Hæren 06

Seniorsergent til S7 ved XIII Lette Infanteribataljon


Seniorsergent til S7 ved /XIII Lette Infanteribataljon

Vil du være med til støtte, styrke og udvikle Forsvarets enheders evner inden for taktik på gruppe/delingsniveau, infanteriinstruktører og faglærere, enkeltmandsuddannelsen, marksman- og finskytteuddannelsen og uddannelsen i militære operationer i uoverskueligt terræn by/skov (MOUT B/S)?

Er du en rollemodel, har du overblik, er fysik robust, har de militære færdigheder i orden og går du foran som det gode eksempel, og ser du muligheder frem for begrænsninger?
Om os
1. januar 2019 opstilledes XIII Lette Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.

Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og ét kompagni i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver. Fokus vil indledningsvist være på at udvikle doktrin, uddannelse, standarder og bestemmelser. Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet. Bataljonen vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer. Samlet set, gør det bataljonen særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab. Samt til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften og herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl. a. fysik og militære færdigheder.

S7 er en del af bataljonsstaben og består af to majorer, én premiérløjtnant, én chefsergent, tre seniorsergenter, tre oversergenter og en forsyningshjælper.

Der er for nærværende oprettet tre søjler, med hver en primær sagsbehandler.
En skudsøjle (generel skydeuddannelse, skarpskytter og finskytter)
En infanterisøjle (infanteritaktik, skyttetjeneste, instruktørvirke og føreruddannelse).
En MOUT By/Skov-søjle.
Om stillingen
Du vil primært skulle arbejde i skud og infanteri søjlen. Men på sigt skal du kunne fungere i alle tre søjler.

Der stilles derfor store krav til dine kompetencer indenfor infanteriområdet. Både som instruktør og formidler.

Af sagsområder kan blandt andet nævnes:
Administrator af alle kurser, som bataljonen tilbyder og tilbydes eksternt i bataljonen.

Bistå udvikling inden for:
- Infanterifaglærere og infanteriinstruktører.
- Skyttetjenesten
- Enkeltmandsuddannelse her under Felttjeneste for enkeltmand.
- Infanterigruppen og infanteridelingen.
- Afsiddet 8-mandsgruppe taktik
- Afsiddet delings infanteritaktik
- SKYT GRP instruktionsskydning.
- Opbygning af taktik for den afsiddede soldat.
- Luftmobil indsættelse og bevogtning af lejr/installationer.
- Marksman uddannelsen
- Køreuddannelse ATV
- Skydeuddannelsen generelt
- Enhedsskydninger

Uddannelse indenfor:
- Skydning
- Superbruger på GSIMS (forventes i drift 2020)
- GV, LMG og Marksman.
- Infanterifaglærere og infanteriinstruktører.
- Bykampfaglærerkursus og bykampinstruktørerkursus.
- Føreruddannelse indenfor infanterigruppe og deling

Skrive og vedligeholde :
- Reglementer, tillæg og hæfter efter nærmere aftale.
- HRN 212-011 Felttjeneste for enkeltmand.

Støtte til:
- Forsvarets øvrige myndigheder.
- Støtte til XIII BTN HBU.

Endvidere vil der være støtte og opgaver på tværs af søjlerne i S7. Herudover dukker der stadig nye og spændende ting op, som du skal være med til at gribe. Som erfaren seniorsergent i S7, skal du også bistå, rådgive og støtte dine yngre kolleger.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent. Er du ikke allerede udnævnt forventer vi en anciennitet på 6-8 år som oversergent.

Du har en professionel indstilling og vil udvikle dig og tage et medansvar til at udvikle S7-sektionen.

Du har bred infanterierfaring og en alsidig tjeneste fra hæren. Samtidig har du en professionel indstilling og vil udvikle dig, sammen med dine nye kolleger.

Du har helhedssyn og kan skabe resultater. Du arbejder systematisk og er i stand til at have flere bolde i luften samtidigt. Din kommunikation er klar og tydelig i såvel skrift som tale og præget af evnen til at se en sag fra flere sider. Men altid med ønsket om at få løst opgaven.

Du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig. Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer. Du kan arbejde med flere sideløbende opgaver, og hvor der ofte er korte tidsfrister.

Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer.

Der hersker en fri og utvungen tone i sektionen. Et højt fagligt niveau er i fokus og du er omstillingsparat.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for S7 XIII LINFBTN, major Mogens Nielsen på telefon 41 38 51 70.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 22. april 2019, idet samtaler gennemføres i Haderslev eller på VTC i perioden umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse pr. 1. juni 2019 eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro. Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri. I samarbejde med Hærens Officers-skole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.

Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører uddannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse. Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

22.04.2019

Indrykningsdato

05.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent