Missionplanner

Helhedsorienteret og analytisk stærk chef til Porteføljekontoret


Helhedsorienteret og analytisk stærk chef til Porteføljekontoret ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Trives du med at give bidrag til strategiske beslutninger og med en stor berøringsflade internt og eksternt? Kan du håndtere kontinuerligt at skulle levere kvalitetsprodukter direkte til FMI øverste ledelse – ofte med korte tidsfrister? Har du evner til og interesse for at udvikle forsvaret ved bl.a. at håndtere materiel- og it-kapacitetsplanlægning?

Så er du måske den nye chef for Porteføljekontoret. Stillingen er ledig til besættelse fra 1. juni 2019.
Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) anskaffer, vedligeholder og bortskaffer materiel og it for Forsvarsministeriets koncern. Vi har mere end 200 materiel-, forretningsudviklings- og it projekter i vores portefølje samt berøringsflader til hele koncernen.

Porteføljekontoret er ansvarlig for, i tæt koordination med Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen, at udarbejde de langsigtede kapacitetsplaner for materiel og it samt FMI materielstatusrapportering og statusrapportering til Forsvarsministeriet vedrørende informatikområdet.

Porteføljekontoret er overordnet ansvarlig for FMI portefølje (alle projekter og programmer) og styringen heraf. Dette indebærer definition, prioritering, analyse og rapportering af FMI portefølje samt udarbejdelse af den overordnede porteføljeplan og iværksættelse af opfølgning på programmer, projekter og tværgående initiativer i FMI.

Med Porteføljestyring samt udviklingen af denne bliver vi til stadighed dygtigere og hurtigere, så vi kan levere det rette materiel og it til vores soldater, når og hvor de har behov for det, og ikke mindst til rette pris og kvalitet.
Om stillingen
Som chef for Porteføljekontoret refererer du til chefen for Planlægnings- og Koordinationsdivisionen. Du kommer til at arbejde i ’hjertet’ af FMI organisation med en meget stor kontakt til styrelsens direktionsmedlemmer.

Du vil chef for en afdeling på 11 medarbejdere, der har fokus på udvikling og udarbejdelse af kapacitetsplaner, som er de 15 årige investerings- og anskaffelsesplaner samt på materielanskaffelsesprojekter til alle værn. I din hverdag har du ansvaret for at der opbygges og vedligeholdes en tæt dialog og koordination med de enkelte projektledere og styregruppeformænd internt i FMI samt eksternt til Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen.

Du bliver ansvarlig for en række strategiske ledelsesrapporteringer, beslutningsoplæg, briefinger og håndakter. Disse sendes oftest direkte til FMI øverste ledelse med hvem du vil have en daglig tæt kontakt og sparring med.

Kompleksiteten og fagligheden i denne stilling gør, at du vil få stor indsigt i hele koncernens materielanskaffelser og drift på såvel praktisk som et strategisk niveau. Stillingen giver derfor gode muligheder for personlig og faglig udvikling i en spændende hverdag.

Det bemærkes, at FMI er en dynamisk organisation, der i disse år skal øge vores produktionskapacitet. Derfor vil stillingsindholdet kunne ændre sig i takt med, at organisationen evt. tilpasses til en endnu mere effektiv opgaveløsning.

Om dig
Du er udviklings- og helhedsorienteret. Du formår at opbygge og vedligeholde et omfattende netværk på tværs af værn, myndigheder og niveau. Du har en tillidsvækkende og inkluderende tilgang til din opgaveløsning og ledelse.

Du er robust og trives i en hverdag, hvor opgaver og prioriteringer hurtigt kan skifte. Du har en fleksibel tilgang til dine rammer og opgaver. I denne stilling er din faglighed vigtig, men dine analytiske anlæg og dømmekraft er endnu vigtigere.

Din personlighed er imødekommende, din tilgang er helhedsorienteret og din faglighed bygger bl.a. på stærke analytiske evner. Du vil være hjulpet af at vide noget om forsvarets opbygning og struktur, porteføljestyring og PRINCE2 og ellers sørger vi for, at du kommer til det.

Du er officer og har gennemført Videreuddannelsestrin II/L eller tilsvarende. Alternativt har du en akademisk uddannelse med erfaring fra en lignende stilling på styrelses eller ministerieniveau. Henset til stillingens store indflydelse samt behovet for gennemslagskraft såvel internt som eksternt vil det være en stor fordel, såfremt du har tidligere erfaring på chefniveauet.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere. Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for evt. at forhandle et personligt tillæg.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Dit daglige tjenestested er indtil videre i Ballerup.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne
sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte brigadegeneral Peter Christian Alexa på telefon 2064 5058 eller via mail fmi-pk-ch@fiin.dk.

Oplysninger vedr. det nuværende stillingsindhold kan indhentes ved den nuværende stillingsindehaver, oberstløjtnant Carsten Hasenfuss på telefon 25600568 eller via mail FMI-PK-CHPO@fiin.dk

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte chefen for bemandingssektion 1, major Anton Dinsen-Andersen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9108, eller via mail FPS-BA-CHBS1.

Ansøgningsfristen er 28. april 2019.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt snarest muligt efter ansøgningsfrist.

Der kan forekomme test i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Ansøgning sendes elektronisk via linket "søg stillingen". Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en evt. samtale.


FMI fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med FKO med underliggende værnsstabe sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive.
FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.

Læs mere om os her : www.forsvaret.dk/FMI
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

28.04.2019

Indrykningsdato

12.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent