Hæren 06

Operationsofficer til operations- og uddannelsessektionen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland


Operationsofficer til operations- og uddannelsessektionen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland

Er du stærk operativ og analytisk, kan du lidt af hvert og samtidig være specialist? Vil du gerne være ansvarlig for store dele af planlægning og kontrol med gennemførelsen af operative indsættelser, og samtidig bidrage til uddannelsen af frivillige hjemmeværnssoldater?
Om os
Hjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland (HDSEJ) er en kompleks arbejdsplads, hvor det er vigtigt, at man kan lidt af hvert, men samtidigt være specialist inden for eget område.

En vigtig dimension i dagligdagen er det gode samarbejde og den gode orientering på tværs af sektionerne, herunder samarbejde med civile medarbejdere på UMAK og sekretariat. Operations- og uddannelsessektionen (OPUSEK) er omdrejningspunktet for distriktets uddannelsesaktiviteter, presse- og kommunikationsvirksomhed, øvelser og operative virke – herunder både varslede og uvarslede indsættelser.

Det er altafgørende, at OPUSEK har et snævert samarbejde med alle distriktets medarbejdere på alle niveauer. Udgangspunktet er, at distriktsstaben er til for de frivillige og ikke omvendt! Støtte, hjælp og service er kodeord.

Du kan lære os bedre at kende, ved at besøge os på facebooksiden ”Hjemmeværnet i Sydøstjylland”.
Om stillingen
Du kommer som S35-01 til at indgå i et samarbejde med yderligere 2 officerer og 2 befalingsmænd af sergentgruppen i OPUSEK.

Jobbet består primært i selvstændig sagsbehandling på operativt niveau, og med uddannelse af vores frivillige hjemmeværnssoldater. Du vil få det samlede ansvar for distriktets samlede plankompleks, herunder rådgivning af distriktschefen og distriktets 13 hjemmeværnskompagnier. Du vil desuden få et koordinerende uddannelsesansvar for et mindre antal af distriktets kompagnier, og vil i samarbejde med kompagniledelsen støtte deres planlægning og gennemførelse af uddannelses- og øvelsesaktiviteter.

Jobbet er meget selvstændigt og alsidigt, og indebærer en interessant hverdag, hvor du selv har stor indflydelse på opgaveløsningen.

Opgaver du bl.a. vil blive ansvarlig for:

• Udarbejdelse af distriktets samlede plankompleks samt støtte i.f.m. udarbejdelse og/eller ajourføring af underafdelingernes operative planer.
• Retningslinjer og aftaler for HD støtte til eksterne militære og civile myndigheder, herunder varetagelse af støtte til Politiet vha. REEVAPOL
• Distriktets føring af operative indsættelser.
• Bestemmelser for virket i OPSC og PLANC, herunder Uddannelsesaktiviteter indenfor S3 og S5 søjlen samt udarbejdelse af BB stab.
• Udførelse af daglig tjeneste i OPU indenfor operationer samt uddannelsesområdet.
• Deltager i tilsyn ved distriktets kompagnier.
• Virke som kontaktperson for et antal hjemmeværnskompagnier. Opgaven er her, at monitere arbejdet i underafdelingen og om nødvendigt støtte og vejlede, således aftalte mål nås.

Desuden indgår du i distriktets operative stab, og distriktets vagthavende roste med en uges VH-vagt ad gangen hver 6-8 uge. Vagten bestrides som en tilkaldevagt.

Der er enmandskontor med mulighed for fjernarbejdsplads. Der må forudses nogen rejseaktivitet, samt skæve arbejdstider og ad-hoc opgaver.

Der vil være mange selvstændige opgaveløsninger, men opgaverne skal ses som en del af en større sammenhæng. Nogle, specielt de store opgaver, gennemføres som stabsarbejder. Det overordnede ledelsesprincip er frihed under ansvar og rettidig omhu.

Jobbet kræver en del aften- og weekendarbejde.
Om dig
Du er kaptajn med videreuddannelsestrin I eller VUK (BTN) eller premierløjtnant der er vurderet egnet til udnævnelse og i gang med eller ønske om VUK (BTN).

Du er stærk til at kommunikere både mundtligt og skriftligt og forstår at anvende alle kommunikationsplatforme, herunder sociale medier. Du evner at arbejde med de frivillige hjemmeværnssoldater, og du møder dem, hvor de er, herunder særligt at have respekt og forståelse for forskelligartetheden.

Du er en fleksibel holdspiller og samtidigt kan du arbejde selvstændigt med frihed under ansvar. Du er i stand til at balancere nødvendigt hensyn til de frivilliges funktionsvilkår med opbygningen af militære kapaciteter.

Opfyldelse af krav og forventninger til alle fokuskompetencerne er nødvendige for at løse opgaven, især er fleksibilitet, styring/initiativ og kommunikation væsentlige, men det er planlægning, analytisk tænkning og helhedsorientering bestemt også.
Ansættelsesvilkår
Dit faste tjenested vil være i Vejle.

Stillingen besættes efter protokollat af d. 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
For ydereligere information kan der rettes henvendelse til oberstløjtnant Kim Dalgaard Poulsen på telefon 41 96 42 51 eller premiereløjtnant Anders Nielsen på telefon 41 74 68 57.

Hvis du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, er du kontakte HR-konsulent Martin Fyrstenberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er den 28.april 2019 og ansættelsessamtaler forventelig i uge 18. Stillingen er til besættelse 1.juni 2019 eller snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vejle

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

28.04.2019

Indrykningsdato

10.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent