Almen sergent Hæren 1

Efterretningsofficer til 1. brigade


Efterretningsofficer til 1. brigade

1. Brigade søger en operativ kaptajn. Stillingen som efterretningsofficer (EO) til Efterretningssektionen (G2/1 BDE) i staben ved 1. Brigade, står klar til besættelse.

Har du et godt kendskab til efterretningsarbejde og brænder du for analysearbejde – og vil du samtidig være en del af et dynamisk team med mange opgaver og udfordringer, så er dette jobbet for dig. Du har som EO i 1. Brigade mulighed for at præge arbejdet fremadrettet i samarbejde med et stærkt team.
Om os
1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro, hvor opgaven er at opstille og uddanne en medium brigade, der skal være klar i 2023. Foruden de operative opgaver varetager 1. Brigade forberedelse af INTOPS bidrag og indsættelsen af GEFION. Hverdagen ved 1. Brigade er præget af et dynamisk arbejdsmiljø, hvor opgaver skal løses i takt med, at de opstår. Omgangstonen er fri og uformel, og vi lægger vægt på et godt samarbejde såvel internt i staben som med alle underlagte chefer og enheder.

G2 har en ambition om at være de fagligt bedste. Dette skal ske gennem erfaringsudveksling og konceptudbygning internt i sektionen, men også gennem kurser og kontaktbesøg ved andre enheder i indland og udland.
Under operativ indsættelse vil G2 være en væsentlig bidragsyder til BDECH beslutningsgrundlag.
Om stillingen
Efterretningssektionen består organisatorisk af otte officerer og befalingsmænd. Tre af stillingerne er rotationsstillinger, som besættes af Efterretningsregimentet. De øvrige fem stillinger, herunder denne, er faste stillinger i brigadestaben.

Under operativ indsættelse skal du virke som EO i OPSC 2, hvor du skal rådgive BDECH. Du skal deltage i den operative uddannelse og træning af sektionen – og brigadestaben – både internt og eksternt.

I den daglige drift har G2 en række opgaver bl.a.:
- Planlægning af øvelser og intern uddannelse.
- Økonomi.
- Vartning af eMTEP.
- Militærsikkerhed.
- BDE SOP/SOI.
- Kontakt til efterretningspersonellet i enhederne.

Du vil få indflydelse på, hvilke opgaver du skal arbejde med.
Stillingen indebærer i nogen grad øvelsesaktivitet og tilstedeværelse uden for normal arbejdstid – både i Danmark og i udlandet.
Om dig
Du er kaptajn med VUT-I/L eller VUK eller major M322. Alternativ premierløjtnant som har gennemført eller har potentialet til at blive optaget på VUK BTN.

Ansøgere med kvalifikationer indenfor; efterretningsarbejde, operativ tjeneste i relation til efterretningsarbejde, kendskab til stabsprocedurer og Sitaware Headquarters og administrative værktøjer, herunder bl.a. eMTEP er at fortrække, men ikke krav.

Du skal kunne arbejde struktureret og have overblik i et miljø med flere sideløbende opgaver, hvor der oftest er korte tidsfrister. Du kommunikerer klart og tydeligt i såvel skrift som tale i både dansk og engelsk.

Vi forventer at du er en positiv teamplayer, der forstår vigtigheden af at arbejde sammen, samtidig er kreativ, fantasifuld og fleksibel i dit virke.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes til Hemmeligt/NATO Secret og du skal kunne opretholde denne så længe stillingen bestrides.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er omfattet at en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Der er tale om en fast stilling med tjeneste ved 1. Brigade med fast tjenestested i Holstebro.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ansøgningsfristen er 28. april 2019 og samtaler gennemføres snarest derefter.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Claus N. Løvgreen på tlf.: 2539 5670, mail: 1BDE-G2-02@FIIN.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 3266 5150.

Stillingen er til besættelse 1. maj eller snarest herefter. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar. Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

28.04.2019

Indrykningsdato

05.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent