Udadvent service- og procesminded elementleder til FMI


Udadvent service- og procesminded elementleder til FMI

Har du lyst til at arbejde i en dynamisk og anderledes virksomhed med brugere over hele verden, så læs videre!

Program IT under Forsvarsministeriets Materiel og indkøbsstyrelse (PIT) søger en kaptajn/kaptajnløjtnant M321, til stillingen som sagsbehandler i Servicecenter sektionen, med tiltrædelse 1. august 2019 eller snarest herefter.
Om os
Vi kan tilbyde et job hos en af Danmarks største leverandører af digitale systemer og services. Vores godt 300 medarbejdere levere IT-løsninger og rådgivning til hele Forsvaret; fra åbne mailsystemer til klassificerede krisestyringsnetværk, fra Artisk Kommando til Adenbugten. Vi leverer den digitale infrastruktur, der gør at 19.000 brugere i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Beredskabsstyrelsen kan arbejde effektivt, og vi administrerer de kommunikationskanaler og logistiksystemer, der er afgørende for, at Forsvaret kan løse alt fra demografiskunderstøttende opgaver til indsatser i forbindelse med forurening, katastrofer og redning.
Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø i moderne rammer med en arbejdsuge på gennemsnitlig 37 timer, fleksibel arbejdstid og betalt frokostpause.
Om stillingen
Du kommer som sagsbehandler og elementleder til at indgå i et ledelsesteam, der pt. nu består af en chef og tre andre elementledere. I dit element indgår der pt. 7 militære og civile medarbejdere på IT specialist IT assistent niveau.
Du vil udover rollen som elementleder få ansvaret som Servicedeks Manager, hvorfor kendskab til ITIL og sagsbehandlingsværktøjet Remedy er ønskværdigt.

Du vil som Servicedesk Manager indgå i projekt ”Servicedesk og ITSM modning”. Projektet har bl.a. til formål at opdatere eksisterende og nye ITIL processer for hele IT koncernen.
Som sagsbehandler vil du videre, med vægt på service og support, komme til at indgå i planlægning, koordination og deltagelse i projekter på tværs i hele organisationen. Du bistår endvidere Koncern IT i udarbejdelsen og vedligeholdelsen af nødvendige instrukser, procedurer og vejledninger i forhold til serviceleverancer.

Det forventes, at du kan indgå i tværorganisatorisk samarbejde med andre sektioner i koncernen for at gøre organisationen skarpere til at levere IT-service.

Endelig vil du indgå i vores Vagthavende Service Manager (VSM) roste. VSM er en nøgle- og beredskabsfunktion og kan udenfor normal arbejdstid sidestillet med en traditionel Vagthavende Officer, med de beføjelser, det indebærer. VSM håndterer bl.a. alle de services i henhold til aftalte servicemål og er ansvarlig for den daglige håndtering af særlige incidents på tværs af organisationen. VSM bemandes af en vagtroste, hvori du vil indgå. Der vil typisk være tre til fire tilkaldevagter om måneden.

Omgangstonen i sektionen er fri og uformel.
Om dig
Vi forventer, at du har et bredt kendskab til Forsvarets kerneproduktion og operative militære arbejdsvilkår, herunder erfaring fra udsendelse i internationale operationer eller sejlads med søværnets skibe. Det vil være en fordel, at du har erfaring fra en stilling som chef for en underafdeling eller fra en stilling ved en af Forsvarets højere stabe (niveau II/III).
Du skal gerne have et godt analytisk gen kombineret med erfaring fra arbejde med processer. Du skal have kendskab til ITIL processer, som det meste at Koncern IT, rent IT-mæssigt, er organiseret efter.

I vores team lægger vi stor vægt på kompetencer som kommunikation, faglighed, fleksibilitet og helhedsorientering.
Du skal med udgangspunkt i din operative erfaring, kommunikere med forsvarets brugere og kunder. Din fleksibilitet gør dig i stand til at arbejde i et omskifteligt miljø, hvor samarbejde og service er nøgleord, og hvor fokus og krav kan ændre sig fra dag til dag. Din høje faglighed og energi signalerer, at du brænder for at IT skal skabe værdi for slutbrugerne. Endelig kan du i kraft af din militære ledelseserfaring, motivere elementets og sektionens kollegaer til at yde en ekstra indsats, specielt i perioder hvor hverdagen bliver lidt stresset. Endelig vil det være fint, hvis din VUT /VUK er suppleret med IT-faglige kurser på akademisk niveau.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.


Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for IT-Servicecentersektionen, major Hans Henrik Blumensaadt, på telefon 728 14731.

Ansøgningsfristen er fredag d. 10. maj 2019. Samtaler afholdes løbende. Vi forventer tiltrædelse pr. 1. august 2019 eller snarest derefter

Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.
 
Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.
 
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
 
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks.

OM KAPACITETSANSVARLIG KONCERN IT
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’.
FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Ca. 300 af FMI’s 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Hvidovre.
PIT er en nyoprettet projektorganisation, der skal udvikle Forsvaret IT kapaciteter. PIT er pt. samplaceret med Kapacitetsansvarlig Koncern IT (KAKI) er en division under FMI, som driver og vedligeholder koncernens netværk, applikationer og arbejdsstationer. Endvidere driver og udvikler KAKI koncernens SAP-applikation DeMars. KAKI forestår desuden koordinering, planlægning, ressource- og udliciteringsstyring samt sikkerhed og kvalitetsstyring mv. inden for informatikområdet for hele
koncernen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbstyrelse

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

10.05.2019

Indrykningsdato

10.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent