Missionplanner

Sagsbehandler til Operationsstabens Øvelses- og Policysektion (J7) (GENOPSLAG)


Sagsbehandler til Operationsstabens Øvelses- og Policysektion (J7)

Er du tiltrukket af et dynamisk og operativt virkefelt, og vil du arbejde med udvikling og træning af Forsvarets krisestyringsorganisation?
Om os
Operationsstaben forestår Forsvarets overordnede planlægning for og indsættelse af operative enheder i nationale- og internationale operationer. Øvelses- og Policysektionen (J7) forestår i samarbejde med Forsvarsministeriet, værnenes kommandoer, Specialoperationskommandoen, Arktisk Kommando og Forsvarsstabens øvrige stabe og afdelinger den overordnede styring, koordinering og prioritering af øvelsesvirksomheden i det strategiske perspektiv. Vi planlægger og koordinerer Forsvarets deltagelse i nationale og NATO krisestyringsøvelser, og vi koordinerer, gennemfører og evaluerer øvelser for Forsvarets krisestyringsorganisation i løsningen af dennes opgaver i både fred, krise og konflikt.
Vi forestår den tværgående styring og koordination af øvelsesvirksomhed med NATO og øvrige strategiske samarbejdspartnere.
Vi forestår gennemførelsen af erfaringsindhentning- og bearbejdning fra indsættelse af operative enheder i nationale og internationale operationer samt fra øvelsesvirksomheden.
Om stillingen
Du bliver ansvarlig for et område i udvikling pga. øget behov for udvikling og træning af Forsvarets nationale føringskapaciteter.
Din vigtigste opgave vil blive at koordinere og forestå planlægning og gennemførelse af øvelsesvirksomheden for Forsvarskommandoens krisestyringsorganisation.
Øvelsesvirksomheden for krisestyringsstrukturen indbefatter bla. den årligt tilbagevendende NATO Crisis Management Exercise (CMX), den nationale krisestyringsøvelse (KRISØV), kontroløvelser for danske NRF- tilmeldte enheder samt interne øvelser (Battle Staff Training).
Derudover vil du skulle arbejder tværsektoralt med styrelser og myndigheder uden for Forsvaret, herunder f.eks. Rigspolitiet, det civile beredskab, NGO’er, osv.
Der vil til stillingen være nogen rejseaktivitet i både ind- og udland.
Du kan forvente en stor grad af frihed under ansvar med mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden, idet der vil blive tilbudt fjernarbejdsplads (FAP) og tjenstlig mobiltelefon, der vil muliggøre fleksible arbejdsvilkår, herunder arbejde i hjemmet.
Vi lægger vægt på personlig og faglig udvikling for herved at kunne støtte dine ambitioner og ønsker om kompetenceudvikling og evt. videreuddannelse.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant (M321) eller major/orlogskaptajn (M322) og har gennemført VUT-I/L, VUK eller anden tilsvarende relevant civil uddannelse.
Du er en målrettet officer, der kan arbejde med mange bolde i luften uden at miste helhedsperspektivet. Du har godt humør, gode kommunikative evner, og diplomatisk flair, som du kan omsætte til at opnå resultater gennem dialog og samarbejde på tværs af nationale og internationale myndigheder og institutioner.
Vi forestiller os, at du har erfaring fra tjeneste i dit værn eventuelt suppleret med stabserfaring fra en værnsstab/-kommando, styrelse eller NIV III myndighed.
Erfaring inden for øvelsesområdet, vil være en fordel, men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk

Stillingen er geografisk placeret i Karup, men der er mulighed for at beholde sit nuværende tjenestested og besætte stillingen som midlertidig tjeneste i op til to år.
Du vil i hele perioden beholde dit tjenestested med henblik på at returnere dertil, når din midlertidige tjeneste ophører. Denne løsning forudsætter dog accept fra nuværende tjenestested.


Vil du vide mere om stillingen, så kontakt chefen for J7 oberstløjtnant Brian Vestergaard Brøgger på telefon 72840631 (mobil 40105411) eller souschef major Jes Kem Milling på telefon 72840633 (Mobil 24820233).

Ansøgningsfristen er torsdag 25. april 2019. Vi forventer at gennemføre samtaler umiddelbart herefter i Karup eller på VTC.
Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge din seneste FOKUS og anden relevant dokumentation.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.


Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Viborg

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

25.04.2019

Indrykningsdato

05.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent