Almen sergent Hæren 1

Elektronikmekaniker til Jægerkorpsets Combat Service Support


Elektronikmekaniker til Jægerkorpsets Combat Service Support

Har du lyst til en afvekslende, spændende og indholdsrig hverdag? I bekræftende fald så læs blot videre…
Betragter du dig selv som serviceminded, fleksibel, selvstændig og omstillingsparat? Kunne du tænke dig at blive en del af et af Forsvarets helt særlige fællesskaber? Og syntes du, det kunne være attraktivt at komme til at arbejde indenfor specialoperationsstyrkemiljøet?

Så er Jægerkorpsets (JGK) ledige stilling som elektronikmekaniker helt sikkert noget for dig.
Om os
Logistisk virke i et operativt miljø er kendetegnet ved en varieret og aldrig kedelig hverdag, hvor kommunikation, samarbejde og gensidig tillid er nogle af nøgleordene for, at vi kan løse de pålagte opgaver.

Vedligeholdelsessektionen, der er en del af Combat Service Support Squadron, består organisatorisk af tre befalingsmænd, en drifthjælper, en forsyningsekspedient, fire motor-, en våben- og en elektronikmekaniker samt en civil lastvognsmekanikerlærling. Vi er en lille organisation som er afhængig af at udlicitere opgaver, hvorfor der vil være behov for samarbejde med andre myndigheder.

Vedligeholdelsessektionen varetager eftersyn og reparation på alt Jægerkorpsets materiel, og deltager derudover jævnligt i mange andre af Jægerkorpsets forskellige aktiviteter - såvel nationalt som internationalt.

Et godt fællesskab i sektionen - i form af gode sociale relationer, positiv kommunikation og et godt samarbejde, er altafgørende for, at de mange opgaver kan løses på tilfredsstillende vis. Men logistisk virke i specialoperationsstyrkemiljøet stiller også krav til egenskaber som eksempelvis fleksibilitet, kreativitet, ansvar og tillid, da en stor del af opgaverne skal løses selvstændigt af den enkelte mekaniker, som er på stedet.

Omgangstonen i sektionen er åben, fri og direkte. Den uformelle men direkte tilgang til tingene og et godt kammeratskab er essentiel for den måde, vi har valgt at håndtere de mange forskellige opgaver på - opgaver hvis indhold og antal gør det nødvendigt, at alle i sektionen formår at have 'flere bolde i luften' samtidigt.
Om stillingen
Stillingen som elektronikmekaniker ved Jægerkorpset betragtes generelt som en meget selvstændig og udfordrende stilling. Vedligeholdelsessektionen er en enhed i kontinuerlig drift, hvor der altid sker noget. Det giver blandt andet en særlig følelse af, at alle medarbejdere er med til at gøre en forskel - hver dag.

Nogle af de områder du kommer til at beskæftige dig med, er blandt andet eftersyn, fejlsøgning og reparationer af kommunikations- og navigationsmateriel, mørkekampsudstyr samt elektronikopgaver på special- og indsatskøretøjer samt øvrigt materiel, der hører ind under faggruppe motor.

Vedligeholdelsessektionen fungerer som 1 ECH for Jægerkorpset, men har 3 ECH beføjelser på alt materiel, der er dedikeret specifikt til JGK. Det betyder, at opgaver indenfor alle kategorier på vedligeholdelsesniveau I kan forudses - ligesom opgaver med særlige materieltyper også forekommer. Derudover yder sektionen forskellige former for anden støtte og service til Jægerkorpset og de enkelte dispositionsenheder - såvel i dagligdagen, som i forbindelse med øvelser og operative opgaver i både ind- og udland.
Om dig
Du bærer som minimum graden konstabel, men gerne korporal da du kommer til at arbejde selvstændigt. Du har forrettet flere års tilfredsstillende tjeneste. Din levealder er ikke et issue, men ansøgere skal være opmærksomme på, at de fysiske udfordringer i et operativt miljø kan være krævende.

Det er et krav, at du er uddannet elektronikmekaniker, og har de fleste af de til funktionen hørende kurser, samt at du har oparbejdet en vis rutine indenfor de gængse materieltyper. Du er i stand til
at arbejde selvstændigt med pålagte opgaver, og du har en personlighed, der gør, at du 'kemi-mæssigt' passer ind i fællesskabet, og er i stand til at fungere i forskellige teamkonstellationer.

Du er omstillingsparat, da arbejdsdagene i Jægerkorpset sjældent er ens, ligesom opgaverne ikke altid er kendte på forhånd. Du er god til at kommunikere med kollegerne i sektionen, ligesom du gerne deler dine erfaringer, kvalifikationer, viden og færdigheder med øvrige medarbejdere i JGK - når det er relevant.

Du evner at se muligheder frem for begrænsninger, og det er vigtigt, at du har den rette holdning til arbejdet i den logistiske verden. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra tidligere udsendelser og gerne i funktionen som elektronikmekaniker.

Du er klar til en dynamisk hverdag, hvor der er fokus på opgaven. Du trives med ansvar og de deraf afledte krav til dig som medarbejder og person. Du håndterer både de rutinemæssige opgaver som eftersyn og de mere udfordrende opgaver, som ansporer til, at du også besidder "tænk ud af boksen eller Ole Opfinder” færdigheder.

Du har en god og stærk psyke, og er i allround god fysisk form, idet jobbet som elektronikmekaniker ved Jægerkorpset kræver en fysisk kapacitet.

Det er et krav at du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT, og at du er i besiddelse af gyldigt kørekort til kategori B og ønskeligt til kategori A, C, D og E.

Da Vedligeholdelsessektionen indgår i JGK operative struktur, skal du kunne godkendes i henhold til sundhedstriaden. Sundhedstriadens fire delelementer består af den personlige helbredsundersøgelse, tandeftersyn, forsvarets fysiske basiskrav og en grundvaccination.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte SSG Claus Larsen, på telefon 728 39141, mail JGK-CSS-VE01@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er søndag den 28. april 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt snarest herefter, med ønsket ansættelse pr. 01. juni 2019, eller efter nærmere aftale med afgivende enhed/chef.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM JÆGERKORPSET
Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrker, der begge indgår som selvstændige myndigheder i Forsvarets Specialoperationskommando. Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.

Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørknens gloende hede.

Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.

Har du modet og viljen, vil tjeneste ved Jægerkorpset give dig mulighed for at erhverve kvalifikationer og kompetencer, der hjælper dig til at realisere dine 'drømme' - uanset i hvilken retning disse end måtte gå.

Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk - derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultator - 'Mere at være end at synes'.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

28.04.2019

Indrykningsdato

11.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent