Almen sergent Hæren 1

Chef for 2. Logistikbataljon ved Trænregimentet


Chef for 2. Logistikbataljon ved Trænregimentet

Kan du være den professionelle og menneskelige rollemodel, og kan du motivere soldater i alle aldre til at yde deres allerbedste til gavn for Hæren og Danmark? Hvis du kan svare ja til disse to spørgsmål er du måske den næste chef for 2. Logistikbataljon ved Trænregimentet. Stillingen er til besættelse snarest muligt.
Om os
2. Logistikbataljon er geografisk placeret på Aalborg Kaserne, og er organiseret med en stab, en kapacitetsenhed (S7) og tre kompagnier. Bataljonen har med en fast kadre på ca. 100 soldater til opgave at uddanne pt. ca. 250 værnepligtige soldater og pt. ca. 50 konstabelelever to gange årligt. Værnepligtsstyrken skal kunne indgå i Forsvarets totalforsvarsstyrke, og konstabeleleverne skal kunne indgå i Trænregimentets stående styrke. Konstabeleleverne udvælges blandt de bedste værnepligtige.

Derudover skal bataljonen forestå en række efteruddannelser for den øvrige del af Trænregimentet, Hæren og Forsvaret. Endelig skal bataljonschefen med sin stab kunne formeres som chef og stab for en logistikbataljon som en del af 2. Brigade.

Bataljonen skal til stadighed bidrage til den korpsånd og det fællesskab som kendetegner Trænregimentet, og som er en vigtig del af alle facetter af vores tjeneste.
Om stillingen
Du er ansvarlig for bataljonens samlede opgaveløsning, herunder at soldaternes grundlæggende militære dannelse og uddannelse til stadighed lever op til de krav, som gælder i en moderne militær enhed og på en moderne kampplads. På kort sigt vil du skulle fokusere intenst på at systematisere bataljonens opgaveløsning, herunder ikke mindst efteruddannelsesområdet samt udvikling af samarbejdsrelationerne med de enheder som skal modtage soldater fra 2. Logistikbataljon.

Du skal, i tæt samarbejde med Bataljonsbefalingsmanden, drive implementeringen og udviklingen af Command Teams i bataljonen, som en del af Trænregimentets Command Team struktur. Du skal ligeledes indgå i Trænregimentets chefgruppe, og refererer direkte til Chefen for Trænregimentet, der tillige er Tjenestegrensinspektør for Logistik i Hæren og Garnisonskommandant i Aalborg.
Om dig
Du er officer med genneført videreuddannelsestrin II for militære ledere eller en tilsvarende udenlandsk uddannelse. Det kan være en fordel, at du har en videregående operativ føringsuddannelse.

Du har gerne erfaring fra flere funktioner i den militære ledergruppe, og gerne fra en eller flere funktioner i den militære chefgruppe.

Det er afgørende, at du har erfaring med opstilling og uddannelse af operative enheder, har gjort tjeneste i højere stabe i Forsvaret, eksempelvis Operationsstaben eller staben ved Hærkommandoen, og at du har været udsendt i internationale operationer.

Det er afgørende at du formår at motivere bataljonens soldater til altid at sætte de højeste krav til dem selv, for med stolthed at kunne bære Trænregimentets mærke, og være en del af vores historie. Det gælder uanset om soldaten hjemsendes efter værnepligten eller fortsætter sin tjeneste ved en af regimentets øvrige enheder i den stående styrke.

Du skal som chef besidde den menneskelige modenhed og militære ledelseserfaring, der medfører at du kan rådgive og vejlede personel med vidt forskellig livs- og tjenesteerfaring.

Du kommunikerer frit og effektivt, både internt til soldaterne og deres pårørende samt eksternt med relevante samarbejdspartnere. Du formulerer dig kort og præcist i skrift og tale, på både dansk og engelsk.

Som en del af Trænregimentets chefgruppe skal du kunne bidrage substantielt til Trænregimentets strategiske udvikling, samt til garnisonens civile-militære samarbejde i den nordjyske region.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere. Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle et evt. personligt tillæg.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Dit daglige tjenestested er indtil videre i Aalborg.

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.
Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.
Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Trænregimentet oberst Jess Møller Nielsen tlf.: +45 72 83 60 01.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Tine Nielsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9124.
Ansøgningsfrist: 23. april 2019.
Vi forventer at afholde samtaler: 16. maj 2019.

Ansøgning sendes elektronisk via linket "søg stillingen". Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en evt. samtale.

Om Trænregimentet:
Trænregimentet er garnisoneret på Aalborg Kaserne. En af de vigtigste opgaver er at uddanne professionelle operative logistik- og militærpolitienheder. Dette sker ved 1. Logistikbataljon, 2. Logistikbataljon, 3. Vedligeholdelsesbataljon, 4. Nationale Støttebataljon (Vordingborg kaserne) samt Militærpolitiet.
Vi er i alt ca. 2.000 soldater og et mindre antal civile medarbejdere, når vi er flest inkl. værnepligtigt personel.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

23.04.2019

Indrykningsdato

04.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent