Missionplanner

Genopslag: Stabsofficer til britisk hovedkvarter i Ukraine


Stabsofficer til britisk hovedkvarter i Ukraine

Selvstændig og initiativrig stabsofficer med gennemslagskraft, gerne med erfaring fra international tjeneste, søges til spændende stilling ved det britiske hovedkvarter for Operation ORBITAL i Kiev, Ukraine, med mulighed for stor personlig udvikling. Vi søger stabsofficerer til besættelse af stillingen de næste to rotationer. Det betyder, at stillingen er til besættelse d. 1. august 2019 henholdsvis d. 1. februar 2020.
Om os
Operation ORBITAL er den britiske kapacitetsopbygningsmission i Ukraine. Den består af et hovedkvarter på 15 personer og har løbende instruktørbidrag udsendt forskellige steder i Ukraine. OP ORBITAL støtter uddannelsen af ukrainske styrker fra alle værn og lægger i øjeblikket tyngde på uddannelse indenfor områderne: Land, Maritime and Logistics.
Om stillingen
Stillingen indgår som en af flere militærrådgiver- og stabsofficersstillinger i Ukraine, der alle er elementer i Forsvarets bidrag til Freds- og Stabiliseringsfondens Ukraine-program 2018-2021.

Som stabsofficer i OP ORBITAL HQ indgår du i J7 sektionen, som gennemfører planlægningen, koordinationen og styringen af OP ORBITAL aktiviteter, herunder danske instruktørbidrag. Du vil have ansvaret for alle træningsbidrag, som gennemfører uddannelse af Ukrainske militære enheder. Som stabsofficer ved ORBITAL HQ vil du deltage i møder med internationale samarbejdspartnere såvel som Ukrainske myndigheder.
Der planlægges på fire danske instruktørbidrag årligt, og du vil i den forbindelse være i tæt kontakt med hjemlige styrkeproducerende myndigheder.

Du refererer i dit daglige virke til chefen for OP ORBITAL (UK). Nationalt refererer du til Forsvarskommandoens Operationsstab (J9).

Du vil være på midlertidig tjeneste i Kiev, Ukraine, og der vil være en del rejseaktivitet internt i Ukraine til de forskellige træningsområder. Din nuværende hjemlige stilling vil, som udgangspunkt, blive holdt vakant, således at du kan vende tilbage til denne efter endt tjeneste i Kiev. Derfor er det vigtigt, at din chef godkender og påtegner din ansøgning.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant og har gennemført Videreuddannelsestrin I for militære ledere (VUT-I/L), VUK eller tilsvarende uddannelse.

Du behersker stabsprocedurer og er særdeles god til at analysere, koordinere og kommu-nikere, ligesom det er en fordel, hvis du har erfaring fra international tjeneste.

Du er god til at etablere stærke professionelle relationer, som gavner såvel dit arbejde som det overordnede samarbejde. Du kan begå dig i et komplekst internationalt miljø, og er god til at samarbejde med såvel militære som civile kollegaer med forskellige kulturelle baggrunde. Der stilles krav til initiativ og fleksibilitet samt tålmodighed, da du skal indgå i et omskifteligt miljø og selvstændigt kunne tage fat på nye opgaver.

Du behersker engelsk i såvel skrift som tale, idet alt arbejdet foregår på engelsk.

Du er herudover helhedsorienteret og har kendskab til projekt- og programstyring.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Hovedorganisationen af Officerer i Danmark og Forsvarets Personeltjeneste om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Ansættelsen sker som midlertidig tjeneste og stillingen besættes som en længerevarende tjenesterejse i henhold til tjenesterejseaftalen. Tjenesterejsen påbegyndes d. 1. august 2019 henholdsvis 1. februar 2020, og perioden kan variere under hensyn til Forsvarets behov. Som udgangspunkt er tjenesterejseperioden seks måneder, med mulighed for forlængelse.

Du har mulighed for at forhandle individuelle tillæg til stillingen, ligesom der til stillingen ydes et fast tillæg som kompensation for ulemper og merarbejde.

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til ”NATO SECRET”, samt opretholde denne under hele det midlertidige ansættelsesforløb.

Derudover skal ansøgere gennemføre Conduct after Capture uddannelse (CAC B), og kunne bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet. Stillingen er om-fattet af sundhedstriaden.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte OK Kaj Elverlund i Operationsstaben på tlf.: +45 4074 9185 eller MJ+ Søren Riggelsen, der for tiden besætter stillingen i OP ORBITAL HQ på mail: FKO-O-J9U05. Har du spørgsmål til løn- eller ansættel-sesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, kaptajn Heino Hansen på tlf. +45 7281 9131.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er tirsdag den 30. april 2019. Ansøgningen sendes elektronisk via linket på denne side. Nærmeste chef (niveau III / ansvar IV) skal godkende ansøgningen og skriftlig påtegning skal bilægges denne.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført i Forsvarskommandoen i uge 19, evt. via VTC eller Skype.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udland

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

30.04.2019

Indrykningsdato

11.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent