Adjudant til forsvarsministeren


Adjudant til forsvarsministeren

Er du kaptajn eller kaptajnløjtnant, og har du lyst til et spændende og krævende arbejde i Forsvarsministeriets Minister- og ledelsessekretariat?
Om os
Minister- og ledelsessekretariatet er ansvarlig for betjening af ministeren, departementschefen og departementets ledelse. I sekretariatet indgår også presse- og kommunikationsenheden. Vi har vores hverdag omkring ministeren og departementschefen, og vi arbejder tæt sammen med departementets fagkontorer. En solid holdindsats er grundstenen i Minister- og ledelsessekretariatets opgaveløsning.
Om stillingen
Du bliver en del af det team, der leverer den direkte ministerbetjening. Dine opgaver som adjudant er mange og alsidige. Du vil blandt andet skulle planlægge samt ledsage ministeren på rejser, besøg og arrangementer i både ind- og udland. Du vil have en bred kontaktflade bl.a. til Forsvaret, Folketinget og andre ministerier.

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.:
- Planlægning og koordinering af ministerens aftaler samt bestilling af mødemateriale mv.
- Styring af sager til/fra ministeren, herunder feedback på sager
- Ledsage ministeren ved møder og rejser i ind- og udland
- Vejlede departementets fagkontorer om ministerbetjening
- Koordinere ministerens Folketingsarbejde med Folketinget

Stillingen som adjudant stiller store krav til din fleksibilitet og evne til at håndtere betydelige arbejdsmængder. Til gengæld tilbyder vi et selvstændigt og udfordrende job, hvor du kommer helt tæt på centrale politiske processer.
Om dig
Du skal være kaptajn eller kaptajnløjtnant og have bestået Videreuddannelseskursus eller Videreuddannelse trin I for militære ledere eller ækvivalent uddannelse. Du har forrettet mindst 1-2 stillinger på dit funktionsniveau, herunder gerne ved en værnsfælles stab.

Vi lægger vægt på, at du:
- Besidder en veludviklet situationsfornemmelse og helhedsforståelse
- Har gode skriftlige og mundtlige fremstillingsevner - både på dansk og engelsk
- Er omhyggelig og har forståelse for vigtigheden af at have styr på detaljerne
- Er engageret, udadvendt og bidrager til den gode stemning - også under pres

Vi forestiller os, at du som person er en udpræget holdspiller, der er klar til at tage ansvar – for stort som småt. Du har veludviklede samarbejdsevner og er fleksibel, også med hensyn til arbejdstider. Du evner at bevare roen i en ofte hektisk hverdag tæt på det politiske niveau. Diskretion er en helt naturlig del af din tilgang til dit arbejde.
Ansættelsesvilkår
Hvis du er officer fra Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, vil ansættelsen kunne ske efter protokollat om officerer under Forsvarsministeriet til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten. Indplaceringen vil være i løngruppe fire.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand inden for Forsvarsministeriets område, kan du vælge fortsat at være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte. Der er knyttet et tillæg til stillingen som honorering for merarbejde, rådighed mv.

Såfremt du er udpeget til en international mission, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfristen er den 28. april. Du kan søge stillingen via nedenstående link. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Samtalerne afholdes løbende. Det er muligt, at vi ønsker at gennemføre en test som led i ansættelsesprocessen. Du modtager i givet fald nærmere oplysninger herom.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte chef for Minister- og ledelsessekretariatet Kristoffer Breindal på 72 81 00 35. Vil du høre mere om løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelses HR konsulent Ask Ahrens Blicher på 32 66 55 16.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

28.04.2019

Indrykningsdato

12.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent