Sagsbehandler til kapacitetscenter drivmidler.


Sagsbehandler til Kapacitetscenter Drivmidler

Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution i Brabrand ved Århus søger en sagsbehandler til Kapacitetscenter Drivmidler.
Stillingen er placeret under Forretningsområde Koncernfælles Kapaciteter.

Har du ”benzin i blodet” og er du en selvstændig sagsbehandler, der trives med mange bolde i luften, og ønsker du et udfordrende job i et dynamisk miljø, hvor samarbejde og koordination er nøgleordene?

Så er du måske på vej til et spændende og udfordrende job ved Forretningsområde Koncernfælles Kapaciteter under Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution.
Om os
Forretningsområde Koncernfælles Kapaciteter (FKK) er en del af Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD) under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).
FDD er en moderne logistikvirksomhed, som dagligt forsyner de danske soldater med alt fra snørebånd til køretøjer. FDD er en serviceorienteret virksomhed, som lægger stor vægt på kundeorientering og konkurrencedygtighed.

FKK består af seks kapacitetscentre.

Ansvaret spænder over følgende hovedopgaver:

- Gennemførelse af EU-udbud på rammeaftaler kombineret med optimale lokalindkøb.
- Beskrivelse af forvaltningsgrundlag i form af bestemmelser, vejledninger og direktiver.
- Controlling, udvikling og optimering af FDD's depoter, lagre og transport.
- Forsvarets forvaltning ved udlejning samt ind- og udlån af materiel.

På Kapacitetscenter Drivmidler er der ansat en elementleder og to sagsbehandlere.
Om stillingen
Du vil indgå i et team af to sagsbehandlere, som varetager driften af Kapacitetscenteret.

Primære opgaver som sagsbehandler i Kapacitetscenter Drivmidler:

- Behandling af fakturaer.
- Foretager varemodtagelse.
- Registrerer udleveringer/omlagringer.
- Afstemmer månedligt drivmiddellagrene.
- Controlling af drivmiddelbeholdninger i forhold til økonomi og datakvalitet.
- Bidrage til gennemførelsen af drivmiddel beholdningskontrol.
- Bidrage til ajourføring af bestemmelsesgrundlaget, FMTBST 604-2.
- Bidrager til koordination med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vedr. tilstand og drift af militære tankanlæg, herunder udskiftning, reparation og vedligeholdelse eller lukning af tankanlæg.
- Udarbejder relevante elektroniske skabeloner, hjælpemidler og rapporter.
- Underviser i drivmiddelforvaltning samt betjening og brug af kortlæsere og oliemålere.
- Betjener kontrolpunktspostkasse og telefon, herunder besvarer detailforespørgsler på drivmiddelområdet fra Forsvarets myndigheder.
- Bestiller og afregner montører til kortlæsere og oliemålere.
- Administrerer kundekort, herunder bestilling, udskiftning og blokering af kort.
Om dig
Du har en uddannelse indenfor administration, forvaltning eller økonomi. Gerne suppleret med mindst 4 fag fra Akademiuddannelsen.

Du har gerne erfaring fra tjeneste ved Forsvaret eller ved tilsvarende offentlig myndighed eller civilt firma, der anvender SAP.

Du har kendskab til materieldrift og brændstofområdet.
Det vil desuden være en fordel, hvis du har civile kurser inden for logistik, herunder SCM og Lean-produktion samt erfaringer med praktisk anvendelse af SAP/DeMars analyseværktøjer.

Du er selvstændig, initiativrig, fremsynet, serviceminded, udadvendt og god til at skabe netværk. Du er velformuleret på dansk og engelsk i både skrift og tale.

Du er fleksibel i forhold til belastning og opgavernes art, der spænder vidt.

Herudover er du helhedsorienteret i forhold til forretningsområdets samlede opgaveportefølje og en god kollega, der med godt humør yder en ekstra indsats i perioder med spidsbelastning.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker som kontorfuldmægtig i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).
Du indplaceres i løngruppe 3, sats 1 (Provins).

Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg i forbindelse med ansættelsen. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Michael Kaarup Krogh, chef for Forretningsområde Koncernfælles Kapaciteter på telefon: 72 81 60 89 eller fmi-f-chfkk@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72 81 91 78.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket og vedhæfte relevante dokumenter, som bevis for uddannelse mv.

Ansøgningsfrist den 24. april 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 29. april. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS FORSYNING, DEPOT OG DISTRIBUTION
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære.
Ca. 700 af FMI’s 1.900 medarbejdere er ansat i Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD). Medarbejderne er fordelt på ca. 45 adresser rundt i hele landet, dog med hovedsædet i Aarhus. FDD er en moderne logistisk virksomhed, som dagligt forsyner de danske soldater med alt fra snørebånd til køretøjer. Opgaverne er mange og spænder blandet andet over lagerstyring, forsyningskapacitet og lokalindkøb. FDD er en serviceorienteret virksomhed, som lægger stor vægt på kundeorientering og konkurrencedygtighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brabrand

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

24.04.2019

Indrykningsdato

11.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent