Søværnet 04

Stilling Chef for planlægningselementet ved Søværnskommandoens operationssektion i Korsør


Chef for planlægningselementet ved Søværnskommandoens operationssektion i Korsør

Kan du svare ja til nogle af disse spørgsmål – så er du måske vores nye chef for planlægningselementet i Søværnskommandoens operationssektion i Korsør:
Har du en bred maritim taktisk indsigt, og har du evner inden for planlægning af maritime operationer? Er du klar til at få stor indflydelse på Søværnets øvelsesmønster og kan du holde mange bolde i luften på samme tid (og syntes om det), og samtidig bevare dit overblik og det gode humør?
Om os
SVK N3 har bl.a. ansvaret for den taktiske træning af Søværnets enheder. Endvidere kan SVK N3, eller dele heraf udsendes enten som enkeltmand eller som operativ føringsenhed. Den faste stab har en del sejltid om året, og er ellers hjemmehørende på Flådestation Korsør.

Der er travlt ved SVK N3. Sagerne er tit nye og forskellige spændende fra det helt sub-taktiske til de strategiske tanker, og der er sjældent entydige og umiddelbart klare løsninger på problemstillingerne. Der arbejdes ofte på tværs af fagområder, og vi er gode til at hjælpe hinanden, når der er behov. Der er også højt til loftet i SVK N3 med en udpræget ”can do”-mentalitet.

Vi er en socialt anlagt myndighed, og vi påskønner nye medarbejdere, der kan bidrage til at fastholde og udvikle såvel det faglige som det sociale liv. Vi tilstræber at have en fleksibilitet for så vidt angår møde- og arbejdstider under skyldig hensyntagen til opgaveløsningen.
Du kan se frem til en stilling, hvor der lægges vægt på initiativ, professionalisme, teamwork og meget medindflydelse.
Om stillingen
Vi søger en erfaren orlogskaptajn af taktisk linje til tiltrædelse den 1. juni 2019 eller snarest efter. Du kan også være en erfaren kaptajnløjtnant med taktisk indsigt, med lyst til at udvikle sig og samtidig kan påtage sig en lederrolle og gå forrest i en til tider travl hverdag.

Din hovedopgave bliver at lede planlægningselementet, bestående af tre officerer og en befalingsmand. Du fungerer endvidere som rådgiver for chefen for operationssektionen inden for en række områder, med et hovedfokus på planlægning, vartning af aktivitetsoversigter med fokus på sammenhængen mellem vores mange aktiviteter og den tildelte økonomiske ramme.

Du skal også, i tæt samarbejde med N3’s øvrige elementledere, være projektleder i forbindelse med operationssektionens aktiviteter, herunder operationer, øvelser, planlægning og tilrettelægning af Søværnskommandoens handlingsprogram, seminarer og taktiske temadage.

Til søs skal du fungere som planlægningsofficer, når Søværnets føringsstab er etableret. Her er du direkte rådgiver for chefen for føringsstaben inden for planlægning af den taktisk indsættelse af underlagte enheder og står i spidsen for, at føringsstabens taktiske planer bliver udformet.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund. Tjenesten er en god veksling mellem tjeneste i land- og tjeneste til søs.
Du vil få udleveret FAP og mobiltelefon, hvilket blandt andet åbner mulighed for at arbejde fra hjemmet, når tjenesten tillader det.
Om dig
Du er orlogskaptajn eller alternativt kaptajnløjtnant optaget på MMS eller tilsvarende masteruddannelse. Du har gennemført taktisk officerskursus (TOK) i Søværnet eller tilsvarende udenlandsk kursus. Du har taktisk maritim erfaring fra tidligere tjeneste som operationsofficer/taktisk officer på de sejlende enheder. Det er en fordel, men ikke et krav, såfremt du har erfaring fra tidligere deltagelse i en international operation eller erfaring fra tjeneste som skibschef i en mindre enhed og har erfaring som sagsbehandler i forsvaret.

Du har en udpræget evne til at holde mange bolde i luften samtidig med, at du bevarer overblikket, og herudover har du faglig stolthed og en stærk faglig interesse for det maritime taktiske område.
Du besidder initiativ, gode leder- og samarbejdsevner og kan arbejde selvstændigt.

Endvidere bør du og din familie være afklaret med, at stillingen periodevis indebærer høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have blåt bevis.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er Slagelse med arbejdssted i Korsør.

Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfrist er den 28. april 2019. Samtalerne forventes gennemført i umiddelbar forlængelse heraf. Stillingen er ledig til besættelse fra 1. juni 2019, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Endelig tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef N3 KK Jens Kristian Terp Petersen på telefon 40 55 96 36/fko-sv-chn3@mil.dk eller alternativt kan henvendelse ske til OK Jan Niegsch, Bemandingssektionen Korsør, Søværnets Center for Administration, på telefon 72 85 75 21 eller CSG John Rasmussen, samme steds, på telefon 72 85 75 22.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50 eller e-mail til FPS-BA-BS227@mil.dk

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og er placeret på Flyvestation Karup. En afdeling af Søværnskommandoen er placeret på Flådestation Korsør. Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter. Søværns-kommandoen er også ansvarlig for den nødvendige maritime nationale styrkeindsættelse op igennem kriseniveauerne fra fred over krise til krig, hvor chefen for Søværnskommandoen skal kunne fungere i rollen som national Maritime Component Commander. Søværnskommandoen gennemfører, kontrollerer og evaluerer virksomheden i Søværnet. Endelig er Søværnskommandoen ansvarlig for at opretholde værnsfaglighed og identitet.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

28.04.2019

Indrykningsdato

10.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent