Missionplanner

Elementleder til HR-partnerelementet ved Arktisk Kommando


Elementleder til HR-partnerelementet ved Arktisk Kommando

Vil du være med til at udvikle og drive den strategiske HR-rådgivning ved Arktisk Kommando? Har du gode samarbejdsevner og formår at skabe bæredygtige løsninger inden for HR? Så har du muligheden for at blive en del af en organisation med meningsfulde opgaver, hvor du kan gøre en forskel.
Om os
HR-partnerelement ved Arktisk Kommando er en del af Rådgivningsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Rådgivningsafdelingen består for nuværende af ca. 100 medarbejdere og indeholder en partnerstruktur, som fysisk er placeret sammen med de styrelser og stabe de støtter samt en tværgående Policy- og Koordinationssektion. HR-partnerelement ved Arktisk Kommando består af to medarbejdere, hvor du som leder er den ene. Elementet er fysisk placeret i Nuuk i Grønland, hvor dit faste tjenestested vil være.

Rådgivningsafdelingen yder professionel HR-rådgivning og skal understøtte fastholdelse og rekruttering af kompetente medarbejdere for Danmarks sikkerhed. Afdelingen skal endvidere i samarbejde med den øvrige del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse bidrage til løsning af alle HR-relaterede opgaver.
Om stillingen
Du bliver leder af et lille team, hvor du i samarbejde med elementets anden medarbejder løser en bred vifte af HR-opgaver med fokus på HR-rådgivning af Chefen for Arktisk kommando og dennes nære chefer. Dette indebær bl.a. ledelsessparring, støtte i forbindelse med udvikling af HR-processer, ansættelser, ny lønforhandlinger samt implementering af centrale HR-tiltag som eksempelvis talent management.

Det er en central ledelsesopgave at foretage en løbende forventningsafstemning med ledelsen af Arktisk Kommando, således at elementets ressourcer løbende kan fordeles og prioriteres til fordel for den operative opgaveløsning.

Vi forventer, at du selvstændigt iværksætter løsninger af elementets opgaver inden for udstukne rammer, herunder foretager den nødvendige koordination med interne og eksterne myndigheder. Du indgår samtidig i Rådgivningsafdelingens ledelsesteam og er en central spiller i relationen til Arktisk Kommando.

Stillingen kan besættes af officerer fra hhv. Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet.
Om dig
Vi forventer, at du har gennemført Master i Militære Studier eller Videreuddannelsestrin II/Ledere (VUT-II L). Du har et indgående kendskab til Forsvarets opgaver og struktur og gerne erfaring med HR, men det er ingen betingelse.

For at opnå succes i stillingen er det afgørende, at du er imødekommende og løsningsorienteret. Du er opsøgende og trives med et selvstændigt ansvar, som du forvalter ved at skabe helhedsorienterede løsninger.

Som leder er du involverende og skaber løsninger med fokus på kundens behov. Du har en høj grad af helhedsforståelse, og forstår HR-rollen som bidragene til løsningen af Arktisk Kommandos kerneopgaver. Du er god til at kommunikere med alle niveauer og har gode samarbejdsevner. Du evner hurtigt at bygge bro og vedligeholde relationer såvel internt som eksternt i Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Som militær ansat er du omfattet af Grønlandsaftalen, og du vil få midlertidig tjeneste i en periode på 2 år.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Sektionen for Militære Styrelser, major Jens Christian Rytterager på telefon 72 81 93 89, eller chefen for Rådgivningsafdelingen, oberstløjtnant Søren D. Møller på telefon 72 81 92 00.

Spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår rettes til HR-konsulent Martin Robert Fyrstenberg på telefon 72 81 91 76.

Ansøgningsfristen er den 5. maj 2019 og vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler uge 20/21.

Stillingen er til besættelse 1. august 2019, idet der naturligvis vil blive taget hensyn til allerede planlagt ferie. Det er hensigten, at der gennemføres et uddannelses- og On-The-Job-Training forløb ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse (Ballerup og Karup) i perioden august-september 2019, hvorefter den valgte kandidat starter ved Arktisk Kommando 1. oktober 2019.

Du bedes søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet, herunder HR-driften i Forsvaret. Forsvarsministeriets Personalestyrelse er som arbejdsplads kendetegnet af høj faglighed, fokus på videndeling og gode menneskelige relationer samt et godt og velfungerende arbejdsmiljø. Hovedsædet er placeret i Ballerup, men Forsvarsministeriets Personalestyrelse har decentrale partnerelementer rundt omkring i hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

AKO Nuuk

Lokation

Grønland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

05.05.2019

Indrykningsdato

10.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent