Almen sergent Hæren 1

Rådighedssilling - Premierløjtnant-R til 2. Logistikbataljon


Rådighedsstilling – Premierløjtnant af reserven til 2. Logistikbataljon

Har du hvad der skal til for at indgå som premierløjtnant af reserven ved 2. Logistikbataljon? Kan du træde i karakter, og arbejde hvor der stilles krav til samarbejde og fleksibilitet?
Om os
2. Logistikbataljons kerneopgave er at uddanne soldater i Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt levere daglig støtte til Forsvarets enheder og enkeltpersoner i form af kursusvirksomhed.
I 2. Logistikbataljon lægges grundstenene for de soldater, der skal indgå i stående styrke. Derfor er det af afgørende betydning, at der skabes en rød tråd fra Hærens Basisuddannelse (HBU) over Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) til 1. Logistikbataljon.

Det er afgørende, at der i 2. Logistikbataljon er en forståelse for den operative tilgang, som er 1. Logistikbataljons hverdag. Uagtet at 2. Logistikbataljon ikke er en operativ bataljon, er den operative tilgang og forståelse et mantra for bataljonen og skinner igennem i håndtering af opgaver, føringsuddannelser og prioritering af deltagelse i 2. Brigades aktiviteter som en Logistikbataljon. Samtidig er et højt niveau på grundlæggende militære færdigheder en naturlig del af tjenesten ved bataljonen.
Om stillingen
Rådighedsstillingen omfatter blandt andet, operativ opgave løsning, uddannelsesplanlægning, kontrol virke, funktionsuddannelse, deltagelse i øvelser og skydeperioder.
Om dig
Du har et godt kendskab til logistiktjeneste, hvor du besidder en solid forståelse for den operative virksomhed.

Vi forventer, at du er energisk, engageret, humørfyldt og klar til at indgå i et spændende team.

Du prioriterer at have en stilling i Forsvarets reserve, og dit civile job tillader, at du kan deltage i aftalte planlagte aktiviteter.

På sigt skal du virke i en multinational stab i en stabsfunktion.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til premierløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark. Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan honorere Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder for reserve personellet major Henrik Lykke Straarup på telefon 25 10 06 58.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-sagsbehandler Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 30. april 2019. Vi forventer at afholde samtaler løbende.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingerne, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til Forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 1 (HPRD) - Reserven

Ansøgningsfrist

30.04.2019

Indrykningsdato

11.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent