Udviklingsteamleder i en ny enhed ved Forsvarsakademiet


Udviklingsteamleder i en ny enhed ved Forsvarsakademiet

Brænder du for digital udvikling og procesoptimering, og vil du være en del af en dugfrisk, nyskabende enhed?

Kan du se værdien i at samle, optimere og digitalisere understøttelsen af kursusvirksomhed og livslang læring i Forsvarsministeriets koncern? Så send din motiverede ansøgning via linket.
Om os
Vi er en nyoprettet enhed, der skal samle al administrativ understøttelse af kurser i Forsvarsministeriets koncern - Fra kursisten får motivationen eller befales til at blive kompetenceudviklet, til kompetencen anvendes i praksis. Vi skal udvikle en intuitiv, digital, ensartet og tilgængelig proces, i balancen mellem at udnytte de eksisterende processer og tænke ud af boksen. Vi er en succes, når vi har opbygget et moderne cooperate training koncept - i samarbejde med vores samarbejdspartnere.

Enheden består pt. af undertegnede chef, en datamanager, en forretningskonsulent, en kommunikationsansvarlig, en kursusteamleder, og 6 kursussekretærer. Frem mod 2021 skal vi forøge vores organisation til 25 kolleger. Enheden er organiseret i et kursusteam, et udviklingsteam samt et support- og datateam.

Sammen skal vi skabe en enhed, med fokus på medarbejdertrivsel, nysgerrighed, udvikling og stabil drift, motivation samt godt humør.

Vi vil udvikle en åben kultur, hvor der er dialog og samarbejde på tværs. Vi skal alle lære af hinanden, og være interesseret i hinandens ansvarsområder og resultater. At lave fejl må ikke være tabu, fordi det er uundgåeligt, når man ”betræder ny jord” og afprøver ting.
Om stillingen
Der er tale om en ny stilling, og teamet er pt. med løst tilknyttede medarbejdere. Du kommer derfor selv til at skabe både stillingen og dit team i sparring med mig. Kerneopgaven i dit team er at drive udviklingen af de digitale løsninger, der skal understøtte at kursusprocessen kører smartere. Vi udvikler siddeløbende på det nuværende tekniske scenarie mens vi arbejder imod fremtidens moderne efteruddannelsesplatform. Herudover skal du støtte kursusteamet i relation til andre udviklingsopgaver herunder procesoptimering. Alle initiativer skal udvikles og implementeres i et tæt samarbejde på tværs af enheden, Forsvarsakademiets specialister samt et netværk af brugere i hele koncernen. At opbygge dette netværk og integrere det i vores arbejde vil ligeledes være en af opgaverne.

Vi skal udvikle og teste løsningerne løbende (agilt), frem for at ændre på alt på én gang. De løsninger vi udvikler kan ligge langt fra den måde vi gør det på i dag. Derfor vil den rette til jobbet trives med både at kunne lede forandring og facilitere nytænkning i samarbejde med alle interessenter. Dette i et ude fra og ind perspektiv.

Stillingen giver dig mulighed for at udvikle dine evner inden for digital udvikling og procesoptimering på læringsområdet, netværksledelse, organisationsudvikling samt forandringsledelse i en stor, kompleks organisation, der opererer i hele verden under mange forskellige vilkår.
Om dig
Vi leder efter en faglig teamleder, der er udadvendt og arbejder med synlig, dialogbaseret ledelse og samtidig har et solidt teknisk fundament. Du skal kunne se dig selv agere i et miljø, hvor dialogen foregår både på tværs i egen enhed, samt i vores netværk af gode kolleger fra hele koncernen. Opgaverne kræver, at du er fleksibel og kan lægge skinnerne samtidigt med, at toget kører.

Fagligt er det vigtigt, at du teknisk forståelse, hurtigt kan opnå god forretningsforståelse og formår at lede udviklingsprojekter i teamet. Dette med respekt for at både kunder og medarbejdere skal med.

Hvis du har gennemført projekt- og forandringsledelse, hvor processer er blevet ændret markant ifm. digital udvikling, er dette en stor fordel. Du skal kunne tænke ud af boksen, da vi skal kunne håndtere en opgave som i dag administreres af mange flere.

Som chef for denne nye enhed ser jeg meget frem til at modtage din motiverede ansøgning.

Med venlig hilsen

Peter Sejling Sørensen
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Ansøgningsfrist den 26. april 2019, samtaler afholdes umiddelbart efter.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Koncernfælles Kursusadministration major Peter Sejling Sørensen på telefon nr. 2925 2227.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Pia Knudsen på tlf.: 7281 9144

Stillingen ønskes besat snarest. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende sergent- og officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederiksberg Slot

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

26.04.2019

Indrykningsdato

05.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent