Søværnet 04

MEDIC (SANIT) til sejlads til støtteskibet ABSALON


MEDIC (SANIT) til sejlads til støtteskibet ABSALON

Er du MEDIC uddannet og trives i et sanitetsfagligt miljø, hvor du forventes at gå forrest? Er du til en arbejdsplads, der både rummer tid til handling og tid til opsamling? I så fald søger Støtteskibet ABSALON en sanitetsgast.
Om os
Støtteskibet ABSALON er én af to støtteskibe i ABSALON-KL, som er iblandt Søværnets største sejlende enheder. Støtteskibene er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – såvel nationalt som internationalt.

Vores besætning bestræber sig på at levere en opgaveløsning af meget høj kvalitet. Vi ønsker at være fleksible i vores tilgang, og fokuserer på en ”can do” holdning til opgaverne.

ABSALON er ofte på kortere beredskab til prioriterede opgaver, og derfor vil ABSALON kunne indsættes i operationer i verdens brændpunkter med korte varsler.

Som en af Søværnets kampenheder har vi stort fokus på de militære kernekompetencer, og vi arbejder målrettet mod at sætte nye standarder for danske enheder. Besætningen har f.eks. i det sidste halvår af 2018, og første kvartal af 2019, indgået som kommandoflagskib for den stående maritime NATO styrke, SNMG1.

Om stillingen
I dagligdagen vil du være tilknyttet skibets hospital, hvor du i danske farvande vil have ansvaret for behandling af patienter. Ved togter væk fra danske farvande vil du gøre dette i samarbejde med skibets tilknyttede læge.

Du vil til enhver en tid have ansvaret for skibets hospital, og vil have til opgave at foretage mønstringer, afskrivninger og genforsyning af skibets hospitalsudstyr og medicin.

Stillingen indeholder daglig konsultation til søs og rollen som MEDIC under klart skib, hvor der skal være fokus på overblik og faglighed i krævende situationer, hvor du bistår lægen i effektiv ledelse af skibets Junior Medics. Det kan endvidere forventes, at du bistår eskadresanitetsbefalingsmanden i Taktisk Sanitet for Enkeltmand, TSE-uddannelsen for besætningen.

Ved siden af det sanitetsfaglige arbejde er der behov for at varetage administrative funktioner, der kræver at du har lyst til at arbejde dagligt med registrering og opfølgning af såvel sundhedsrelaterede data som beholdning, optælling, afskrivning og genforsyning af materiel og udstyr. Det er en forudsætning for opgavens udførelse at du er tryg ved administrativt arbejde, og kan arbejde selvstændigt.

Om dig
Vi forventer at du er energisk, effektiv og har mod på at give en ekstra hånd, når der er travlt. Arbejdet som sanit har en stor grad af selvstændigt arbejde, og derfor forventer vi, at du kan arbejde selvstændigt og bevare overblikket. Du skal kunne samarbejde med øvrigt personel på tværs af alle faggrænser, og bevare et godt humør i pressede situationer.

Krav
Grundlæggende militær uddannelse
Søværnets basisuddannelse/Basisomskoling til søværnet (kan tilegnes efter ansættelse)
Sygepasser, sanitets grunduddannelse
Grundlæggende SAP

Ønskeligt
Godt kendskab til Office pakken, herunder Word, Excel og Outlook.
Myndighedsbeholdning i SAP


Helbredskrav:
Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis)
Godkendt og tastet træningstilstandsprøve
Grundvaccination

Ansættelsesvilkår
ANSÆTTELSESVILKÅR
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KL Anne Elvira Enkelund, Logistikofficer, Støtteskibet ABSALON, mail: D22-K1-LGO@MIL.DK eller telefon 29 25 03 57.

Alternativt SSG Per Christensen, SCABEM, telefon 72 85 75 23.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 19. maj 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. juli 2019

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

19.05.2019

Indrykningsdato

09.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent