Kommunikationsgast (KU) til fregatten PETER WILLEMOES


Kommunikationsgast (KU) til fregatten PETER WILLEMOES


Er du en holdspiller, som er klar til at tackle både taktik og teknik? En god kollega med evner for multitasking, som kan håndtere en henvendelse i døren, tage telefonen og svare på to net samtidigt? Så er du måske vores nye medarbejder.

Om os
Fregatten PETER WILLEMEOS tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer.

PETER WILLEMOES er en af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, men har siden sin søsætning været en ”first mover”: I 2015 gennemførte vi, som første danske enhed, træning ved Flag Officer Sea Training (FOST) i England. I 2017 var vi indsat i en amerikansk Carrier Strike Group som eskorte enhed for hangarskibet USS GEORGE H. W. BUSH. I 2019 bliver vi den første fregat, der er indsat i Arktis. I 2020 får PETER WILLEMOES opgraderet sine systemer til håndtering af luftforsvarsmissilet SM2, således at vi bliver den første danske enhed, der er i stand til at varetage områdeluftforsvar. I 2021 er vi atter planlagt til træning ved FOST.

Løsningen af så store opgaver har skabt en stærk kultur om bord og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og can-do mentalitet, som gør, at PETER WILLEMOES ikke står tilbage for at løse enhver opgave.

Du bliver kort sagt en del af en af fantastisk kampenhed, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd – en kampenhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad Søværnet kan.

Om stillingen
Som kommunikationsgast har du ansvaret for al kommunikation ind og ud af skibet.

Du håndterer teknik og taktik inden for signaltrafik, tactical voice communication, kryptomateriale, chat og yder direkte støtte til operationsrummets og broens personale så søkrigen kan udkæmpes med fuldt fokus på opgaven, og ikke på tavse kommunikationsnet (No communication – No operation).

Du indgår i en lille sektion med 6 konstabler og 2 sergenter. Samarbejdet er tæt, tempoet højt og specialet uundværligt. Under sejlads indgår du i vagten på skibets radiostation, i basehavn har du dagligt arbejde og med mellerum vagter af 2-3 dages varighed.

Udover direkte kommunikationsopgaver er der mulighed for at få sit eget ansvarsområde og/eller opgaver alt efter dit erfaringsniveau og interesser f.eks.:
alternativ kryptokustode
undervisning af personel på alle niveauer
udvikling af procedurer og træningsmateriale i samarbejde med sektionens sergenter
arbejde med havariplot og chat i skibets havaricenter

Efteruddannelse og kurser er en naturlig del af stillingen, så du konstant er opdateret på den nyeste version af udstyret og hele tiden udvikler dine færdigheder og indsigt i teknik og taktik.
Derudover kan du få kurser som TMG-skytte, indgå i skibets mediehold, blive militær fysisktræner eller lignende.

PETER WILLEMOES har basehavn i Korsør.

Om dig
Vi søger en effektiv og udadvendt medarbejder, som er klar til at give en ekstra hånd med, når der er travlt. En person der med et åbent sind kan indgå i et omskifteligt miljø, hvor tempoet skifter konstant.

Vi forventer, at du er stabil og kan arbejde selvstændigt, når du først er sat ind i opgaverne.

Vi forventer, at du ved ansættelsen er:
Er god til både engelsk, både mundtligt og skriftligt
Kan bestå forsvarets fysiske basiskrav
Har lyst til at arbejde med taktik
Har lyst til at arbejde med teknik
Er god til at samarbejde
Kan holde flere bolde i luften og stadig smile
Er klar til at arbejde i et miljø med skiftevis meget højt og meget lav arbejdsbelastning
Klar til at arbejde selvstændigt og udviser initiativ i forhold til at løsning af dine opgaver
Afklaret med, at stillingen indebærer perioder væk fra hjemmet, både under sejlads og ved vagt i basehavn

Kvalifikationer
Du skal have gennemført søværnets basisuddannelse.
Hvis du har en basisuddannelse fra hæren eller flyvevåbnet, vil du efter ansættelsen blive omskolet til søværnet.

Med baggrund i en helbredsundersøgelse skal du kunne vurderes egnet til sejlende tjeneste, herunder INTOPS samt til gennemgang af uddannelsen til røgdykker.

Du skal kunne bestå forsvarets fysiske basiskrav, samt have gode engelsk- og danskkundskaber. Det er en fordel, hvis du har en interesse i kommunikations-, radio- og netværksudstyr, men det er ikke et krav.

Har du ikke gennemført den forudsætningsskabende kommunikationsuddannelse (TAC 851), skal den efter ansættelsen erhverves på Center for Taktik i Frederikshavn.

Det er et krav for stillingen, at du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til SG Mads Aabel Østergaard på mail D21-K2-KUA@fiin.dk eller på tlf. 25 30 83 13.

Alternativt SSG Per Christensen, SCA-K-BEM03, telefon 72 85 75 23.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 24. april 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 18.

Stillingen er til besættelse 15. maj 2019.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.04.2019

Indrykningsdato

10.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent