Akadami hæren

Rådighedsstilling - Stabschef til 2. Brigades Reserve


Rådighedsstilling - Stabschef til 2. Brigades Reserve

Har du stabs- og ledelseserfaring, er du måske vores kommende stabschef til 2. Brigades Reserve?
Om os
Reserven ved 2. Brigade (R2B) er en enhed underlagt brigadechefen. CH/R2B er oberstløjtnant af reserven og har plads i brigadeledelsen sammen med BDECH, næstkommanderende (NK), stabschefen (STCH) brigadebefalingsmanden (BCSG), og er tillige CH/LNOELM/BDE.

R2B er organiseret i seks enheder: Brigadestaben (BDEST), ST/I/JDR, ST/V/JDR, ST/III/GHR, ST/V/GHR og ST/XIII/SLFR. For hver enhed er der udpeget en leder, hvis ansvar og opgaver defineres af chefen for 2. Brigades Reserve.

2. Brigades Reserve består p.t. af ca. 100 dedikerede, erfarne og professionelle befalingsmænd og officerer af reserven. I løbet af den kommende forligsperiode forventes dog en fordobling af antallet af personel i reserven i enheden.
Om stillingen
Du kommer til at fungere som næstkommanderende ved 2. Brigades Reserve med direkte reference til chefen for 2. Brigades Reserve, og med reference fra BDEST-enheden, som består af ca. 70 mand, fordelt på PLANC, OPSC, STØT og FO/G7. Rent administrativt og uddannelsesmæssigt er BDEST-enheden dog inddelt i G1-G9.

Din operative forankring i 2. Brigade er i funktionen som næstkommanderende i forbindelsesofficerselementet (LNOELM/BDE).

Dine opgaver er:

• At være stedfortræder for chefen ved 2. Brigades Reserve ved deltagelse i forskellig mødeaktivitet ved 2. Brigade, Hærkommandoen mv.
• Overordnet koordination med staben ved 2. Brigade i forhold til diverse aktiviteter.
• Intern koordination i 2. Brigades Reserve, herunder overordnet ansvar for bemanding af 2. Brigades Reserve.
• At lede og fordele opgaverne i BDEST-enheden, herunder udvikle underlagt personel i sektion, medarbejdersamtaler, FOKUS mv. efter behov.
• At indkalde, sørge for dagsorden og følge op på 2. Brigades Reserves chefmøder.
• Koordinere intern efter- og videreuddannelse i rammen af 2. Brigades Reserve, herunder planlægning og gennemførelse af Grundlæggende Militær Uddannelse to gange årligt.
• Vedligeholdelse af militære færdigheder, herunder særligt operative overvejelser i rammen af 2 BDE stabsarbejde.
• Projektledelse efter behov samt deltagelse i diverse øvrige aktiviteter med Reserven.
Om dig
Du har en baggrund som enten linje- eller reserveofficer i Hæren. For at komme i betragtning til stillingen skal du være udnævnt som minimum kaptajn, men gerne major, og have forrettet tilfredsstillende tjeneste i graden. VUT-I er et krav.

Du har bred erfaring med stabsarbejde inden for operations-, efterretnings- eller et specialistområde fra brigadeniveauet, og har med fordel også erfaring med forbindelsesofficers-virke.

Du har sans for detaljen og er god til at strukturere og koordinere arbejdsprocesser og projekter.

Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst. Du udviser selvstændigt initiativ med henblik på, at enheden får løst sine opgaver og holder målrettet fokus på at nå dine mål.

Du er loyal over for opgaven, dine kolleger, din chef og din enhed og du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver. Du udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre og er med din energi og vilje med til at skabe et godt arbejdsklima for alle.

Du skal være indstillet på at forrette tjeneste minimum 15 dage om året, og skal desuden påregne administrativt hjemmearbejde på ca. 3-5 timer om ugen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til major af reserven (M331) og ansættelsen sker i
henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets
Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark. Du aflønnes pr.
indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for 2. Brigades Reserve, oberstløjtnant Kristian Teglbjærg på telefon 2844 3337, eller via mail: k.teglbjaerg@gmail.com.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard Bøje på telefon 7281 9190.

Ansøgningsfristen er den 1. maj 2019.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal uploades som pdf-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 2 (HPRD) - Reserven

Ansøgningsfrist

01.05.2019

Indrykningsdato

10.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent