Hæren 06

Operationsbefalingsmand i Operationssektionen ved 1. Brigade


Operationsbefalingsmand i Operationssektionen ved 1. Brigade

Vil du gøre en forskel for soldaterne og enhederne i 1. Brigade?

Vil du være del af et team, der motiveres af at arbejde med operationer, føring og uddannelse?

Vil du være synlig ved alle brigadens dispositionsenheder?

Vil du afprøve, hvor mange ”bolde”, du reelt kan holde i luften på en gang?
Om os
1. Brigade har sit hovedkvarter i Holstebro.

1. Brigade skal være Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions- og/eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.

1. Brigade opstilles og uddannes progressivt i takt med, at ressourcer tilgår.

Tjenesten ved 1. Brigade vil give dig stor forståelse for operationer på brigadeniveauet; især i den kommende periode, hvor der udvikles en deployerbar brigade. Derudover vil du få et indgående kendskab til uddannelse af enheder indenfor alle våbenarter, mulighed for at lære Hæren at kende samt få én af de mest udfordrende stillinger i Hæren for en M231.
Om stillingen
Som operationsbefalingsmand vil du virke fra operationscenter 1 og referere direkte til ACOS G3. Du vil i dit virke koordinere direkte med brigadens dispositionsenheder, men også foresatte.

I garnisonen vil du være involveret i planlægning af brigadens uddannelsesaktiviteter, som en del af sektionens planlægningshold. Du vil også have selvstændige planlægningsopgaver i koordination med CH/G3, herunder planlægning og gennemførelse af funktionsuddannelse for sektionen. Du vil også være tovholder på brigadens afgivelser, koordination af terræn samt konkurrencer i ind- og udland. Du vil ligeledes have stor indflydelse på prioritering af uddannelse på tværs af brigaden, samt opbygningen af brigadens CBRN-kapacitet.

Du vil være samtaleleder for stabshjælperen tilknyttet sektionen.

Stab 1. Brigade er præget af ny geografi per 1. januar 2019, en betydelig personeludskiftning samt ændring prioritering til at fokusere på brigadens operative opgaver. Der vil dermed naturligt være mulighed for at sætte dit eget præg på din og sektionens opgaveløsning og på brigadens. Du vil få stor indflydelse på planlægningen og gennemførelsen af brigadens større øvelsesaktiviteter.

Der vil i stillingen være mulighed for stor fleksibilitet i f.t. arbejdstid, idet der overordnet kan planlægges på hjemmearbejdsdage hver mandag og hjemmearbejdsdage eller afvikling af friheder fredage.
Om dig
Du er seniorsergent med tilfredsstillende tjeneste på flere niveauer. Eller du er en dygtig oversergent der er vurderet egnet til at gennemføre og bestå VUT-II m.h.p. udnævnelse til seniorsergent.

Du har indgående kendskab til og interesse i at planlægge, tilrettelægge og gennemføre uddannelse. Du brænder for at skabe gode vilkår for uddannelse og trives ved at være involveret i flere projekter på samme tid. Du er klar til at være en del af en alsidig sektion med mange jern i ilden.

Du er samarbejds- og helhedsorienteret, du kan koordinere, afveje og integrere forskelligartede hensyn i forhold til operativ føring, ledelse, analyser, policy, prioritering og drift.

Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer.

Du er initiativrig, ansvarsbevidst, selvstændig og kan loyalt tilpasse dig og følge direktiver. Du holder dig i form og trives med en varierende hverdag, som både byder på timer ved skrivebordet og som operativt indsat i brigadens føringscentre på øvelser i ind- og udland.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte ACOS G3 major Lars Hebel på telefon 25 75 00 29.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 12. maj 2019 og samtaler forventes afholdt lige efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse 1. juni 2019

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.

Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

12.05.2019

Indrykningsdato

05.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent