Flyvevåbnet 3

Chef for Wing Reserve SQN ved Operations Support Wing


Chef for Wing Reserve SQN ved Operations Support Wing

Flyvevåbnet har en stor udfordring til dig, har du det, der skal til for at løse den? Er du kaptajn, og har du ambition om at være eskadrillechef med stort lederansvar og tilsvarende ansvar for uddannelse af Flyvevåbnets nok mest aktive reserveenhed? Hvis du kan svare ja til ovenstående, så er stillingen som Chef (M321) ved OSW-R måske noget for dig.
Om os
Operations Support Wing (OSW) er hjemmehørende på Flyvestation Karup og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for FSNKAR og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.

Wing Reserve SQN indgår som en selvstændig eskadrille under Operations Group, og er en afgørende dispositionsenhed i løsningen af OSW samlede opgavekompleks. Eskadrillen har et højt aktivitetsniveau og består af 140 engagerede og fagligt dygtige rådighedsfolk.
Om stillingen
Du bliver som eskadrillechef ansvarlig for ledelse og styring af eskadrillens samlede opgavekompleks, som omfatter:

- Gennemførelse af eskadrillens faste uddannelsesaktiviteter og eksterne kurser, herunder KIP og MISU for enheder og personel på Flyvestation Karup.
- Sikring af eskadrillens strategiske udvikling, så reserven er organiseret til at kunne løse de opgaver, som OSW fremadrettet har behov for.
- Støtte til O-GRP i form af projektarbejde samt direkte samarbejde med O-GRP øvrige eskadriller i f.m. midlertidigt inddækning af vakante funktioner.
- På lidt længere sigt forventes eskadrillen at skulle indgå i arbejdsopgaver vedr. beredskabsplanlægning for lokalforsvar af Flyvestation Karup.

Det er dig, som sætter retningen og standarden i hele eskadrillens virke. Med chefansvaret følger også ansvar for udvikling og fastholdelse af dine medarbejdere (HR) samt etablering af procedurer til effektiv forvaltning af den tildelte økonomi og materiel.

Dit ledelsesteam består af næstkommanderende og projektofficerer, som alle er på rådighedskontrakt. Sammen med dit ledelsesteam tilrettelægger du al uddannelse i din eskadrille sammen med den tilhørende evaluering og kontrol.

Du vil derudover indgå i ledelsesgruppen for Operations Group mhp. rapportering om egne opgaver samt samarbejde på tværs af Operations Group.
I dit daglige virke har du løbende kontakt til dit rådighedspersonel og samarbejdspartnere på flyvestationen.
Om dig
Du er kaptajn og har ledelseserfaring samt har et godt kendskab til Flyvevåbnet og eventuelt tidligere erfaring som reserveofficer. Det vil også være en fordel, hvis du har HR erfaring, da personaleudvikling og fremtidsplanlægning i høj grad vil komme til at præge jobbet.

Som leder lægger du stor vægt på synlig ledelse og prioriterer at være til stede, hvor tingene sker. Du kan lide at gå forrest og at være rollemodel for dine medarbejdere. Du har stærke samarbejdsrelationer og en god helhedsforståelse, når der skal tænkes nyt i f.t. brugen af reserven.

Arbejdssted er Flyvestation Karup ved OSW. Tjenesten vil primært foregå på hverdage, men det må forventes, at der komme en del tjeneste udenfor normal arbejdstid pga. reservens opgaver og vilkår.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Ønsker du at vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte OL Jannik Skov (mobil: 24 28 28 41).

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på +45 728 19141.

Ansøgningsfristen er d. 28. april 2019 med ansættelse pr. 1. juni 2019 eller hurtigst muligt. Samtaler forventes afholdt løbende, så send din ansøgning snarest.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge din seneste FOKUS.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

28.04.2019

Indrykningsdato

12.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent