Faglærer for Overfladekrigsførelse ved Center for Taktik (GENOPSLAG)


Faglærer for Overfladekrigsførelse ved Center for Taktik under 2. Eskadre

Er du premierløjtnant med gode pædagogiske evner og erfaring med overfladekrigsførelse (ASUW)?
Så har du her muligheden for et spændende og udviklende job ved Center for Taktik (TAC), hvor du får medansvar for Søværnets uddannelser indenfor ASUW.
Om os
Faggruppe ”ASUW” indgår i TAC uddannelsessektion og beskæftiger sig med overfladekrigsførelse og sagsbehandling. Faggruppen består af en kaptajnløjtnant, to oversergenter, en fleksmedarbejder og dig. Vi lægger stor vægt på initiativ, udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar.

En stor del af opgaveløsningen på TAC foregår som projektarbejde med bidrag fra flere faggrupper, hvilket kræver godt samarbejde og helhedsorientering.

Du kan finde ud af mere om TAC på vores facebookside, Center for Taktik.
Om stillingen
Som faglærer har du medansvaret for planlægning, udvikling og gennemførelse af uddannelser for vagtchefer og TOK kursister indenfor ASUW. Du kommer til at stå for undervisning både i sejladssimulator, taktisk træner og i klasselokalet.

Du kommer til at varetage rollen som underviser og kursusleder for kadetter i samarbejde med medarbejdere i de øvrige taktiske faggrupper. Opgaven som kursusleder roterer mellem de enkelte faggrupper.

Du vil også blive involveret i den daglige sagsbehandling for så vidt angår ASUW og uddannelse indenfor dette felt i Søværnet. Du vil også blive involveret i udviklingen af ASUW doktrin i NATO-regi.

Stillingen er med fast tjenestested i Frederikshavn, og tjenesten vil primært vedrøre arbejdet på TAC, men du skal påregne ca. 30 rejsedage om året i ind- og udland.

En del af undervisningsaktiviteterne er søtræning, som vil foregå ombord i Søværnets enheder, som en del af deres forberedelse til træningsforløbene ved GNDC i Tyskland og FOST i UK. Planlægning af søtræning sker i tæt samarbejde med den enkelte medarbejder.

TAC er fokuseret på trivsel og kompetenceudvikling af sine medarbejdere. Du kan i videst muligt omfang selv planlægge din arbejdstid samt arbejde via fjernarbejdsplads/FAP, således du kan få dit privatliv til at fungere, hvis du ikke er bosiddende i Nordjylland. Stillingen kræver således ikke daglig tilstedeværelse i Frederikshavn, medmindre der skal undervises på kurser, hvor tilstedeværelse er påkrævet.


Du vil i koordination med din faggruppeleder få mulighed for deltagelse i udenlandske kurser og/eller komme på udlånssejladser for at styrke dine taktiske kompetencer, således at du har mulighed for at udvikle dig i stillingen.
Om dig
Du er premierløjtnant af taktisk linje i Søværnet og har som minimum gennemgået TAC 671, forudsætningsskabende modul.

Det er endvidere ønskeligt, at du har erfaring som taktisk officer på støtteskib eller fregat.

Du har interesse for overfladekrigsførelse samt lysten til at videreformidle viden og erfaringer. Du kan lide at kigge på arbejdsprocesser og udvikle undervisningen, så den bedst muligt understøtter det sejlende personels opgaveløsning.

Du kan sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT og opretholde gyldigt blåt bevis.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte faggruppeleder kaptajnløjtnant Morten Steenberg Dastrup på telefon 728 55344 eller mail 2E-TAC-UD201@mil.dk

Ansøgningsfrist er den 12. maj 2019. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Stillingen er ledig og ønskes besat hurtigst muligt, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder. Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

 
Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.
 
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
 
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.


Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

12.05.2019

Indrykningsdato

09.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent