Dokleder - Base maintenance ved Fighter Wing Skrydstrup


Dokleder - Base maintenance ved Fighter Wing Skrydstrup

Aircraft Maintenance på Fighter Wing Skrydstrup søger en dokleder med en bred erfaring indenfor planlægning, vedligehold, service og fejlretning på F-16.
Om os
Fighter Wing Skrydstrup (FWSKP) udgør basen for de danske kampfly. FWSKP hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver, med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer.

For at kunne holde et højt fagligt niveau, deltager FWSKP desuden løbende i en lang række internationale øvelser. I forbindelse med disse opgaver har Aircraft Maintenance (AM) blandt andet ansvaret for udførelsen af en stor del af den planlagte vedligeholdelse, der skal gennemføres på den danske F-16 flåde.

AM hører organisatorisk til under Aircraft Maintenance Squadron, og består af en planlægningsafdeling og 5 værksteder/fly-dokke. AM opgaveportefølje omfatter primært større vedligeholdelsesarbejde, vask og maling af F-16.
Om stillingen
Du vil blive ansat som dokleder i dok 1. Opgavesammensætningen for dok 1 står overfor at blive justeret i løbet af 2019. Frem til sommerferien vil opgaven derfor primært bestå i, at udføre phase eftersyn på F-16 med et fast team på 6 medarbejdere.

Efter sommerferien vil dokken primært blive anvendt som reparationsdok. Efter sommerferien forventes det derfor, at du vil kunne støtte planlægningskontoret på AM med phase planlægning samtidig med, at du styrer reparationerne i dok 1. Du vil få en bred berøringsflade i organisationen, idet du selv skal koordinere hvilke fly du tager ind til reparation i dokken. Efter sommerferien vil du ikke have tilknytte et fast team af medarbejdere. Du vil derimod løbende skulle finde medarbejdere ved AM, som i kortere eller længere perioder, vil skulle indgå i dit reparationsteam.

Som dokleder vil du blive målt på:
- Trivslen i dit team.
- Din evne til at planlægge og udføre de opgaver du stilles over for.
- Din evne til at være proaktiv, effektiv og ressourcebevidst, uden at det kompromitterer kvaliteten.
Om dig
Du er seniorsergent, alternativ er du oversergent med lysten til at indgå en uddannelsesaftale. Ud over at være mellemleder, er du også flymekaniker med typeuddannelse på F-16.

Ledelsesmæssigt er du god til at få et team til at arbejde tæt sammen, og du evner med lethed at planlægge de opgaver du stilles over for. Som sparringspartner for dit team, har du en meget coachende tilgang til dine medarbejdere. Det er vigtig at du har en faglig overhøjde, så dokken i stor grad er selvbærende i at kunne løse faglige problemstillinger.

Vi lægger vægt på, at du holder gejsten og optimismen oppe, også selv om du vil møde lidt udfordringer i dit arbejde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Chef Aircraft Maintenance Squadron major Jeppe Mølskov Bech på telefon +45 72 84 93 01 / mail FW-AMS-001@mil.dk eller Kaptajn Rene Johansen på telefon +45 72 84 93 11 / mail FW-AM-001@mil.dk eller Seniorsergent Børge Jensen på telefon +45 72 84 93 13 / mail FW-AM-007@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 28. april.2019 og samtaler forventes gennemført umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat fra 1. maj 2019 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

28.04.2019

Indrykningsdato

09.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent