Sagsbehandler til Koordinationsafdelingen ved KALA/FMI


Sagsbehandlere til Koordinationsafdelingen

I Kapacitetscenter Land ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, søger vi to sagsbehandlere til at indgå i porteføljeelementet i vores koordinationsafdeling.
Er du på vej til et spændende og udfordrende job i Ballerup, så læs videre.
Om os
Koordinationsafdeling (KOA) er Kapacitetscenter Land (KALA) ’ledelsessekretariat’. Vores arbejde danner grundlag for chef KALA virke i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses (FMI) direktion, men også bidrager til de mange og komplekse styringsprocesser, der er i FMI i forbindelse med at anskaffe, drifte og bortskaffe materiel. Vi prioriter trivsel højt; også når det går stærkt.
Om stillingen
Du vil komme til at arbejde i et spændende og til tider hektisk miljø, hvor du i høj grad har en vigtig aktie i styring af KALA som en del af FMI samlede virke.

Du bliver en del af et engageret team, hvor dine hovedopgaver bliver at bidrage til vores porteføljestyring, herunder arbejde med styringsprocesser, målstyring, ledelsesinformation og ikke mindst styringen af en stor projektmasse med både materiel- og driftsanskaffelser.

Du vil få stor berøring med andre dele af FMI, men også i relation til vores kunder, da KOA varetager koordination med begge dele. Du vil få en dagligdag, hvor du også kommer i kontakt med mange forskelligartede fagligheder og specialer i FMI, men også får et indgående kendskab til, hvad vores kunder har i værktøjskassen.

Selv om vi ind imellem har rigtig travlt, prioriterer vi uddannelse og udvikling, så du vil også blive en del af at forbedre processer, produkter og arbejdsgange. Vi tilbyder gode muligheder for kompetenceudvikling.
Om dig
Som civil har du en akademisk uddannelse eller du er uddannet officer i Forsvaret på M321 eller M312-niveauet.

Dine vigtigste egenskaber er, at du er selvstændig, opsøgende og frisk på at lære nye ting. Vi forventer, at du besidder en god portion sund fornuft, men også at du kan analysere og nedbryde komplekse problemer i dele, der er til at håndtere.

Du skal interessere dig for processer og organisationsudvikling, da vi som organisation nærmest konstant er i bevægelse. Vi lægger stor vægt på, at du både kan skabe og vedligeholde relationer.

Det er ikke et krav, men tjeneste i en stab eller en større civil virksomhed med et stort ”spann of control” af opgaver vil være en fordel.
Ansættelsesvilkår
Hvis du har en civil baggrund, bliver du ansat efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Forsvarsministeriet og Akademikere i Staten.
Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som militær, bliver du ansat som kaptajn, og stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Afhængig af dine kvalifikationer og kompetencer, vil der være mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverbetalt pensionsordning.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Som militær har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Videre er militær ansættelse betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos major Anders Bragh Andersen på telefon 72 81 47 52, på e-mail FMI-LA-KOA02@FIIN.DK eller til OL Henrik Janum på telefon 72 81 57 37, på e-mail FMI-LA-CHKOA@FIIN.DK.

Spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår rettes til HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72 81 91 78.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 29. april 2019.
Der gennemføres ansættelsessamtaler snarest herefter og stillingen er til besættelse d. 1. juni 2019 eller før.

Vi vil bede dig om at søge stillingerne via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som kandidatbevis, uddannelsesbevis, FOKUS mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE (FMI)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando med underliggende værnsstabe sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

29.04.2019

Indrykningsdato

08.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent