Proviantbefalingsmand til Støtteskibet ABSALON (genopslag)


Proviantbefalingsmand til Støtteskibet ABSALON (genopslag)

Er du uddannet kok og har lyst til at være den ledende faktor i en levende forplejningssektion, så skal du læse videre her!
Støtteskibet ABSALON søger nemlig en Proviantbefalingsmand (PRB)/oversergent til Logistikdivisionen.

Om os
Støtteskibet ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i NATO’s stående styrker (SNMG 1+2) og i Middelhavet under OPERATION RECLIB.

Som en af Søværnets kampenheder har vi stor fokus på de militære kernekompetencer, og vi arbejder målrettet med de nye standarder for danske enheder. Det har bla. resulteret i en gennemgang af Danish Operational Sea Training (DOST) i England primo 2018, hvor skibet i seks uger blev udsat for en intensiv ekstern og intern kamp. I ultimo 2018 og primo 2019 har ABSALON været en del af SNMG1, og 2019 byder på flere spændende opgaver i løbet af året.

Vi kan tilbyde dig at blive en del af en kompetent besætning med et stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver.

Om stillingen
Forplejningssektionen (F-SEK) er en af tre sektioner i Logistikdivisionen, der ledes af Logistikofficeren. Divisionen bemandes af to officerer, tre sergenter og i alt 26 menige. I forplejningssektionen er den daglige leder (dig), oversergent med ansvar for elleve menige; fem kokke, en bager og fem messegaster.

F-SEK forbereder i søen fire måltider dagligt til ca. 120 mand ugens syv dage, ligesom der kan forekomme receptioner og andre arrangementer, der kræver F-SEK opmærksomhed og tilstedeværelse.

Dine ansvarsområder- og opgaver er bla.:
- Bestilling af proviant
- Kost budget
- Tjenesteplanlægning for sektionen
- Vagtassistent
- Havaripatruljeleder
- Flight Deck Director (håndtering af helikopter)

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund, såvel tjenesteligt som personligt.

Om dig
Vi søger en energisk, robust og effektiv medarbejder, som er klar til at give en ekstra hånd med, når der er travlt, og som med et åbent sind kan indgå i et omskifteligt miljø, og i en til tider hektisk hverdag.

Du arbejder uden besvær selvstændigt, og kan naturligvis også indgå i et team, ligesom du har en ”can do” tilgang til opgaverne. Du har det bedst med, at der altid er ”styr på stumperne”, og kan se et par skridt frem i opgaveløsningerne.

Du skal være leder for en meget selvkørende sektion, hvorfor du skal have klare holdninger og være i stand til tydeligt at formidle dine holdninger og budskaber.

Du skal være indstillet på at funktionerne som vagtassistent, havaripatruljeleder og håndtering af helikopter fylder en del i din arbejdsdag. Det betyder derfor at der er en stor vekselvirkning mellem administrative opgaver, ”røre i gryderne” og masser af frisk luft på dækket.

Kvalifikationer
- Du skal være uddannet kok.
- Du skal som minimum have gennemført grundlæggende sergentuddannelse, og være vurderet egnet til udnævnelse til oversergent.
- Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
- Godkendt og tastet træningstilstandsprøve.
- Grundvaccination.

Hvis du kommer fra Hæren eller Flyvevåbnet vil der blive lavet et individuelt omskolingsforløb.

Desuden ser vi gerne at du har, eller er klar til at gennemføre:
- Demars Grunduddannelse
- Demars FA Myndighedsbeholdning.

Ønskelige kvalifikationer:
- Uddannet oversergent
- Sejlerfaring fra DIV 21 eller DIV 22
- Uddannet havaripatruljeleder
- Uddannet Flight Deck Director (FDD)

Er du i tvivl om du har de rette kompetencer, skal du ikke tøve med at henvende dig til os.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)


Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Logistikofficer KL Anne Elvira Enkelund på tlf. 3016 9460 eller via e-mail: D22-K1-LGO@fiin.dk.
Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 23. juni 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter, evt. via Skype eller VTC.

Stillingen er til besættelse 1. juli 2019 eller hurtigst muligt derefter.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

23.06.2019

Indrykningsdato

11.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent