Akadami hæren

Rådigedsstilling - chef for Hærkommandoens reserveentitet


Rådighedsstilling – chef for Hærkommandoens reserveentitet

Kan du være såvel den professionelle som den menneskelige rollemodel for Hærkommandoens reservister? Hvis ja, så er du måske den kommende chef for kommandoens reserveentitet.
Om os
Hærkommandoens reserveentitet er en samlende betegnelse for reservister tilknyttet Hærkommandoen. Hærkommandoen er hovedkvarter for Hæren og indgår i det Nationale Operative Koncept i Forsvaret med effekt fra 1. januar 2019.

Reservister tilknyttet entiteten designeres individuelt i Hærkommandoens krise/krigsorganisation med tjeneste i Hærkommandoens sektioner, instruktørpulje eller øvrige stab. Reservister tilknyttet entiteten kan udover designeringsrelevant tjeneste indkommanderes til varetagelse af uddannelsesstøtte i Hærkommandoen eller andre enheder i Forsvaret.
Om stillingen
Chefen for entiteten designeres som chef/forbindelsesofficer i Hærkommandoen og er aktivt deltagende under øvelser i ledende funktioner indenfor Hærkommandoens føringskoncept. Chefen for entiteten indgår i stabens chefgruppe med reference til stabschefen.

Chefen for entiteten er desuden ansvarlig for rekruttering, militærfaglig videre- og efteruddannelse, samt udvikling og fastholdelse af reservister i Hærkommandoens reserveentitet, som bidrager til løsning af Hærkommandoens opgaver herunder nationale og internationale operationer.

Herudover forudser vi, at du som chef for Hærkommandoens reserveentitet støtter chefen for Hærens reserve i udvikling og styring af Hærens reserve på overordnet niveau. Vi lægger vægt på, at du er militærfagligt velfunderet og har et bredt netværk inden- og udenfor Hæren, herunder af hjemsendte officerer og befalingsmænd med solide militærfaglige kompetencer.

Som chef for Hærkommandoens reserveentitet kan du forvente op til 25-45 indkommanderingsdage årligt. Tjenestestedet vil som udgangspunkt være i Karup, men kan variere.
Om dig
Du har en bred erfaring fra forskellige stillinger i Forsvaret herunder udsendelse i internationale operationer – enten som tidligere linjeofficer eller som reserveofficer.

Man oplever dig som en udadvendt empatisk leder, med en høj grad af integritet. Du er energisk, initiativrig og en udpræget holdspiller, der fremstår professionelt og som det gode eksempel overfor såvel medarbejdere som samarbejdsparter.

Du er operativt velfunderet og går analytisk til værks – altid med resultater, perspektiv og Hærkommandoens overordnede mission og vision for øje.

Endeligt har du gode evner for såvel skriftlig som mundtlig kommunikation, planlægning og styring af pålagte opgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er niveaufastsat til oberstløjtnant af reserven og ansættelse sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark. Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Stillingen kan søges af majorer M331 af reserven med stort potentiale og egnethed for udnævnelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelse i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte stabschef, oberst Henrik Graven Nielsen på telefon 42 40 14 01

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Dorthe Skov-Lindquist ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 11 eller via mail fps-ba-bss09@mil.dk.

Stillingen er til besættelse pr. 1. juni 2019. Den formelle ansøgningsfrist er 28. april 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 36 (HPRD) - OL-R/KK-R

Ansøgningsfrist

28.04.2019

Indrykningsdato

09.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent