Arktisk sagsbehandler OPST J7


Arktisk sagsbehandler til Forsvarskommandoens Øvelses- og Policysektion (J7) i Operationsstaben.

Er du tiltrukket af Forsvarets opgaveløsning i Arktis, og vil du arbejde med træning og udvikling af krisestyringsorganisationen i Arktisk Kommando?
Om os
Operationsstaben forestår Forsvarets overordnede planlægning for og indsættelse af operative enheder i nationale- og internationale operationer. Øvelses- og Policysektionen (J7) forestår i samarbejde med Forsvarsministeriet, værnenes kommandoer, Specialoperationskommandoen, Arktisk Kommando og Forsvarsstabens øvrige stabe og afdelinger den overordnede styring, koordinering og prioritering af øvelsesvirksomheden i det strategiske perspektiv.

Vi planlægger og koordinerer Forsvarets deltagelse i nationale og NATO krisestyringsøvelser, og vi koordinerer, gennemfører og evaluerer øvelser for Forsvarets krisestyringsorganisation i løsningen af dennes opgaver i både fred, krise og konflikt.

Vi forestår den tværgående styring og koordination af øvelsesvirksomhed med NATO og øvrige strategiske samarbejdspartnere. Vi forestår gennemførelsen af erfaringsindhentning- og bearbejdning fra indsættelse af operative enheder i nationale og internationale operationer samt fra øvelsesvirksomheden.
Om stillingen
Din vigtigste opgave vil blive at koordinere den arktiske og nordatlantiske øvelsesvirksomhed i tæt samarbejde med Arktisk Kommando. Dette område er præget af betydelig politisk og strategisk bevågenhed.
Du vil være det faglige forbindelsesled mellem Operationsstaben og Arktisk Kommando med ansvar for at de arktiske øvelsesaktiviteter tilrettelægges, prioriteres og koordineres i forhold til Forsvarets overordnede målsætninger og prioriteter på øvelsesområdet og på det arktiske område.

Du vil bl.a. blive formand for en arbejdsgruppe, der har til opgave at forestå koordinering af trænings- og øvelsesvirksomheden relateret til Arktisk Beredskabsstyrke.
Stillingen vil periodevis - i kraft af dens koordinerende funktion - medføre en del rejseaktivitet i ind- og udland, herunder til Grønland og de øvrige nordiske lande.

Du kan forvente en stor grad af frihed under ansvar med mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden, idet der vil blive tilbudt fjernarbejdsplads (FAP) og tjenstlig mobiltelefon, der muliggør fleksible arbejdsvilkår, herunder arbejde i hjemmet.

Vi lægger vægt på personlig og faglig udvikling for herved at kunne støtte eventuelle ambitioner om kompetenceudvikling og evt. videreuddannelse.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant og har gennemført VUT-I/L, VUK eller anden tilsvarende relevant civil uddannelse. Du er en målrettet officer, der kan arbejde med mange bolde i luften uden at miste helhedsperspektivet.

Du har gode diplomatiske evner og formår at opnå resultater gennem dialog og samarbejde på tværs af nationale og internationale myndigheder og institutioner. Du kan formulere dig tydeligt og præcist både skriftligt og mundtligt.

Vi forestiller os, at du har erfaring fra tjeneste i dit værn eventuelt suppleret med stabserfaring fra en værnsstab/-kommando eller NIV III myndighed.

Det er en fordel, hvis du er bredt fagligt funderet eller har erfaring med øvelses- eller operationsplanlægning evt. i relation med NATO samarbejdspartnere. Tidligere tjeneste i/omkring Grønland vil være en fordel, men er ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfristen er søndag 28. april 2019. Vi forventer at gennemføre samtaler umiddelbart herefter i Karup eller på VTC. Tiltrædelse 1. maj 2019 eller snarest derefter.

Vil du vide mere om stillingen, så kontakt chefen for J7 oberstløjtnant Brian Vestergaard Brøgger på tlf: 72840631 eller nuværende stillingsindehaver kaptajnløjtnant Michael Horn på tlf: 72840200 eller mobil 31398389.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Viborg

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

28.04.2019

Indrykningsdato

05.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent