administrativt arbejde for enhedens personel.

Du skal endvidere deltage i orienteringer og uddannelser af nyt personel ved GKSE, samt deltage i kontrol og vedligeholdelse af den fysiske træningstilstand i enheden.

Der må påregnes enkelte weekender med tjeneste.
Om dig
Du er uddannet konstabel og trives godt i et til tider hektisk miljø.

Du har gode samarbejdsevner og udviser en høj grad af selvstændighed.

Du har stærke administrative kompetencer, herunder erfaring med Microsoft Office.

Du sætter en ære i høj kvalitet i arbejdet og at aftalte tidsfrister overholdes.

Du er fleksibel og service minded.

Du har gerne kendskab til SAP, herunder DeMars rejsestyring samt DeMars arbejdstidsstyring, men intet krav.

Hvis du ikke har erfaring med DeMars, skal du være indstillet på at gennemføre et længere kursusforløb.

De vil være en betydelig fordel, såfremt du har erfaring med personeladministration i Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for Operations- og uddannelsessektionen, major Casper Emil Holland, på tlf.: 7247 6111, eller via mail: HDSLF-CHOPU@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 1. maj 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er ledig med tiltrædelse 1. juni 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed, og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet.

HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation, og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.

HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af personel og enheder, herunder løsning af militære opgaver for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, samt hjælp til civile myndigheder.

HJK står for information om Hjemmeværnet, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, afdelinger og divisioner har til huse på Vordingborg Kaserne.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.05.2019

Indrykningsdato

12.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent