Akadami hæren

Rådighedsstillinger - CBRN specialist hos 4. Ingeniørbataljon ved Ingeniørregimentet


Rådighedsstillinger - CBRN specialist hos 4. Ingeniørbataljon ved Ingeniørregimentet

Har du lyst til at anvende dine militærfaglige såvel som civile kompetencer indenfor CBRN-faget til at løse operative opgaver for Ingeniørregimentet? Så er denne stilling måske noget for dig.
Om os
4. Ingeniørbataljon ved Ingeniørregimentet (IGR) indgår som en del af tjenestegrenscentret for ingeniørtjeneste som kompetencemæssige reserve, og har til opgave at opretholde en reserve af personel indenfor kampingeniør-, ingeniørefterretnings-, Explosive Ordnance Disposal (EOD), infrastruktur-, Geospatial center (GEO), Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN).

Derudover indeholder arbejdet også relateret tjeneste for at kunne støtte internt i Ingeniørregimentet, samt eksternt i forbindelse eksempelvis Reaktionskampgruppen, Brigader og Division.

Bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau, hvorfor det kræver en vis fleksibilitet i dit private såvel som arbejdsliv, at være en del af holdet. Mange i entiteten har mellem 20 og 40 indkommanderingsdage årligt.
Om stillingen
Som ingeniør, med speciale indenfor CBRN tjeneste, har du som en del af et særligt team ansvaret for beregning af fareområder, varsling og rapportering, herunder at udarbejde beslutningsgrundlag til stabe i forbindelse med planlægning og gennemførelse af øvelser og operationer. Endvidere vil relevante SME-kompetencer blive indarbejdet i vort Servicekatalog mod stab IGR.

Du indgår i CBRN-elementet ved 4. Ingeniørbataljon, hvor du vil være tilknyttet en CBRN-central. Herudover forventes det, at du deltager ved enhedens interne uddannelsesaktiviteter.

Stillingen kan søges af konstabler af reserven uanset værn men med CBRN-mæssig baggrund. Det kan også være, at du for nuværende er fastansat i Forsvaret men går med tanker om at gå civilt og dermed gerne vil opretholde din specialistviden og netværk ved lige. Ved valg af den rette kandidat vil de operative kompetencer veje tungere end grad.

Du skal forvente 10-15 indkommanderingsdage årligt.
Om dig
Vi forventer, at du er en god medspiller og holder af at det til tider godt kan gå hurtigt, samt du er proaktiv i din opgaveløsning.

Som person er du typen, der er omgængelig med andre og helt naturligt er omdrejningspunktet, når andre søger viden. Stillingen kræver dog også en høj ekspertviden og derfor har vi fuld respekt for din særlige integritet for netop CBRN frem for nødvendigvis at være en social person. Du stiller store krav til din egen grundige opgaveløsning og din måde at være på.
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er niveaufastsat til konstabel af reserven. Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening og Centralforeningen for Stampersonel i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Ansættelsen i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CH-UDD Flemming G. Hansen på telefon 61 95 35 35 eller mail igr-res05@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-sagsbehandler Cecilie Aagaard på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 1. maj 2019. Ansættelsessamtaler vil blive gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via. linket ”søg den ledige stilling”.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Om Reserveentiteten ved Ingeniørregimentet (IGR RESENT)
Ingeniørregimentet er en myndighed som er organiseret med en stab, tre bataljoner, en reserve-entitet og en køreskole, og tæller ca. 900 fasteansatte medarbejdere. Vores aktiviteter består af undervisning, udførelse, rådgivning samt formidling af forhold inden for et bredt spekter af ingeniørfaglige opgaver. Det er Ingeniørregimentets opgave at servicer alle myndigheder i Forsvaret mht. militærfaglige problemstillinger indenfor ingeniørfaget. Geografisk er Ingeniørregimentet placeret i Skive.
Reserveentiteten ved Ingeniørregimentet har til opgave, at være en faglig og professionel sparring på aktuelle udfordringer hos de fastansatte ved Ingeniørregimentet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.05.2019

Indrykningsdato

10.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent