Hæren 06

Forsyningsbefalingsmand til HRU-kompagniet ved Ingeniørregimentet - genopslag


Forsyningsbefalingsmand til HRU-kompagniet ved Ingeniørregimentet - genopslag

Kunne du tænke dig at være en central medspiller i uddannelsen af Ingeniørregimentets nye konstabler? Kan du vise selvstændighed, initiativ og fremsynethed i løsningen af den logistiske opgave ved en underafdeling i højt tempo? Så er stillingen som forsyningsbefalingsmand ved HRU kompagniet noget for dig!
Om os
Hærens Reaktionsstyrkeuddannelseskompagni (HRUKMP) ved Ingeniørregimentet er en ny selvstændig underafdeling under 2 EOD- bataljon ved Ingeniørregimentet (IGR). HRUKMP udgøres af 21 mand, fordelt i ledelsen, en forsyningssektion, en vedligeholdelsessektion og et antal delingsførere, næstkommanderende/deling og gruppeførere, alt efter den aktuelle opgave.
Vores primære opgave er, at uddanne konstabler til ingeniørregimentets tre bataljoner.
Om stillingen
Som forsyningsbefalingsmand er du fører af forsyningssektionen, bestående af to forsyningshjælpere.
Din opgave er at lede koordinere og fordele sektionens opgaver, som omfatter forsyningstjeneste i alle klasser.

Som forsyningsbefalingsmand er du chefens og næstkommanderendes nærmeste rådgiver i forhold til den logistiske understøttelse af uddannelsen.
Overfor er chefen du ansvarlig for normeret materiel og for al virksomhed, der omfatter HRUKMP lager indenfor alle logistiske områder, herunder også krypteret materiel. Ligeledes er du ansvarlig for mønstring af materiellet.

Som forsyningsbefalingsmand deltager du i planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsesvirksomhed, for både at kunne rådgive om muligheder og begrænsninger samt drage egne konklusioner til krav og løsning af den logistiske opgave.
Du er ydermere ansvarlig for uddannelsen (og dannelsen) af eleverne i forhold til den enkelte soldats logistiske ansvar både under og efter uddannelsesaktiviteter.
Om dig
Du er oversergent, alternativt sergent, egnet til indtrædelse på videreuddannelsestrin I for mellemledere, og en person som har forståelse for logistisk præcision. Du har tidligere fungeret som næstkommanderende i en deling og har kørekort til minimum kategori C, og det en fordel, hvis du også har kørekort til kategori E, såvel som ADR-bevis.

Du sætter en ære i at løse både tastningen og den praktiske del af opgaven rettidig og kvalitativt. Du er desuden positiv og udadvendt, da du vil have direkte kontakt med alle HRUKMP ansatte og mange af dets elever.
Derudover kan du håndtere mange samtidige opgaver, da din sektion vil være logistisk indgangsvinkel for alle BM og elever.

Det er en fordel, hvis du har tidligere erfaring som forsyningsbefalingsmand eller lignende.
Ydermere er det en fordel, hvis du har erfaring med SAP som logistisk styringsværktøj.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef; Steffen Svanhede på telefon: 41 67 46 59.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Efter fristens udløb indkaldes egnede ansøgere til samtale. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.

Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

22.04.2019

Indrykningsdato

05.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent