Projektsekretær


Projektsekretær

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse , Kapacitetscenter Land mangler en projektsekretær/assistent, som trives med alsidige arbejdsopgaver på en arbejdsplads i udvikling, og hvor det en gang i mellem går rigtig stærkt.
Om os
Vi er en Koordinationsafdelingen ved Kapacitetscenter LAND ”ledelsessekretariat”.
Vores arbejde danner grundlag for vores chefs virke i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses direktion.

Koordinationsafdelingen bidrager ligeledes til de mange og komplekse styringsprocesser, der er i FMI i forbindelse med anskaffelses, drift og bortskaffe af materiel.

Vi prioriterer trivsel særdeles højt – også når det går stærkt.
Om stillingen
Du bliver en del af et engageret team, som skal yde administrativ projektstøtte til Koordinationsafdelingen.

Vi har brug for én, der kan hjælpe os med at holde orden i tingene i en travl hverdag!

Du bliver en del af et engageret team, hvor dine hovedopgaver bliver projektstøtte og administrativ støtte til Koordinationsafdelingen ved KALA.

Du vil komme til at arbejde med blandt andet facilitering og støtte til en række projekter.
Du skal endvidere yde støtte til planlægning og gennemførelse af aktiviteter, herunder udfærdige mødeindkaldelser og besøgsanmeldelser, bestille konferencefaciliteter, udarbejde mødereferater og klargøre materialer til større møder/konferencer.

Derudover skal du vedligeholde sektionens hjemmesider i SharePoint, yde støtte til dokumentstyring i sags- og dokumenthåndteringssystemet Captia, rekvirere konsulenter samt klargøre fakturaer til betaling.
Om dig
Vi ser gerne, at du er kontoruddannet og har erfaring i at arbejde med administration og journaliseringsopgaver i et elektronisk dokumenthåndteringssystem, gerne Captia.

IT er et naturligt værktøj for dig i dagligdagen, og du har et godt kendskab til Microsoft Office-pakken og SharePoint, og det vil være en fordel, hvis du har erfaring med vedligeholdelse af hjemmesider. Da vores kerneværktøj er SAP R/3 vil det være en fordel, hvis du har erfaring i dette system.

Du er omhyggelig i din opgaveløsning og trives med at løse selvstændige opgaver såvel som at arbejde i mindre grupper.
Dine vigtigste egenskaber er, at du er selvstændig, opsøgende og frisk på at lære nye ting.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen 25.411,42 kr. pr. måned i aktuelt niveau. Afhængigt af dine kvalifikationer vil der være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos major Anders Bragh Andersen på tlf. 728 14752 eller mail FMI-LA-KOA02@FIIN.DK eller til OL Henrik Janum på tlf. 728 15737 eller mail FMI-LA-CHKOA@FIIN.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Dorthe Rasmussen på tlf. 728 19169.

Ansøgningsfristen er mandag den 22. april 2019.
Der gennemføres ansættelsessamtaler efter opslaget udløb. Stillingen er til besættelse den 1. juni 2019.

Du kan søge stillingen via link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, skal du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

22.04.2019

Indrykningsdato

09.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent