Fuldmægtig til Operativ Støttesektion ved Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse


Fuldmægtig til Operativ Støttesektion ved Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Har du erfaring og lyst til at arbejde med informationssikkerhed (ISO 27000 serien), hvor standarden efterleves samtidig med, at der opnås positive effekter på Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelses informationssikkerhed? Så skal du søge denne stilling.
Om os
Informationssikkerhed er en del af en støttesektion ved Regnskabsstyrelsen, som udover overholdelse af standarder på informationssikkerhed også løser opgaver indenfor kvalitetsledelse (ISO 9001), uddannelse, udsendelse af regnskabsmedarbejdere, sikkerhed, logistik mv.
Om stillingen
Du skal vedligeholde Regnskabsstyrelsens ISMS (Information Security Management System) som medlem af informationssikkerhedsudvalget. Du skal løbende forbedre vores ISMS, herunder bidrage til awareness-initiativer, planlægge og gennemføre risikovurderinger og risikohåndteringsplan med forretningen, opdatere beslutningsdokument (SoA - Statement of Applicability), interne audits, målinger og analyser, ledelsens evaluering, samarbejde med ansvarlig på leverandørstyring samt samarbejde med interne og eksterne interessenter.

Derudover tilbydes betalt frokostpause, kantineordning, frugtordning, fleksibel arbejdstid og mulighed for sociale aktiviteter gennem bl.a. idræts- og personaleforening.
Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse, gerne på kandidatniveau og har erfaring med informationssikkerhed (ISO 27001 m.v.) Certificering er ikke påkrævet.

Vi forventer, du har god erfaring med administration og kan dokumentere det. Du skal også kende og kunne bruge værktøjerne og auditprincipperne.

Som person forventer vi, at du kan samarbejde på tværs i organisationen samt er god til at agere i et politisk miljø.
Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling med fast tjenestested i Hjørring.

Du bliver ansat som fuldmægtig og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten på basisløntrin 4 – 8. Der er til stillingen knyttet et anciennitetsafhængigt rådighedstillæg. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 % af basisløn og pensionsgivende tillæg og 9,0% af rådighedstillægget.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sektionens chef Claus Pedersen på mobil 25 41 92 45 eller på mail FRS-CHOPS@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 23. april 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Starttidspunkt er hurtigst muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTRIETS REGNSKABSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse er beliggende i Hjørring og beskæftiger ca. 200 medarbejdere, primært med civil baggrund. Vi er organiseret i tre afdelinger, som samlet varetager hele regnskabsvirksomheden for Forsvaret. Opgaverne spænder vidt – fra betaling af Forsvarets regninger til udvikling af regnskabsmodeller og regnskabssystemer samt lønadministration. Derudover fungerer vi som koncernens Shared Service Center. Det er vores mission at optimere og sikre den samlede regnskabsvirksomhed til understøttelse af den forretningsmæssige udvikling i Forsvaret.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjørring

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

23.04.2019

Indrykningsdato

10.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent