Almen sergent Hæren 1

Rådighedsstilling - CBRN & Environmental Officer hos 4. Ingeniørbataljon ved Ingeniørregimentet


Rådighedsstilling - CBRN & Environmental Officer hos 4. Ingeniørbataljon ved Ingeniørregimentet

Har du lyst til at anvende dine militærfaglige såvel som civile kompetencer indenfor ingeniør- og CBRN-faget til at løse operative opgaver for Ingeniørregimentet? Så er denne stilling måske noget for dig
Om os
4. Ingeniørbataljon ved Ingeniørregimentet (IGR) indgår som en del af tjenestegrenscentret for ingeniør-tjeneste som kompetencemæssige reserve, og har til opgave at opretholde en reserve af personel indenfor kampingeniør-, ingeniørefterretnings-, Explosive Ordnance Disposal (EOD), infrastruktur-, Geospatial center (GEO), Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN).

Derudover indeholder arbejdet også stabsingeniørtjeneste for at kunne støtte internt i Ingeniørregimentet, samt eksternt i forbindelse med eksempelvis Reaktionskampgruppen, Brigader og Division.

4. Ingeniørbataljon (4 IGBTN) har et meget højt aktivitetsniveau, hvorfor det kræver en vis fleksibilitet i dit private såvel som arbejdsliv, at være en del af bataljonen. Mange i bataljonen har mellem 20 og 40 indkommanderingsdage årligt.
Om stillingen
Som ingeniørofficer, med speciale indenfor CBRN & Environmental tjeneste, har du som en del af et særligt team ansvaret for enhedens rådgivning/kommunikation til de operative myndigheder i forbindelse med planlægning og gennemførelse af øvelser. Endvidere vil relevante SME-kompetencer blive indarbejdet i vort Servicekatalog mod stab IGR.

Du indgår i CBRN elementet ved 4. Ingeniørbataljon, hvor du vil være rådgiver på CBRN området typisk som tilknyttet ved én af de operative stabe på Brigade, Divisions eller korps niveau.

Herudover forventes det, at du deltager ved enhedens interne uddannelsesaktiviteter.
Stillingen kan søges af officerer af reserven med ingeniørmæssig baggrund. Ved valg af den rette kandidat vil de operative kompetencer veje tungere end grad.

Du skal forvente omkring 20 indkommanderingsdage årligt.
Om dig
Vi forventer, at du civilt beskæftiger dig med ledelse og rådgivning, at du er en god kommunikator, er officer, og at du er proaktiv i din opgaveløsning.

Som person er du typen, der har let ved at motivere og kommunikere med andre og helt naturligt er omdrejningspunktet, når andre søger viden. Du stiller store krav til din egen grundige opgaveløsning og din måde at være på.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark. Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan honorere Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CH-UDD Flemming G. Hansen på telefon 61 95 35 35 eller mail igr-res05@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte
HR-sagsbehandler Cecilie Aagaard på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 25. april 2019. Ansættelsessamtaler vil blive gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via. linket ”søg den ledige stilling”.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Om 4. Ingeniørbataljon ved Ingeniørregimentet (IGR RESENT)
Ingeniørregimentet er en myndighed som er organiseret med en stab, tre bataljoner, en reserveentitet og en køreskole, og tæller ca. 900 fasteansatte medarbejdere. Vores aktiviteter består af undervisning, udførelse, rådgivning samt formidling af forhold inden for et bredt spekter af ingeniørfaglige opgaver. Det er Ingeniørregimentets opgave at servicer alle myndigheder i Forsvaret mht. militærfaglige problemstillinger indenfor ingeniørfaget. Geografisk er Ingeniørregimentet placeret i Skive.
4. Ingeniørbataljon ved Ingeniørregimentet har til opgave, at være en faglig og professionel sparring på aktuelle udfordringer hos de fastansatte hos Ingeniørregimentet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

25.04.2019

Indrykningsdato

10.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent