Almen sergent Hæren 1

Sagsbehandler (seniorsergent) til personelforvaltningen ved Ingeniørregimentet - genopslag


Sagsbehandler (seniorsergent) til personelforvaltningen ved Ingeniørregimentet - genopslag

Er du seniorsergent med stort kendskab til forsvarets organisation og har flair for personaleadministrative forhold? Så se nedenstående stilling og muligheder ved Ingeniørregimentet.
Om os
Ingeniørregimentet (IGR) hører hjemme på Skive kaserne, en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af en stab, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og har derudover årligt knap 10.000 elevmanddage med kursister fra alle våbenarter og værn. Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.

Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive kaserne byens absolut største arbejdsplads.

Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Om stillingen
Du vil sammen med lederen af personelforvaltningen (LD/PSNFORV) udgøre det team, der er ansvarlige for personeludviklingen ved Ingeniørregimentet (IGR). Formålet er at rådgive og håndtere officerer og befalingsmænd. Din hovedvægt vil være at rådgive, støtte og administrere mellemlederniveauet.

Du vil have et tæt samarbejde med Hærkommandoen, regimentsbefalingsmanden og FPS’s lokale HR Partnere. Dine ansvarsområder vil bl.a. se sådan ud:

• Ansvarlig for koordination, prioritering og kompetenceudvikling af tjenestegrenen indenfor personelområdet for mellemleder og konstabelgruppen.
• Ajourføre INTOPS plan for IGR.
• Koordination af kursuspladser på strukturelle kurser (GSU, VUT I+II, KP-UDD m.v.).
• Være udstikker på INTOPS-området for mellemleder og konstabelgruppen.
• Vejlede enhederne i administrative anliggender inden for personelforvaltning.
• Forestå validitetskontrol af indtastninger i forsvarets personalesystem (DeMars).
• Udfærdige rapporter i SAP.
• Understøtte LD/PSNFORV med data fra SAP, rapporter, mødedeltagelse mv.
• Udarbejde tjenesteplaner for mellemlederniveauet i samråd med regimentsbefalingsmanden.
• Støtte i udarbejdelse af tjenesteplaner for officersniveauet.

Stillingen er nyoprettet, hvorfor du kan få mulighed for at præge stillingens indhold. Din kontaktflade vil være stor, og det er vigtigt at du kan samarbejde på tværs af organisationen.
Om dig
Du er seniorsergent og har gennemført videreuddannelsestrin II for mellemledere og relevante kurser inden for PERSYS områderne; personaleadministration, personaleudvikling samt arbejdstid i SAP.
Du har erfaring med HR området eller har været kommandobefalingsmand - måske administrationsbefalingsmand ved en bataljon, og har kendskab til de processer og procedurer, der er gældende for HR området.
Derudover, er det en fordel hvis du tidligere har haft personaleadministrativ tjeneste og besidder INTOPS erfaring.

Som person er du imødekommende, ansvarsbevidst, udadvendt og har masser af gåpåmod. Du kan samarbejde på tværs i en stor organisation. Du har udpræget helhedssyn og har blik for såvel regimentets, som den enkelte befalingsmands rolle i Hæren.

Du er velformuleret i skrift og tale, og er god til at formidle budskaber og ideer på en inspirerende måde. Derudover er du er ikke bange for at tage fat på uforudsete opgaver, og evner selv at prioritere arbejdsopgaverne og strukturere din arbejdsdag.

Endelig, skal du i SAP have godkendt og tastet helbredsundersøgelse, tandundersøgelse og træningstilstandsprøve.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Henrik S. Schultz på telefon: 41 21 75 04 eller mail IGR-G-PSN01@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfrist er 5. maj 2019. Ansøgning sendes via link i højre side. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

05.05.2019

Indrykningsdato

11.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent