Sektionschef til grundlæggende maritim uddannelse ved Center for Maritim uddannelse og Skibssikkerhed (CMS) (Genopslag)


Sektionschef til grundlæggende maritim uddannelse ved Center for Maritim uddannelse og Skibssikkerhed (CMS)

Har du lyst til at lede dygtige specialister indenfor Søværnets Basisuddannelse, Håndvåben og Maritim Force Protection med en bred viden og stor erfaring? Har du en anerkendende ledelsesstil og tror du på frihed under ansvar? Vil du gerne gøre en mærkbar forskel for Søværnet? Så er det dig, som skal søge stillingen som sektionschef for grundlæggende maritim uddannelse ved CMS.
Om os
CMS er opstået ved implementeringen af forsvarsforliget 1. januar 2019. Centeret er i store træk en sammenlægning af det tidligere Center for Sergent og Maritim uddannelse og Center for Skibssikkerhed. CMS er organisatorisk underlagt 1. Eskadre og placeret på tre lokationer i henholdsvis Bangsbo, Frederikshavn og Hvims, Aalbæk, 20 km nord for Frederikshavn. CMS udgøres af i alt 60 faste medarbejdere.

CMS har ansvaret for en række grundlæggende og vedligeholdende maritime uddannelser målrettet Søværnet. Fokus er på M100 og M200 funktionsniveauer, men efteruddannelserne henvender sig bredt til alle personelgrupper i Søværnet. De fleste uddannelser foregår på CMS, hvilket vil sige enten i Bangsbo, Hvims eller i nærområdet, hvor de nødvendige undervisnings- og indkvarteringsforhold, f.eks skydebaner, skydesimulator, brandskrog, Damage Control Unit (DCU) og Chemical Trainer Unit (CTU) befinder sig. For at imødese enhedernes behov gennemføres der i stigende grad en række uddannelser om bord på Søværnets enheder såvel som CMS bidrager med seariders til understøttelse af Danish Operational Seatraining (DOST).

Sektionen Grundlæggende Maritim Uddannelse indeholder elementerne Søværnets Basisuddannelse (SBU) og Håndvåben (HV)/Maritim Force Protection (MFP). Begge elementer er placeret i Bangsbo.

MFP/HV og SBU varetager gennemførelse, sagsbehandling og udvikling af SBU samt de til sektionen hørende efteruddannelser. Der koordineres tæt med interne såvel som eksterne samarbejdspartnere i Søværnet, herunder også i forbindelse med sejlende enheders træning ved FOST.

Foruden chefen består sektionen af en chefsergent, fire seniorsergenter og ti oversergenter. Du vil som sektionschef referere direkte til næstkommanderende ved CMS.

Vi kan tilbyde dig en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode, engagerede, erfarne og dedikerede medarbejdere i et miljø med en uformel omgangstone. Der er en anerkendende tilgang, fokus på personlig såvel som faglig udvikling. Klimaet er topprofessionelt og humøret er højt.
Arbejdstempoet er sædvanligvis højt, og arbejdsopgaverne er mange og varierer i omfang og varighed såvel på tjenestestedet som ved andre myndigheder.
Om stillingen
Din rolle bliver at varetage den overordnede ledelse af sektionens aktiviteter, som primært er uddannelser indenfor fagområderne, herunder tilrettelæggelse, planlægning, gennemførelse og evaluering af uddannelsesaktiviteterne i samarbejde med øvrige myndigheder såvel indenfor som udenfor Forsvaret.

Der gennemføres dog også træning til søs samt uddannelser i skydeterræner. Dertil er en vigtig opgave at styrke, udvikle og motivere sagsbehandlere og faglærere, så de trives og præsterer bedst muligt. Du bliver i mange henseender omdrejningspunktet i dagligdagen i stort og småt, og du skal være indstillet på at skulle udøve synlig ledelse og holde døren åben.

Endvidere er brugen af rådighedspersonel en stor del af dagligdagen, hvor vi ved CMS har en rigtig god og engageret entitet. Muligheden for faglig fordybelse afhænger i stor grad af, hvad din faglige erfaring bringer med ind i stillingen. Derudover opstår løbende behov for viden og indsigt i nye emner, som du vil skulle sætte dig ind i, for at kunne videreføre den til udvikling af vores uddannelser.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant og du har ønskeligt erfaring fra operativ/sejlende tjeneste. Du har kendskab til DOST og FOST. Det er ikke et krav, at du forud for ansættelsen har specifik erfaring med fagområdet, men du skal have en interesse for det, og du skal have lyst og drivkraft til at fordybe dig videre.

Dine medarbejdere holder den faglige fane højt, men din indsigt er essentiel for jeres samarbejde om at udvikle kurser og uddannelser i den rette retning.
Erfarne premierløjtnanter er også velkomne til at søge stillingen og i så fald vil du blive ansat med en udviklingsaftale, der bringer dig op på det ønskede kompetenceniveau.

Du har en professionel og ansvarsbevidst tilgang til opgaverne, er initiativrig samt formår selvstændigt at igangsætte opgave- og problemløsninger. Du er en fleksibel team player, der er i stand til at inddrage andres erfaringer og synsvinkler i relation til dit daglige virke.

Du er i stand til at formulere dig både i skrift og tale. Du kan bevare overblikket uden at overse detaljer, som er afgørende for helheden. Du kan arbejde struktureret med de fastsatte mål for vores uddannelser, inden for de givne rammer. Til stillingen prioriteres følgende FOKUS-kompetencer:

- Kommunikation og Motivere Andre indenfor udfaldsrummet Relationer.
- Faglighed indenfor udfaldsrummet Stabilitet.
- Fleksibilitet og Nytænkning indenfor udfaldsrummet Fornyelse.
- Initiativ indenfor udfaldsrummet Resultater.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfrist er 5.maj 2019 og ansættelsessamtaler vil blive afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte NK på CMS, orlogskaptajn Lars M. Frederiksen på telefon 728 55102 eller CH CMS, kommandørkaptajn Frank E. Jensen på tlf. 2218 0807.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover er to spændende landtjenestesteder underlagt 1. Eskadre: Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet, og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse og medic.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

05.05.2019

Indrykningsdato

08.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent