Missionplanner

Forsyningsbefalingsmand/forsyningsekspedient til SATCOM sektionen i Karup


Forsyningsbefalingsmand/forsyningsekspedient til SATCOM sektionen i Karup

Brænder du for forsynings og reservedelstjeneste? Kan du organisere og har du overblik? Kan du skabe et trygt og frit arbejdsmiljø, der effektivt løser pålagte opgaver, så er du måske den oversergent vi står og mangler som forsyningsbefalingsmand i SATCOMSEK/3 CISOPSBTN i Karup?
Om os
Communication and Information Systems Operationsstøttebataljonen indgår i Føringsstøtteregimentet i Fredericia. Bataljonen indeholder en driftsdel, hvorfra vi giver ”rygstøtte” til de andre bataljoner i regimentet samt står for al den kommunikation, som skal være til rådighed mellem indsatte enheder og Danmark. Vi leverer også de informationssystemer, som de indsatte enheder har brug for. Bataljonen er således involveret i støtte til stort set alle Forsvarets operative aktiviteter på den ene eller anden måde.

I SATCOM er vi teknisk ansvarlig for driften af alle operative satellitforbindelser til støtte for Forsvarets missioner, operationer og øvelser, både nationalt og internationalt. Vi er fysisk placeret i Karup, men er en integreret del af Communication and Information System Operationsstøttebataljonens daglige drift og dermed en del af Føringsstøtteregimentet i Fredericia.

I SATCOM indgår der 12 mand, som udover chefen består af en chefsergent som Chief Planner, en oversergent med fokus på implementering og videreudvikling af systemerne, en sergent som daglig driftsleder for et teknikerteam på 7 mand og en forsyningsbefalingsmand. Det er den sidste, vi nu er på jagt efter.

Vi er præget af specialister, der inden for hver deres område bidrager til en fælles opgaveløsning. Der arbejdes ofte autonomt med specielle opgaver og arbejdstempoet kan ofte være højt for enten at kunne imødekomme pludselige operative behov/ændringer, for at kunne være klar inden brugerne starter aktiviteterne eller for at løse problemer på de operative satellitforbindelser. Her spiller forsyningsbefalingsmanden en væsentlig rolle, for han skal skabe forudsætningerne for, at driften kan køre – og for at opgaven som 3 echelon kan løses.
Om stillingen
Du leder alt det logistiske ved SATCOM, herunder sikrer, at der er reservedele m.v. til rådighed så også opgaven som 3 ECH kan håndteres af teknikerne. Det betyder, at du har store opgaver – og er selvstændig – inden for styring og kontrol af materielbeholdninger. Du skal kunne levere et korrekt beholdningsregnskab og løbende opdatere og kontrollere beholdningerne i sektionen. Du bliver beholdningsansvarlig for materiel normeret til sektionen.

Du kan selvstændigt fremsøge reservedelskataloger, kunne udarbejde vedligeholdelsesstyklister til SATCOM systemerne, kunne fremsøge materialer, der er monteret i teknisk struktur, samt kunne udlevere og modtage komponenter til og fra reparations-, renovering-, materielforflytningsordre.

Du vil til tider skulle indgå i projektarbejde i samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse når nyt materiel skal implementeres, herunder styring af projektlager.
Du indgår i gennemførelse og kontrol af sektionens enkeltmandsuddannelse i samarbejde med chef og næstkommanderende.

Du skal forvente, at der bliver stillet høje krav fra chefen – fordi det modsvarer de krav, som SATCOM bliver stillet af hele Forsvaret, og du skal trives med at levere løsninger af høj kvalitet. Du vil få brede rammer for løsning af tildelte opgaver og du vil få en stor grad af frihed, indflydelse og ansvar.

Du vil have fast tjenestested i Karup.
Om dig
Du er oversergent eller erfaren sergent med potentiale til at blive oversergent. Du er uddannet som reservedelsekspedient eller logistikassistent. Det er et krav, at du tidligere har arbejdet i funktionen som forsyningsbefalingsmand. Du skal have en interesse for logistik og gerne for teknik. Du skal desuden kunne arbejde i SAP/DeMars, holde regnskab og udvise økonomisk ansvarlighed.
Du har kørekort til kategori B og C og det vil være ønskeligt hvis du ligeledes har CE kørekort, truckcertifikat og er omskolet til teleskoplæsser.

Du er omstillingsparat og du formår at føre forsyning under operative forhold, herunder levere logistiske løsninger rettidigt så SATCOM i tide kan støtte de operative enheder. Du skal sørge for, at vi ikke går ned på grej – men heller ikke har overflødige lagre!

Du har en positiv tilgang til dagligdagen, kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang. Du er god til at samarbejde og du kan formidle budskaber fra ledelsen til din sektion. Du er serviceminded og er indforstået med, at tingene nogle gange går hurtigt og skal løses med kort varsel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel. Da stillingen ligger udenfor gældende faglært overenskomst, ydes der et funktionstillæg, der modsvarer de ønskede kvalifikationer.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Da stillingen ligger udenfor gældende faglært overenskomst, ydes der et forhandlet funktionstillæg, der modsvarer de ønskede kvalifikationer.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen til hemmeligt under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn; Palle Korreborg Pedersen på telefon: 40 80 17 72.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfristen er den 1. maj 2019 og der gennemføres ansættelsessamtaler i uge 20.
Stillingen er til besættelse snarest muligt. Ansøgning sendes via linket. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

01.05.2019

Indrykningsdato

09.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent