Hæren 06

Skydeofficer til Borris Skydeterræn


Skydeofficer til Borris Skydeterræn

Vil du være med til at strukturere skyde aktiviteterne og medansvarlig for skydesikkerhed i Borris, hvor der skydes med alt fra håndskydevåben til infanterikampkøretøjer og artilleri?
Så er du måske på vej til et spændende og udfordrende job i Borris, hvor vi søger en ny kollega.
Om os
Skydesikkerhedskontoret i Borrislejren er en del af Skydesikkerhedssektionen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses Skydesikkerhed i Danmark (SKYSIK), hvorunder Skydesikkerhedsorganisationerne i alle skydeterræner i Danmark er organiseret. Skydesikkerhedskontoret i Borris lejren udgøres af et team på 3 officerer og 4 befalingsmænd, der også støtter Tranum og Hevring Skydeterræn med skydesikkerhed. De tre områder er til sammen over 6000 hektar, så der er rig mulighed for at komme ud i den fantastiske natur.

Vi har et stærkt sammenhold. Vi har en god og uformel omgangstone samtidig med at vi sætter respekten for hinandens arbejde højt. Du vil få tildelt et stort selvstændigt råderum til at løse meget forskellige typer af opgaver, selvfølgelig med passende støtte og vejledning fra nærmeste chef og kolleger.
Om stillingen
Som skydeofficer skal du blandt andet virke som en del af et vagtteam sammen med en skydebefalingsmand. Du støtter skydende enheder/brugere med en sikkerhedsinstruks og vejledning i forbindelse med deres brug af terrænet.

Skydeofficeren deltager i det daglige arbejde på Sikkerhedskontoret, herunder især planlægning og strukturering af de skydende enheders aktiviteter. Alene i Borris skydeterræn er der skydeaktiviteter over 200 dage om året, herudover er der også planlægning af skydningerne i Hevring og Tranum skydeterræn. Du vil skulle varetage sagsbehandling af enkeltsager omhandlende skydesikkerhed.

Man skal forvente skiftende arbejdstider med mulighed for medindflydelse på vagtfordelingen, lange skydevagter kan forekomme og med heraf følgende muligheder for afspadsering.
Afhængelig af geografiske hensyn, forventes det, at du indgår i en tilkaldevagt turnus med formål at være militærleder af en brandindsats.

Der vil være gode mulighed for at gennemføre videregående uddannelse.

Der er skydeaktiviteter i mere end 20 weekender om året i Borris Skydeterræn, hvorfor der også kan forekomme skydevagter i weekender.

Dit faste tjenestested vil være Borris.
Om dig
Du;

- Er god til struktur, planlægning og sagsbehandling med fokus på at opnå det maksimale inden for de tildelte ressourcer.
- Er god til at udføre kontrol og give feedback, der medvirker til udvikling for den enkelte.
- Har desuden erfaring som skydeleder.
- Er en disciplineret og reglementeret officer, der sætter en ære i at være et godt forbillede.

Det ville være ønskeligt, at du har erfaring fra dit virke i flere af vore skydelejre og kan bidrage i tværfaglige arbejdsgrupper som eksempelvis enhedsskydning eller kamptroppernes arbejdsudvalg.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til Forsvarets IT systemer eksempelvis eMTEP eller du har let ved at tilegne dig viden om nye IT Systemer.
Du har kendskab til og erfaring med Microsoft Office pakken, og sags- og dokumenthåndteringssystemer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen som kaptajn, besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT og ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommandant og chef for skydesikkerhed kaptajn Anders Damborg på telefon 25 42 58 01.

Spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår rettes til HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72 81 91 78.

Ansøgningsfristen er den 01. maj 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb.

Ansættelse pr. 1. august 2019, eller snarest derefter.

Vi vil bede dig søge stillingen via nedenstående link. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Ejendomsstyrelsen leverer et full service koncept, hvor opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje – og udføres overvejende via eksterne leverandører.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Vi har i alt 860 etablissementer spredt ud over hele Danmark.
Ejendomsstyrelsen er overvejende en civil arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videns fællesskaber. Styrelsen har ejendomsdriften i centrum: Både i opgaveløsningen med vores kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vore medarbejdere.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har et samlet budget på ca. 2 mia. kr., 2,4 mio. m2 bebyggelse i vores portefølje, et samlet øvelsesareal på ca. 36.000 hektar og vi beskæftiger ca. 600 medarbejdere.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Borrislejren

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.05.2019

Indrykningsdato

05.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent