Søværnet 04

Marinekonstabel til Søværnets Tamburkorps – instrument ”Bb Cornet”


Marinekonstabel til Søværnets Tamburkorps – instrument ”Bb Cornet”

Har du musik i blodet, og kunne du tænke dig at kombinere dine musikalske evner med skarp eksercits? I så fald, er du måske vores nye kollega? Søværnets Tamburkorps søger en marinekonstabel til instrumentet ” Bb Cornet” med snarlig tiltræden.
Om os
Søværnets Tamburkorps (TKP) er Søværnets officielle musikkorps og er hjemmehørende på Marinestation Holmen i København. Organisatorisk er Tamburkorpset underlagt Søværnets Operative Logistiske Støttecenter i Korsør.
Om stillingen
Ved Tamburkorpset er du både musiker og soldat, men med primær fokus på opgaven som musiker.
Arbejdsdagen indeholder orkesterprøver, march- og tattootræning, sangøvning samt individuel øvning og træning.

Du er selv ansvarlig for at vedligeholde uniform, instrument og andet udstyr. Såfremt du ikke tidligere har gennemført en basisuddannelse i Forsvaret, kommer du ved førstkommende lejlighed til at gennemføre Søværnets basisuddannelse i Frederikshavn.
Om dig
Vi forventer, at du har en professionel indstilling til livet som musiker. Det vil sige, at du er indstillet på personlig udvikling, at du er pålidelig og at du indgår i et respektfuldt samarbejde.

Du skal endvidere være klar til at påtage dig solistiske opgaver i enkelte situationer, hvor dit instrument
er krævet. Du skal også være klar til at agere i en militær organisation med de afledte grundlæggende
krav, der er til en soldat.

Du skal kunne spille på instrumentet ” Bb Cornet”, hvilket indebærer Bb Cornet som hovedinstrument ved parader m.m. samt evt. Trompet og Flygelhorn ved koncerter og lign.

Du skal desuden kunne honorere kravene ved en afprøvning i rekrutteringen ved Forsvarets Personalestyrelse, herunder bestå en helbredsundersøgelse, en fysisk test samt gennemgå og bestå forskellige skriftlige prøver.

Derudover vil du blive indkaldt til at aflægge en musikprøve og en samtale. Noder og dato for prøven vil
blive tilsendt på mail.

Det er en fordel, at du har kørekort til bil, men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen er ledig fra 06. maj 2019, og skal besættes hurtigst muligt, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder. Fast tjenested vil være Marinestation Holmen i København.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse som musiker i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til daglig leder SSG James Jensen på mail kontakt@tamburkorpset.dk / telefon 2637 3164, eller musikdirigent Dennis Andersen på mail dirigent@tamburkorpset.dk / telefon 4027 5084
Alternativt SSG Per Christensen SCA-BEM, telefon 72 85 75 23.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Birgit Jepsen på telefon 7281 9183.

Ansøgningsfristen er den 29. april 2019. Vi forventer at holde samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.

2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holmen

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

29.04.2019

Indrykningsdato

10.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent