Søværnet 04

Elektronikfagteknikere til Kommunikations- og Dataelementet (genopslag)


Elektronikfagteknikere til Kommunikations- og Dataelementet (genopslag)

Så er du uddannet Elektronikfagtekniker eller lignende og har du lyst til at arbejde med kommunikations- og sensorsystemer, så kan vi tilbyde et spændende og udfordrede job.
Om os
Kommunikations- og dataelementet består af 1 elementleder, der er seniorsergent samt 13 faglærte teknikere, på manuelt niveau.
Kommunikations- og dataelementet er en del af Våben- og Elektroniksektionen, som samlet består af tre elementer, Våben-, Sensor- og Kommunikationselementet, der ledes af en Våben- og Elektronikofficer. Våben- og Elektroniksektionen ved OPLOG Korsør, er en sektion under ”Reparation og Vedligeholdelsesafdelingen ved Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør”, i daglig tale OPLOG Korsør. Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, inden for de muligheder, som arbejdspladsen og organisation giver. Vi tilstræber et godt arbejdsmiljø, gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone.
Om stillingen
Kommunikations- og dataelementet varetager reparation, vedligeholdelse, og fejlfinding af udstyr på alle Søværnets enheder, samt på Søværnets landinstitutioner. Opgave paletten spænder vidt, lige fra toppen af skibene til bunden af skibene. Primært beskæftiger vi os med reparation og vedligeholdelse af de sejlende enheders kommunikations og datasystemer, herunder Radiosendere, modtagere, pejlere, EPIRP, Ordreanlæg, Satellittelefoner, C4i, ICS 2000, VSAT og SHF, SINE, IPMS systemer, GPS, ECPINS, VDR, AIS, FIIN Netværk, adm. EDB på Søværnets enheder.
Derudover serviceres VTS Storebælts datasystemer også.

Vi arbejder i et professionelt miljø, uanset om opgaven løses nationalt eller på missioner.
Der skal derfor påregnes rejsearbejde, i både Danmark og under mere sydlige himmelstrøg. Sejlende tjeneste, kan forekomme, hvis der opstår behov derfor.

Du skal også kunne indgå i stationsvagten ved OPLOG Korsør og skal derfor gennemgå og bestå en røgdykkeruddannelse.
Summa summarum, kan vi tilbyde dig et alsidigt job, hvor der aldrig er to dage der er ens.
Ligeledes får du mulighed for at udvikle dig både personligt og fagligt. Du tilbydes et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som du skal have i din stilling. I forbindelse med kurser, må du påregne eventuel rejseaktivitet.
Om dig
Vi forventer, at du er udlært med svendebrev som elektronikfagtekniker eller elektronikmekaniker. At du kan arbejde selvstændigt, men samtidig også vil kunne indgå i et team, hvor du over tid skal være en af specialisterne i en organisation, hvor du skal kunne løse mange forskellige opgaver, og hvor kompetenceniveauet skal være højt.

Som elektronikfagtekniker skal du have en bred specialviden indenfor dit fagområde, samt evne til hurtigt at sætte dig ind i komplekse kommunikations- eller datasystemer, og du skal kunne løse tekniske problemer hurtigt, sikkert og professionelt. Du skal være omstillingsparat, energisk, effektiv, fleksibel og villig til at tage ansvar, samt tage de udfordringer, der vil være i Kommunikations- og dataelementets fremtidige opgaver, hvor hverdagen til tider godt kan være hektisk. Du skal kunne indgå i en organisation, hvor vi arbejder på tværs af alle faggrænser, og hjælper hinanden, hvor der er behov for dette.
Du skal kunne anvende PC.

Kvalifikationer
Krav:
Du har en uddannelse/svendebrev som elektronikfagtekniker, elektronikmekaniker eller tilsvarende.
Du har gennemgået eller er villig til at gennemgå Søværnets basisuddannelse
Du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.
Du kan erklæres egnet til internationale operationer.

Ønskeligt:
At du har kendskab til og erfaring med nogle af de kommunikations-, data- og sensorsystemer der benyttes i Søværnet, eksempelvis: HF, VHF, UHF, C4i, ICS 2000, VSAT og SHF.
Kørekort B.
At du har basiskendskab til DeMars.
At du har gjort sejlende tjeneste, som elektroniktekniker.

Helbredskrav:
Du skal kunne godkendes til Forsvarets helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav.
Grundvaccination.
Egnet til røgdykning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til orlogskaptajn René Andersen, Chef for Våben og elektroniksektionen, OPLOG KORSØR, mail: olsk-rvs01@mil.dk, telefon 7285 6431.
Alternativt CSG John Rasmussen, SC-K- BEM, telefon 72 85 63 31.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 15.maj 2019. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i ugerne umiddelbart efter ansøgningsfristen..

Stillingen er til besættelse 1. juni 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

15.05.2019

Indrykningsdato

08.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent