Almen sergent Hæren 1

Team leader for "Team Nord" ved Operationsstaben (Genopslag)


Officer til J3 i Operationsstaben

Til en nyoprettet funktion som team leader for Team Nord i J3L søger vi en helstøbt og erfaren major.
Brænder du for operationer og godt stabsarbejde i et dynamisk miljø? Vil du arbejde med Forsvarets igangværende landmilitære operationer i et værnsfælles operationsmiljø? Vil du have en udfordrende stilling med ledelsesansvar, spændende opgaver, indflydelse på gennemførelse af internationale og nationale operationer? Tiltrækker det dig at få et stort tværgående kendskab til en række af Forsvarets myndigheder?
Hvis du kan svare ja, tilbyder vi en udfordrende stilling, hvor der er gode muligheder for personlig udvikling og karriere.
Om os
J3L (landsektionen) indgår sammen med en maritim- og en luft-sektion i Operationsafdelingen (J3) i Operationsstaben, og varetager opgaver i relation til indsættelsen af landmilitære bidrag til internationale og nationale operationer. Vi har i sektionen konstant fokus på, at de indsatte landmilitære styrker får den nødvendige støtte og guidance til løsning af opgaver af national og international karakter.

Forsvarets nationale og internationale engagement gør, at vi er præget af et dynamisk og til tider hektisk arbejdsmiljø. Omgangstonen er fri og uformel, og vi prioriterer gode sociale relationer blandt medarbejderne i sektionen. Vi er meget afhængige af andre afdelinger og myndigheder, hvilket kræver effektiv kommunikation og et effektivt samarbejde.

Sektionen består ud over chefen p.t. af ni medarbejdere.

Vi har netop reorganiseret os således sektionen ud over en næstkommanderende består af to teams. Team Nord er ansvarlig for operationer på den nordlige halvkugle herunder nationale operationer, eFP, kapacitetsopbygning, relationer til SOKOM og meget meget mere. Vi har behov for dig til at udvikle det team. Ud over dig selv består teamet af en major, en kaptajn. Hensigten er at styrke teamet med yderligere en kaptajn når muligheden herfor opstår.

Stillingen er med fast tjenested i Karup.
Om stillingen
Du vil lede et team af mission manegers for én eller flere internationale eller nationale missioner. Her er du er i centrum for de indsatte landmilitære styrkers tilpasning til missionsområdet, de operative opgaver samt rapportering til nationale myndigheder. Du skal sikre at du og dit team støtter de indsatte styrker, og nationalt skal du bl.a. tilsikre at operativ og faglige støtte ydes i nødvendigt omfang. Dette kræver, at du konstant har et veludbygget situationsbillede de igangværende operationer og rådige ressourcer.

Du vil være ansvarlig for at skabe synergi og sammenhæng mellem procedure for nationale og internationale operationer således vi fremover i højere grad blot skelner mellem indsat eller ikke indsat. Du vil også være ansvarlig for at udvikle dit personel således vi som sektion får den størst mulige dybde indenfor hver mission/fagområde.

De samlede opgaver løses i tæt koordination og samarbejde med øvrige sektioner og afdelinger i Operationsstaben, kommandoer og stabe i Forsvarskommandoen, Forsvarets Personalestyrelse m.fl. Du vil i regi af Koordinationsgruppen for Landmilitære Operationer skulle bidrage til planlægning eller omlægning af igangværende landmilitære operationer.

Du og teamet deltager i løsning af sektionens opgaver i relation til sagsbehandling af aktindsigtssager, borgerhenvendelser, udkast til svar på spørgsmål fra Forsvarsudvalget og andre politiske udvalg. På daglig basis støtter du Forsvarsministeriets departement med oplysninger om igangværende operationer. Du vil indgå i – eller lede – ad hoc ”planning teams” for igangværende og kommende operationer.

Du skal forvente at skulle gennemføre rejseaktivitet i forbindelse med deltagelse i missionsbesøg samt i forbindelse med deltagelse i mødeaktivitet i ind- og udland. En god fysik samt et godt helbred er nødvendig.

Der er mulighed for, at du også kommer til at løse opgaver med specialoperationsstyrker i national og international kontekst, hvor du tillige skal varetage forbindelsen til Specialoperationskommandoen. Der er mulighed for fleksibilitet i opgaveløsningen, herunder mulighed for hjemmearbejdsdage i rimeligt omfang.
Om dig
Du er uddannet major M331 i Hæren. Har du gennemført OFU er det klart et plus men ikke et krav hvis du har anden relevant tjeneste. Vi lægger vægt på, at du har et bredt kendskab til Forsvarets og Hærens organisation og opgaveløsning. Du skal have solid operativ erfaring fra tjeneste ved Hærens enheder og fra nationale og/el. internationale operationer.

Du er i stand til både at arbejde selvstændigt samt kunne indgå i et effektivt samarbejde med sektionens øvrige medarbejdere. Dine evner til samarbejde, planlægning og koordinering er centrale, også i pressede situationer, og du skal besidde gode analytiske evner. Du har gode lederevner og trives med at udvikle/optimere procedure.

Du har meget gode danske og engelske kommunikative egenskaber, både i skrift og tale, da du i stillingen har en bred kontaktflade til kollegaer i Forsvaret, til civile myndigheder og alliance- og
koalitionspartnere.

Du befinder dig godt i en omskiftelig hverdag, hvor situationen ved de indsatte styrker i høj grad dikterer dine daglige arbejdsopgaver. Ikke to dage er ens og du bevarer det gode humør også når det går stærkt. Endelig er det vigtigt, at du har situationsfornemmelse, er en god kammerat og har respekt for de udsendte styrkers vilkår.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfristen er d. 28. april 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 18 eller 19, 2019. Tiltrædelse snarest.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte OL Peter Dahl på telefon 72840402 eller mobil 25552292.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

28.04.2019

Indrykningsdato

08.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent