Kontorelev til Hjemmeværnsskolen i Nymindegab


Kontorelev til Hjemmeværnsskolen i Nymindegab

Kunne du tænke dig en kontoruddannelse indenfor offentlig administration?
- Så er det måske dig, vi har brug for til en ledig stilling som kontorelev på Hjemmeværnsskolen i Nymindegablejren
Om os
Hjemmeværnsskolen udvikler og gennemfører uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssoldater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund.

Kulturen på skolen er uformel, og vi har en afslappet omgangstone, som er nødvendig i en hverdag, hvor opgaverne kan spænde vidt og tingene indimellem skal gå stærkt.

Vi lægger stor vægt på medarbejderes udvikling og trivsel, og sociale arrangementer med kollegerne.

Hjemmeværnsskolen er et særligt sted, idet vi har et tæt samarbejde med de frivillige undervisere og kursister, som drives af lyst frem for pligt. Det sætter krav til vores ledelse og samarbejde, der skal være baseret på en positiv motivation.
Om stillingen
Vi tilbyder dig en spændende og alsidig kontoruddannelse.

Uddannelsen varer i to år og veksler mellem praktik og skoleophold.

Som kontorelev vil du primært komme til at arbejde med administrative it-baserede opgaver vedrørende vores kursusvirksomhed, men også journalisering, rejse- og fakturabehandling, telefonbetjening samt postfordeling.

Vi giver selvstændige sagsbehandlingsopgaver, og vi bestræber os på, at du hurtigt bliver en del af arbejdspladsen.
Om dig
Du er interesseret og engageret i din uddannelse, og tager selv et medansvar.
Du skal være glad for at servicere og hjælpe andre, og det er vigtigt for os, at du har forståelse for hjemmeværnssoldaternes særlige vilkår.
Du har interesse for IT og vil gerne udvikle dine mundtlige og skriftlige færdigheder.
Du er parat til at yde en ekstraordinær indsats.

Du har bestået/består:
• HG2,HGS, HGV som giver adgang til kontoruddannelse med speciale
• HTX, STX eller HF, suppleret med et 10 ugers EUS
• HHX, suppleret med et 5 ugers EUS
• EUX, (det studiekompetencegivende forløb).

Er du i tvivl om kravene, bedes du kontakte en erhvervsskole.

Er du fyldt 25 år, eller gør det inden start på uddannelsen, skal du vedlægge en realkompetencevurdering (RKV), fra en erhvervsskole
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Lønnen er afhængig af din alder. Efter endt grundforløb udgør den for dig, som er under 18 år, det første år 10.664,58 kr. pr. måned. Er du over 18 år, vil lønnen det første år være 13.360,42 kr. pr. måned. Er du over 25 år vil lønnen være 19.938,25 kr. pr. måned.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er velkommen til at høre mere om stillingen ved at kontakte chefen for Driftssektionen major Jens Christian Bang Nielsen på telefon 7282 0611 eller på mail HVS-CHDR@mil.dk eller uddannelsesansvarlig kontorfuldmægtig Mette Ellegaard Hansen på telefon 2126 0472 eller på mail HVS-ST-HR@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-sagsbehandler Bente G. Halleby ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9155 eller via mail fps-ba-bss23@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 12. maj 2019. Vi forventer at holde samtaler i uge 22.

Tiltrædelse den 15. august 2019 eller efter nærmere aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket og vedhæfte ansøgning, CV, eksamensbevis (udskrift af eksamensblad) samt evt. anden dokumentation. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, for vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM HJEMMEVÆRNSSKOLEN
Hjemmeværnsskolen udvikler uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssoldater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund. Derudover gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvrige myndigheder samt fra Politiet, så vi i alt uddanner cirka 5000 kursister om året.
Hjemmeværnsskolen består af 71 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Nymindegablejren. De øvrige medarbejdere ved Hjemmeværnsskolen er ansat ved Marinehjemmeværnssektionen eller et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret rundt i landet.
Hjemmeværnsskolen er en moderne arbejdsplads, der anvender den nyeste viden inden for uddannelse og læring. Vi har senest i oktober 2018 vundet Forsvarets Uddannelsespris for vores taktiske læringsvideoer, der er udviklet i samarbejde med Hærens Sergentskole – et samarbejde der fortsætter med læringsvideoer inden for andre områder.
Vi har også et tæt samarbejde med Forsvarets andre uddannelsesinstitutioner, herunder Hærens Officersskole og Air Force Training Centre, ligesom vi har et stort internationalt arrangement med blandt andet U.S. National Guard i USA, de baltiske lande samt Georgien og senest Kenya.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Nymindegablejren

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

12.05.2019

Indrykningsdato

05.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent