Hæren 06

Sektionschef til operations- og uddannelsessektionen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland


Sektionschef til operations- og uddannelsessektionen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland

Vil du have indflydelse på uddannelsen af Hjemmeværnets enheder, og vil du gerne arbejde med Hjemmeværnets frivillige og motiverede soldater. Så er jobbet som sektionschef for operations- og uddannelsessektionen måske noget for dig.

Vi søger en operativ, erfaren og planlægningsstærk officer, der igennem initiativ, samarbejde og relevant kommunikation opnår resultater.
Om os
Ved Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland (HDSEJ) har vi til opgave at opstille, uddanne og indsætte Hjemmeværnskapaciteter. Vores fokus er nationale operationer, og afgivelser til sektoransvarlige myndigheder, men vi bidrager også til internationale opgaveløsninger.

HDSEJ har 13 underafdelinger fordelt over Sydøstjyllands politikreds.

HDSEJ beskæftiger pt. 13 kompetente og velkvalificerede fastansatte medarbejdere - militære såvel som civile – der sætter en ære i at yde en god og relevant service til de frivillige hjemmeværnssoldater i vores område.

I operations- og uddannelsesafdelingen løser vi operative, uddannelses- og planlægningsmæssige opgaver i et fleksibelt miljø, under en uformel tone og med fokus på work/life balance. Sektionen består af 5 militære ansatte. En meget stor del af vores virksomhed retter sig mod vores frivillige, og du skal påregne at aften og weekend tjeneste forekommer regelmæssigt.
Om stillingen
Som chef for sektionen får du ledelsesansvar, og bliver ansvarlig for at sektionens opgaver styres og løses helhedsorienteret, med en stor grad af faglighed og professionalisme, men med respekt for, at mange opgaver løses under medinddragelse af det frivillige personel.

Du indgår i ledelsen sammen med chefen for logistik, og referer direkte til chefen. Endvidere er du stedfortræder for chefen.

Du skal gå forrest i løsningen af sektionens hovedopgaver, som bl.a. omfatter:

• Udarbejdelse af det overordnede direktiv for distriktets uddannelsesvirksomhed, herunder ressourceanvendelse i bred forstand, samt den nødvendige koordination med foresatte og sideordnede myndigheder.
• Planlægning og tilrettelæggelse af øvelsesvirksomhed for distriktets underafdelinger, samt for distriktets deltagelse i øvelser og lignende med Forsvarets enheder.
• Koordinerer afgivelsen af distrikts kapaciteter i relation til større indsættelse i samarbejde med sektoransvarlige myndigheder, herunder beredskab, politi, skat og Forsvaret.
• Indgå i en vagthavende roste sammen med sektions øvrige medarbejdere.
Om dig
Det er ønskeligt, at du har gennemført Videreuddannelsestrin ll/ledere (VUT-ll-L) meget gerne med OFU, Master i Militære studier eller tilsvarende udenlandsk kursus.

Det er også ønskeligt at du tidligere har forrettet tjeneste i Hjemmeværnet, eller på anden måde har kendskab til Hjemmeværnets opbygning og de forhold der gør sig gældende i en organisation af frivillige. Du har relevant erfaring fra operativ tjeneste i internationale operationer.

Gennem din tjenesteerfaring har du oparbejdet gode kvalifikationer og kompetencer inden for områderne uddannelse og operationer. Du trives med en aktiv kommunikation, og er dygtig til at skabe og vedligeholde relationer og netværk. Du har en høj grad af helhedsforståelse, og du evner at samarbejde bredt på alle niveauer af organisationen.
Du er udpræget resultatorienteret, men med en god helhedsorienteret og ressourcebevidst tilgang til opgaveløsningen. Du skal gennem din engagerede, konsekvente og synlige ledelsesstil sikre at deadlines overholdes, uden at der slækkes på dine høje kvalitetskrav til de produkter som sektionen leverer. Som leder motiverer du sektionens øvrige medarbejdere til at være holdspillere, så opgaven til stadighed er i centrum, og opleves som et fælles ansvar. Du skal være opmærksom på, at disse egenskaber også skal stå deres prøve i den frivillige del af organisationen.

Du skal kunne være fleksibel i forhold til vekslende krav til opgaveløsning og ressourcer.
Ansættelsesvilkår
Dit faste tjenested vil være i Vejle.

Stillingen besættes efter protokollat af d. 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at Oberstløjtnant Kim Dalgaard Poulsen, HDSEJ-CH@mil.dk eller på telefon 41 96 42 51.

Hvis du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, er du kontakte HR-konsulent Martin Fyrstenberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er den 28.april 2019 og ansættelsessamtaler forventelig i uge 18. Stillingen er til besættelse 1.juni 2019 eller snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vejle

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

28.04.2019

Indrykningsdato

10.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent