Hæren 06

Stabshjælper og PMV-kører til stabskompagniet 1. Brigade (G4) - genopslag


Stabshjælper og PMV-kører til stabskompagniet 1. Brigade (G4) - genopslag

Er du konstabel og har lyst til at bruge dine kompetencer i en operativ stab med højt aktivitetsniveau, hvor professionalisme og selvstændighed er vigtige elementer og hvor tjenesten ofte veksler mellem garnisonstjeneste og øvelse? Hvis du kan sige ja til det, er du måske vores nye stabshjælper?

Om os
Stabskompagniet ved 1. Brigade opstiller de feltmæssige føringsinstallationer til støtte for brigadestaben og leverer stabshjælpere til stabens forskellige sektioner.

En stilling i Stabskompagniet 1. Brigade er todelt. Stabskompagniets soldater med fast tjeneste i Fredericia har primært fokus på opstilling, sikring og vartning af brigadestabens feltmæssige føringsinstallationer og sekundært på stabshjælpertjeneste. Omvendt er det med kompagniets soldater med fast tjeneste i Holstebro, som har primært fokus på stabshjælpertjeneste og sekundært på opstilling, sikring og vartning. Alle kompagniets soldater skal dog kunne varetage begge fokusområder.
Brigadestabens føringsinstallationer opstilles i Piranha V, KSN, der tilgår i løbet af 2021. Indtil da substitueres Piranha af dobbelt udfoldelige containere på lastbiler.

På trods af at være en ny enhed har Stabskompagniet 1. Brigade en lang og traditionsrig historie. KMP eksisterede i mange år frem til 2009, hvor det skiftede navn til Hovedkvarterskompagniet og overgik til 1. Hovedkvartersbataljonen. Grundstammen i det nye stabskompagni er således erfarne soldater og førere fra både Hovedkvarterskompagniet og det gamle Stabskompagni 1. Brigade og vi lægger stor vægt på at videreføre både ånd og traditioner.
I år er vi i Stabskompagniet / 1. Brigade, 22 soldater – 8 i Holstebro og resten I Fredericia. Næste år vokser vi med ca. 20 soldater. I 2023 er vi fuldtallige.
Om stillingen
Stillingen ligger ved G4 sektionen i 1. Brigade og er med fast tjenestested i Holstebro. G4 sektionen består til dagligt af chef, tre logistikofficerer, to logistikbefalingsmænd og to stabshjælpere. Udover funktionen i G4 sektionen har du, som nævnt ovenfor, en funktion som PMV- kører (PMVK/TMGSK/STHJ/SYHJ) i en af brigadestabens føringsinstallationer og indgår på lige fod med resten af stabskompagniets soldater ved indsættelse af brigadens operative hovedkvarter.

Din enkeltmands- og funktionsuddannelse, mhp. at bestride funktionen i kompagniet, aftales mellem din sektionschef og chefen for stabskompagniet. Det drejer sig om ca. 3 ugers uddannelse hvert år. Uddannelsen til Piranha V kører, vil først starte ifm. tilgangen af køretøjerne.

Dine opgaver i G4 sektionen bliver primært løsningen af praktiske opgaver, ofte i tæt samarbejde med andre af sektionens medarbejdere. Stillingen indeholder bl.a. opgaver indenfor:
- Driften af Brigadestabens myndighedsbeholdning.
- Optælling og beholdningskontrol af Brigadestabens organisatoriske materiel.
- Kontrol med stabens forbrug af forplejning, ammunition og andet forbrugsgods.
- Forvaltning af køretøjer, bro-bizz og færgerekvisitioner.
- Rekvisition af køretøjer fra øvrige myndigheder når stabens egne ressourcer ikke er tilstrækkelige.
- Lokalindkøb ved Brigaden.
- Hjælp til Logistikbefalingsmanden ifm. varetagelsen af Brigadens transporttjeneste.
- Hjælp til Logistikbefalingsmanden ifm. udarbejdelsen af deployeringsplaner samt ansøgninger i forbindelse med deployering til/gennem andre lande.

Du kommer til at støtte stabens interne og eksterne aktiviteter - på Dragonkasernen og ved øvrige garnisoner i Danmark samt i udlandet.
Om dig
Du er erfaren konstabel og har gerne arbejdet i en stab før. Du skal kunne trives med primært daglig tjeneste ved en stab i Holstebro samt øvelsesaktivitet og lejlighedsvis grøn uddannelse og øvelse i Fredericia eller i en anden garnison/terræn.

Du besidder gode samarbejdsevner, kan arbejde selvstændigt inden for givne rammer, er struktureret og initiativrig, såvel som helhedsorienteret. Du trives ved at arbejde i en varieret hverdag og tager ansvar for dine opgaver. Du kan samarbejde på flere niveauer og formulerer dig kort og præcist i skrift og tale.

Det vil være ønskeligt, hvis du er uddannet i Myndighedsbeholdning og Rekvirent i DeMars og har erhvervet følgende uddannelser / kurser: Grundkursus ADR, grundlæggende UDD Forsyningklasse I-V, ammunitionsforvaltning og har kørekort til kat. C samt truckcertifikat B.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen; kaptajn Jacob Vinther, på tlf.: 41 90 45 11 eller via mail på fsr-1b-000a@mil.dk
Hvis du har specifikke faglige spørgsmål om stillingen, kan du kontakte sektionschef; major Laurits B. Strange-Møller, på tlf.: 72 82 30 40 eller via mail på 1bde-g4-10@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-BA-BS243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgning”. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Stillingen er til besættelse snarest muligt. Ansøgningsfristen er 28. april 2019 og samtaler forventes afholdt første eller anden uge herefter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

28.04.2019

Indrykningsdato

08.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent