Almen sergent Hæren 1

Kompagnichef til Uddannnelseskompagniet ved Efterretningsregimentet


Kompagnichef til Uddannnelseskompagniet ved Efterretningsregimentet

Kan du undvære bunkerne af sagsbehandling og de mange timer dagligt med administration? Savner du at være leder og arbejde med udvikling af unge værnepligtige og befalingsmænd? Har du mod på at finde kampstøvlerne frem og samle dit basis igen?
Så er det nu du skal søge stillingen som kompagnichef for Uddannelseskompagniet ved Efterretningsregimentet.
Om os
Efterretningsregimentet (EFR) i Varde består af en regimentsenhed og en efterretningsbataljon, i alt ca. 260 medarbejdere. EFR har desuden et tæt samarbejde med ISR-bataljonen med ca. 270 medarbejdere. Vores ansvarsområder er efterretningsindhentning, civilt-miltært samarbejde, psykologiske operationer, analyse og formidling af efterretninger samt uddannelse af værnepligtige. EFR støtter internationale og nationale opgaver med et varieret og professionelt bidrag.

2 Military Intelligence Bataljon (MIBTN), hvor Uddannelseskompagniet indgår, styrkeproducerer efterretnings- og CIMIC/PSYOPS-kapaciteter samt værnepligtige og konstabler til hærens enheder. Desuden gennemfører bataljonen operationsstøtte til missionsområder samt udarbejder skarpe taktiske efterretninger og andre produkter til beslutningstagere.
Derudover gennemfører bataljonen ’Conduct after Capture’ uddannelser samt kontrollerer den militære sikkerhedstjeneste i hæren og i missionsområder.

Vi er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med fokus på trivsel og kompetenceudvikling.
Om stillingen
Som kompagnichef vil du blive ansvarlig for kompagniets samlede opgaveløsning, som omfatter uddannelse i rammen af HBU, HRU samt GSU almen del 1. Du er ligeledes garant for, at dette holdes inden for tildelte rammer og ressourcer.
Du kommer til at blive en central spiller, hvad angår rekruttering af nye konstabler til Hæren generelt og Efterretningsregimentet i særdeleshed. Du vil ligeledes være ansvarlig for rekruttering, fastholdelse og udvikling af unge sergenter med henblik på at levere dygtige og motiverede mellemledere til enhederne ved Efterretningsregimentet.

I perioder med værnepligtige skal du forvente en del øvelser og optjening af overarbejde, der efterfølgende afspadseres, når de værnepligtige er hjemsendt.
Om dig
Du er udnævnt kaptajn og har gennemført VUK eller VUT-I for militære ledere i Hæren.
Du har erfaring som delingsfører og/eller næstkommanderende, gerne fra HBU/HRU. Du har INTOPS erfaring og god helhedsforståelse for Forsvaret og specielt HBU rolle i Hæren.
Det er ønskeligt, at du har kendskab til et eller flere af specialerne ved Efterretningsregimentet og derigennem har en forståelse for de profiler der søges rekrutteret til den stående styrke
Du har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner, herunder sociale kompetencer, empati og samarbejdsevner, da jobbet indebærer en stor berøringsflade, med såvel fastansatte kolleger som de værnepligtige.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte STCH/2 MIBTN MJ U.S.Kristensen på telefon +45 2534 3046 eller via mail på EFR-2B-STCH@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 5. maj 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.
 
Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.
 
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
 
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren for eksempel mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

05.05.2019

Indrykningsdato

11.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent