Sagsbehandler til HR strategisk sektion i Forsvarskommandoen


Sagsbehandler til HR strategisk sektion i Forsvarskommandoen

Har du helhedssyn samt sans for strategisk udvikling og planlægning? Vil du bidrage til at udvikle HR-området indenfor Forsvarskommandoens ansvarsområde og på tværs af Forsvarsministeriets koncern? Så er du måske vores nye medarbejder i PLA3. Vi søger en dygtig og udviklingsorienteret medarbejder til en udfordrende og selvstændig stilling som sagsbehandler.
Om os
Strategisk HR sektion er én af tre sektioner i Planlægningsafdeling under Udviklings- og Planlægningsstaben i Forsvarskommandoen, København. Sektionen består af en kommandørkaptajn som chef og fem militære sagsbehandlere.

Strategisk HR sektion varetager den overordnede koordination og styring af HR-området på tværs af Forsvarskommandoen og repræsenterer således Forsvarskommandoen i forbindelse med koncernens udvikling og drift af HR-området.
Om stillingen
Din vigtigste opgave bliver sagsbehandling og udvikling af HR inden for Forsvarskommandos myndighedsområde. Det præcise stillingsindhold vil blive fastlagt efter en afvejning af dine kvalifikationer og interesser.

Som sagsbehandler vil du indgå med stor selvstændighed i et dynamisk team bestående af sektionens chef og øvrige sagsbehandlere. Udvikling af HR-området er sektionens omdrejningspunkt. Du vil ligeledes repræsentere Forsvarskommandoen i strategisk udviklingsarbejde på HR-området overfor samarbejdspartnere i og uden for Forsvarsministeriets koncern.
Om dig
Idet indholdet i stillingen afpasses på baggrund af dine erfaringer kan stillingen søges af såvel en erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant eller en major/orlogskaptajn. Det væsentlige for din ansættelse er, at du er udviklings- og helhedsorienteret, og formår at opbygge og vedligeholde et omfattende fagligt netværk gennem en inkluderende og helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen.

Du skal således være analytisk stærk, kunne bevare overblikket og holde mange bolde i luften. Du skal kunne omsætte og nedbryde komplekse sager og spørgsmål, og på baggrund af din analyse udarbejde såvel korte og præcise svar, som skriftlige produkter af større karakter. Du skal kunne trives i en hverdag, hvor opgaver og prioriteringer hurtigt kan skifte. Det er afgørende, at du evner at formulere dig kort, klart og præcist i skrift og tale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter eller løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos FKO-U-CHPLA3 KK Jesper Heiner Lynge på +45 728 12542.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på +45 728 19141.

Ansøgningsfristen er den 23. april 2019 og vi forventer at gennemføre samtaler snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge din seneste FOKUS.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskom-mandoen og Arktisk kommando.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holmens Kanal

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

23.04.2019

Indrykningsdato

09.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent