Direktør for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse


Direktør for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Har du lyst til at stå i spidsen for at levere de fysiske rammer for koncernens myndigheder og de operative enheder i Forsvaret, Beredskabet og Hjemmeværnet?
Om os
Vi har en spændende og udfordrende opgave for en udviklings- og helhedsorienteret styrelsesdirektør med drifts- og ledelseserfaring på et højt strategisk niveau. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer de operative enheder og øvrige myndigheder ved at levere og udvikle de fysiske rammer med alt fra kaserner, øvelsesområder og flådestationer til de mange kontorbygninger rundt omkring i landet. Her skal bygninger og arealer vedligeholdes, og samtidig skal styrelsen sørge for rengøring og mad for de mere end 20.000 ansatte og 16.000 aktive frivillige, der bruger og arbejder på Forsvarsministeriets område.

Forsvarsministeriet søger en direktør til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, og du har mulighed for at søge nu. Stillingen er til besættelse den 1. november 2019.
Om stillingen
Som direktør for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har du ansvaret inden for Forsvarsministeriets koncern for bygge- anlægs- og vedligeholdsprojekter samt driftsansvaret for de tilknyttede integrerede facility management serviceydelser, hvor Ejendomsstyrelsen er kontraktholder. Desuden har du ansvar for drift og vedligeholdelse af koncernens naturarealer, herunder skyde- og øvelsesterræner, samt ansvar for miljø- og energiområdet.

Du kommer til at stå i spidsen for et stærkt team af ca. 550 dygtige chefer og medarbejdere, hvor fokus er at understøtte, at Forsvarsministeriets koncern kan løse sine opgaver både i dag og i fremtiden.

Du vil i den daglige opgaveløsning skulle bringe din viden og kompetencer i spil for at sikre, at Ejendomsstyrelsen kan yde optimal støtte og servicering af koncernens myndigheder og operative enheder og således sikre de bedste forhold, der sætter rammer om koncernens udvikling.

Du indgår i koncernens topledelse og refererer direkte til Forsvarsministeriets departementschef.
Om dig
Du har evnen, viljen og modet til at påtage dig ledelsesansvar i koncernen som helhed. Du har en solid og bred drifts-, styrings- og ledelsesmæssig erfaring, og du har politisk forståelse samt erfaring med politiske processer. Det forventes, at du har kendskab til ejendoms- og facility managementområdet.

Det forventes endvidere, at du gennem vedvarende effektiviseringer formår at få mest muligt ud af de rådige ressourcer samtidig med, at du leverer de ydelser, som er forudsætningen for, at Forsvaret, Beredskabet og Hjemmeværnet kan løse deres operative opgaver.

Det forventes, at du er en aktiv medspiller i forhold til dine chefer, kolleger og øvrige samarbejdspartnere, har gode samarbejdsevner, udviser helhedssyn og evner at se på tværs af koncernen. Du udviser personlig og professionel integritet og forventes at besidde stærke kommunikations- og forhandlingsevner. Du er derudover udviklingsorienteret og kan se nye veje samt muligheder, ligesom du formår at omsætte dine ideer og tanker til konkrete direktiver og guidance for myndigheder og medarbejdere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer, og der er mulighed for ansættelse på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 39 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal da stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 39.

Dit daglige tjenestested vil være i Hjørring.

Som ansat under Forsvarsministeriet, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, i denne stilling til hemmeligt, og kunne opretholde denne under hele ansættelsen.

Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen, Forsvarsministeriets departement, tlf. 7281 0001.

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Anne Morits Andersen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 3266 5564.

Ansøgning vedlagt CV, evt. anbefalinger og bedømmelser sendes til Fps-ba-bs102@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 10. maj 2019.
Vi forventer at gennemføre samtaler i uge 21 og 22.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjørring

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C400

Ansøgningsfrist

10.05.2019

Indrykningsdato

12.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent