Ambitiøs medarbejder til ledelsesudvikling i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Ambitiøs medarbejder til ledelsesudvikling i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Er du i stand til at sikre sammenhæng i strategiske ledelses- og forretningsudviklingprocesser? Kan du indenfor denne ramme bygge bro til et pågående arbejde med udvikling af arbejdsmiljøindsatser, der er relevante og skaber værdi for medarbejdere og chefer? Er du initiativrig og proaktiv, og evner du både at udvikle, planlægge og gennemføre større udviklingsforløb? Så er du måske den rette til at støtte vores ledere i at løfte de udfordringer, som en mangfoldig medarbejderskare og en kompleks og foranderlig organisation i en politisk styret ramme byder på.
Om os
Ledelses- og kompetence er den del af Ledelsessekretariatet på 12 medarbejdere. Vi understøtter forretningen gennem målrettet udvikling, planlægning og gennemførelse af central ledelsesudvikling, herunder på arbejdsmiljøområdet mv.
Om stillingen
Din primære opgave bliver at udfylde den centrale rolle som Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses (FMI) primus motor i det vedvarende arbejde med lederudvikling med det formål at støtte vores chefer i ledelsen af en medarbejderstab, som er dedikeret, fagligt dygtig, professionel og i vid udstrækning også selvledende.

I rammen af ledelsesudvikling skal du eksempelvis ved brug af test, individuelle udvik-lingssamtaler og seminarer udfordre og udvikle det personlige lederskab, så den enkelte chef bliver i stand til at sætte en tydelig retning og støtte medarbejderne i en kompleks og omskiftelig hverdag med mange krav og højt tempo.

En anden opgave er at understøtte FMI’s psykiske arbejdsmiljøindsats, forankret i Forsvarets Psykiske Arbejdspladsvurdering (APV). En opgave som har høj prioritet hos topledelsen. Du skal videreudvikle indsatsen og bidrage med viden og metoder, som sikrer involvering, relevans og værdi i arbejdet lokalt i enhederne. Nøgleordene er systematik, synlighed og engagement i FMI’s centrale opfølgning på resultatet af arbejdspladsvurderingen.

Endelig skal du i konkrete sager gennemføre ledelsesrådgivning og forebyggende samtaler, ligesom du i relevante sammenhænge skal yde støtte ved tilbagekomst efter langtidssygemeldinger m.v.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en videregående uddannelse, gerne på kandidatniveau, eller en anden relevant uddannelse, der understøtter og kvalificerer arbejdet i organisations- og ledelsesfeltet.

Det er en fordel, at du har suppleret med en efter-/videreuddannelse, der tydeligt har styrket dine kompetencer til at deltage i kompleks organisations- og ledelsesudvikling.

Det er vigtigt, at du har et solidt teoretisk fundament på organisations- og ledelsesområdet, og forstår at omsætte dette til praksis, på en måde, der skaber mening for de involverede.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst.

Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg i forbindelse med ansættelsen. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets Koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. i denne stilling kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef Kristian Malver på telefon 4171 0897 eller mail: fmi-chlk@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Anett Kronborg på telefon 7281 9135 eller mail: fps-ba-bs204@mil.dk.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som uddannelsesbevis mv.

Ansøgningsfristen er den 10. maj 2019 og samtaler afholdes umiddelbart efterføgende.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup. FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 7 mia. kr. af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

10.05.2019

Indrykningsdato

10.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent