Kampinformationsassistent undervand (KIA-U) til fregatten NIELS JUEL


Kampinformationsassistent undervand (KIA-U) søges til fregatten NIELS JUEL

Er du selvstændig, energisk og effektiv, har du mod på at indgå i et skarpt taktisk miljø og vil du være med til at drive udviklingen af anti-undervandskrigsførelse i Søværnet – så søger NIELS JUEL dig som befalingsmand til at indgå i en professionel og dynamisk operationsdivision.


Om os
Fregatten NIELS JUEL tilhører 2. eskadre, der bl.a. opstiller enheder til Internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til ”full scale war”.

NIELS JUEL er den nyeste af tre fregatter, der indgår i Division 21.

For nuværende indgår NIELS JUEL i en fransk Carrier Strike Group (CSG), med bl.a. det franske hangarskib CHARLES DE GAULLE.

NIELS JUEL gennemførte i 2017 Flag Officer Sea Training (FOST) i England og fungerede som flagskib for SNMG1 medio 2018.

Du bliver en del af én af søværnets kampenheder, hvor der er stor fokus på de militære kernekompetencer. Du bliver ligeledes en del af et team, som arbejder målrettet mod at være ”best in class”. Vi har en stærk og positiv fregatkultur ombord med rod i Søværnets traditioner og en høj faglig stolthed.

NIELS JUEL har basehavn i Korsør og tjenestested i Slagelse.


Om stillingen
Som KIA-U er du en af to kampinformationsbefalingsmænd i Sea Combat-sektionen (SC), der beskæftiger sig med anti-undervandskrigsførelse (ASW).

Du vil, sammen med kampinformationsassistent overflade (KIA-O), stå for den daglige ledelse og drift af ASW-teamet, arbejde tæt sammen med enhedens to taktiske officerer i SC og være ansvarlig for samspillet med resten af divisionen.

Tjenesten kan deles op i to elementer: Basehavn og sejlads.
I basehavn står du sammen med divisionens andre befalingsmænd for den daglige ledelse af KI’ernes arbejde, herunder faglig træning, udvikling af taktiske produkter og planlægning af tjeneste.
Under sejlads og indsættelse i missioner vil du have ansvaret for at bemande operationsrummet som vagtholdsleder, og du vil være medansvarlig for den praktiske ledelse af ASW-teamets KI’er under klartskib og i kamp. Du vil i både basehavn og udenlandsk havn komme til at indgå som vagtassistent på lige fod med skibets øvrige befalingsmænd.

Jobbet giver dig mulighed for at blive en vigtig del af de bedst trænede enheder i Søværnet, i en eskadre der har høje ambitioner i forhold til, hvad det vil sige at være en kampklar enhed.

I overensstemmelse med det seneste forsvarsforlig skal Søværnet desuden udbygge og opkvalificere enhedernes ASW-kompetencer væsentligt – både med nyt udstyr og nye procedurer. Som KIA-U får du på længere sigt en unik mulighed for at spille en central rolle i implementeringen af disse.

Stillingen kan besættes af en sergent, alternativt en marineoverkonstabel, som har evnerne og er klar til en forfremmelse.


Om dig
Du er som befalingsmand selvstændig, effektiv og i stand til at lede og fordele arbejdsopgaver i sektionen. Du er taktisk forankret eller har et stærkt ønske om at blive det, ligesom du er villig til at indgå i et dynamisk og taktisk skarpt team, der til tider arbejder hurtigt og med store krav til kvalitet. Du er omstillingsparat og afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet – til tider med kort varsel.

Vi søger først og fremmest en solid leder med erfaring inden for kampinformation. Du skal derfor være indstillet på at arbejde selvstændigt og på egen hånd strukturere og rammesætte arbejdet for dine folk. Vi forventer du tager initiativ, tænker kreativt og er løsningsorienteret mod enhedens mange forskellige opgaver.

Hvis ovenstående profil passer på dig, kan vi tilbyde dig et job med personlig og faglig udvikling, hvor tingene aldrig står stille og hvor arbejdsopgaverne er spændende og mangeartede. Vi tilbyder dig muligheden for at komme helt ud i den skarpe, taktiske ende af Søværnet sammen med et team af dedikerede medarbejdere, der brænder for kernefagligheden og den identitet, der ligger i at sejle fregat.

Udover ovenstående krav er der en oplistet en række faktorer, som yderligere vil styrke dit kandidatur. Men har du den rette ledelses- og kompetenceprofil, kan du efterfølgende uddannes – uanset baggrund og værn.

Krav:
GSU
Sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT.
TAC 012 (Kampinformation mellemleder)

Helbredskrav:
Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Godkendt og tastet træningstilstandsprøve.
Grundvaccination.
Egnet til røgdykning.

Ønskeligt:
Sejladserfaring som KI befalingsmand.
Uddannet C-flex operatør eller har erfaring i C-flex fra sejlende tjeneste.
Helikopter Kontrol Officer (Grade D/C)
Erfaring med MLS
Erfaring med klassificeret netværksløsninger
DeMars grunduddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en marineoverkonstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til LEKI OS Martin T. F. Jensen på mail: D21-K1-LEKI@mil.dk eller TAOO KL Daniel Lindeblad mail: D21-K1-TAOO@mil.dk. Grundet NIJU indsættelse med CSG i April og Maj kan LEKI og TAOO desværre ikke kontaktes på telefon medmindre det aftales via mail først.

Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 5. maj 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 21 - 22.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

05.05.2019

Indrykningsdato

11.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent