Flymekaniker til Helicopter Wing Karup (Åbent opslag)


Flymekaniker til Helicopter Wing Karup

Vil du være en del af Helicopter Wing Karups omdrejningspunkt? Vil du være med til at efterse, vedligeholde og fejlfinde på helikoptertyperne EH-101, FENNEC og SEAHAWK?
Helicopter Wing Karup rekrutterer til et team af de dygtigste flymekanikere, hvor arbejdet indbefatter kontakt med den hjemlige drift og lejlighedsvis udsendelser.
Om os
Helicopter Wing Karup (HW KAR) har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere.

HW KAR træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. HW KAR støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår HW KAR basisuddannelse af piloter til Forsvaret.

Aircraft Maintenance Squadron (AMS) vedligeholder og reparerer Forsvarets helikoptere (EH101, FENNEC, SEAHAWK) og er dimensioneret således, at enheden kan yde personel- og materielstøtte til udsendte styrkebidrag samtidig med understøttelse af den hjemlige drift.

AMS er derudover kompetanceudviklingscenter for uddannelse og klargøring af flymekanikere til tjeneste i ESK722, 723 og 724.
Om stillingen
Stillingen er ved Air Maintenance Squadron (AMS) og det primære arbejdsområde er vedligeholdelse af helikoptertype EH101. Arbejdsopgaverne vil hovedsagelig bestå af fejlfinding, reparation, vedligeholdelse og eftersyn.

AMS er en enhed som er meget opmærksom på at kompetenceudvikle på deres medarbejdere og afhængigt af dine kompetencer og indlæringsevner, kan krydstræning på helikoptertyperne FENNEC og SEAHAWK være en mulighed.

Vi har en uformel tone på arbejdspladsen, hvor der sættes pris på åbenhed, initiativ og ansvarlighed.

Vi kan tilbyde dig en meget selvstændig og alsidig arbejdsdag, med en bred berøringsflade i en meget
fleksibel organisation. Vi gør dig klar til at tage det næste skridt i din karriere, som flymekaniker i Flyvevåbnet.
Om dig
Det forventes at du er uddannet flymekaniker.

Du har gennemført Forsvarets Basis Uddannelse (værnepligt) eller er indstillet på at gennemføre den. Såfremt du ikke har gennemført en værnepligt (basisuddannelse) i Forsvaret, kan denne gennemføres efter ansættelsen. Ansættelsen vil så være betinget af tilfredsstillende gennemførsel.

Du kan arbejde selvstændigt, fagligt grundigt og professionelt efter devisen "frihed under ansvar", men samtidig have kompetencer i form af fleksibilitet og samarbejdsvillighed.

Du kan betjene en PC og kunne læse og tale engelsk.

Du kan bestå de helbredsmæssige og fysiske krav jf. Forsvarets sundhedstriade, kan sikkerhedsgodkendes til Hemmeligt, samt har førerbevis til min. Kat B.

Det er en del af jobbet at kunne udsendes, derfor skal du være egnet til udsendelse.

Det er ønskeligt:
At du har kendskab til brugen af SAP.
At du har erfaring med helikoptervedligeholdelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært flyverkonstabel, flyveroverkonstabel, flyverspecialist stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO1O fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Er du ikke konstabel og har du ikke gennemført din værnepligt, skal du inden din ansættelse være indstillet på at gennemføre afprøvning. Ligeledes skal du efter din ansættelse være indstillet på, at gennemføre en militær basisuddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen og dens indhold, er du velkommen til at kontakte kaptajn Søren Hoffmeyer Hanssen, tlf.: 72 84 27 02 eller via mail: HW-AMSP-001@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent/ seniorsergent Kjeld Hildebrandt Hansen på mail: FPS-BA-BS249@mil.dk.

Dette er et åbent opslag, hvorfor ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Du kan søge stillingen via link "Søg den ledige stilling". Du anmodes om at vedhæfte alle relevante dokumenter til ansøgningen, herunder kopi af svendebrev.

Hvis du allerede er ansat i Forsvaret og er udpeget til INTOPS, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

12.05.2019

Indrykningsdato

05.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent