Arbejds- og organisationspsykolog


Arbejds- og organisationspsykolog til Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø (barselsvikariat)

Brænder du for arbejdsmiljø, og har du stærke kompetencer inden for det psykiske område? Vil du være med til at sætte retningen for trivsel og et godt arbejdsmiljø i Forsvaret? Hvis ja, er du måske den arbejds- og organisationspsykolog, som vi søger.
Om os
Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø (til dagligt forkortet FCA) yder arbejdsmiljørådgivning til hele Forsvaret. Centret er godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver, og udbyder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse samt et bredt spekter af supplerende arbejdsmiljøuddannelser.

FCA er en afdeling under Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som er organiseret med to sektioner for henholdsvis det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Vi er 20 engagerede og erfarne rådgivere og undervisere, som er fordelt på arbejdspladser i Ballerup og Aalborg.

Du bliver en del af den psykiske sektion, som pt. består af tre organisationspsykologer og to rådgivere. Du får base i Aalborg, men med hele Forsvaret som din arbejdsplads. Derfor skal du regne med en del rejseaktivitet.
Om stillingen
Som arbejds- og organisationspsykolog arbejder du blandt andet med:

Udvikling og implementering af håndterende og forebyggende indsatser inden for psykisk arbejdsmiljø på gruppe-, ledelses- og organisationsniveau

Udvikling og afholdelse af undervisning og supplerende arbejdsmiljøuddannelser inden for bl.a. stress, konflikthåndtering og organisationsforandringer

Rådgivning i forbindelse med psykisk arbejdsmiljø, herunder påbud fra Arbejdstilsynet.

Rådgivning i forbindelse med psykisk arbejdspladsvurdering (APV)
Undersøgelse og kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

Vi tilbyder dig et job i et fagligt og engageret miljø, hvor du har mulighed for at sætte dit aftryk på både dit eget job og udviklingen i FCA’s opgavevaretagelse.

Vi skal have noget fra hånden samtidigt med, at det skal det være sjovt og udfordrende at være en del af FCA. Vi vægter samtidig, at der er balance mellem arbejds- og familieliv.

Du kan forvente høj grad af fleksibilitet i forhold til planlægning af din egen arbejdstid.

Du bliver en del af en unik organisation med interessante samarbejdspartnere, og et fagligt fællesskab med gode muligheder for sparring og udvikling.
Om dig
Du har en relevant akademisk baggrund som eksempelvis arbejds- og organisationspsykolog.

Du har erfaring inden for det arbejds- og organisationspsykologiske område, gerne suppleret med en velfunderet faglighed inden for området psykisk arbejdsmiljø.

Du har erfaring med at undervise og gerne også med udvikling af undervisningsmateriale og procesdesign.

Derudover er det en fordel, hvis du har prøvet at rådgive inden for arbejdsmiljøområdet.

Du arbejder selvstændigt og styrer din egen arbejdstid samtidig med, at du er samarbejds- og resultatorienteret.

Du har forståelse for at være en del af en politisk styret organisation

Endelig har du kørekort til personbil.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er tidsbegrænset til 6 – 8 måneder med evt. mulighed for forlængelse.

Du bliver ansat og aflønnet efter den gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten.

Der vil i forbindelse med ansættelse være mulighed for at forhandle et tillæg. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, og du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef FCA Charlotte Friis på tlf. 7281 9451. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Rikke Vishart på tlf. 7281 9648.

Vikariatet er til besættelse snarest muligt. Ansøgningsfristen er fredag d 26. april 2019. Samtaler forventes afholdt fredag d 10. maj på Aalborg Kaserner.

Send din ansøgning via linket. Vær opmærksom på at bilag kun kan tilføjes som pdf-filer. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.

Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.

FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

26.04.2019

Indrykningsdato

09.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent